Denne side er under udfasning. Find opdateret vejledning på ibog.dk

Definition på 'quiz'

I denne introduktion og i selve systemet og dets hjælpetekster kaldes delbare interaktive opgaver for 'quizzer'.

En lærer, der har taget en kopi af en sådan delbar interaktiv opgave, kaldes tilsvarende her quizejer eller quizdeler. Eleven, der gennemfører en delt opgave, kaldes quiztager osv.

'Interaktiv opgave' eller 'quiz' eller 'selvtest' eller …?

'Quiz'-betegnelsen skal ikke tages som udtryk for mere end den er. Nogle 'quizzer' i vores iBøger® er faktisk quiz-agtige i deres approach: tænkt som variationsskabende og motiverende elementer mellem mere traditionelle fremstillingsformer eller opgavetyper. Andre 'quizzer' er faktisk snarere modelleret over i bedste forstand mere traditionelle opgaver eller øvelser og atter andre har en kontrollerende, prøve-agtig karakter. Betragt altså betegnelsen 'quiz' som en praktisk forenkling.