Denne side er under udfasning. Find opdateret vejledning på ibog.dk

Alle elevernes besvarelser af delte quizzer samles på deres respektive MinKonto under menupunktet "Mine besvarelser". Dér er de tilgængelige for eleverne, så længe de har en gyldig licens til den iBog®, quizzerne hver især oprindeligt stammer fra. De kan på deres besvarelse holde øje med, om du kommenterer deres svar og/eller resultat og naturligvis læse, hvad du i givet fald har skrevet. Som lærer kan du evt. teste, hvordan "Mine besvarelser"-oversigten virker ved at få en kollega til at dele et par quizzer med dig.

Elevens oversigt over sine besvarelser

Under menupunktet "Mine besvarelser" ser eleven en oversigt over, ja, de quizzer eleven har besvaret. Eleven her har foreløbig gennemført 3 quizzer.

Elevens adgang til lærerkommentarer

Inde på hver quiz kan eleven se detaljer fx om hvor godt eller skidt det gik i hvert enkelt spørgmål. Eleven kan også læse de kommentarer læreren evt. har skrevet - enten til quizgennemførelsen som helhed og/eller til de enkelte svar. Quizbesvarelsen her er ikke (endnu i hvert fald) kommenteret af læreren.