Denne side er under udfasning. Find opdateret vejledning på ibog.dk

Der findes tre måderat se elevernes resultater på:

  • Resultater – overblik
  • Resultater – per spørgsmål
  • Resultater – frekvens per spørgsmål.

Resulater – overblik

‘Resultater – overblik’ giver dig en oversigt over dine elevers testresultater. Denne oversigt viser dig:

  • hvornår eleverne påbegyndte testen
  • hvornår eleverne afsluttede testen
  • hvor lang tid, eleverne har brugt for at udføre testen
  • elevernes resultater i points og i procent.

Resultaterne  kan sorteres ved at klikke på kolonnernes titler.

Klik på brugernavnet for at se detaljer om deltagerens besvarelse og tilknytte en kommentar.

Resultater – per spørgsmål

‘Resultater – per spørgsmål’ giver dig et overblik over dine elevers spørgsmålsresultater.

Oversigten viser, om eleven har svaret rigtigt eller forkert på hvert spørgsmål i quizzen. Kolonnen Total viser elevens samlede resultat af quizzen. S1, S2, S3 osv. står for spørgsmål 1, spørgsmål 2, spørgsmål 3 osv.

Resultaterne kan sorteres ved at klikke på kolonnernes titler.

Klik på brugernavnet for at se detaljer om deltagerens besvarelse og tilknytte en kommentar.

Resultater – frekvens per spørgsmål

‘Resultater – frekvens per spørgsmål’ viser dig en oversigt over de spørgsmål, hvor eleverne har klaret sig godt eller mindre godt. For hvert enkelt spørgsmål kan man se, hvor mange elever, der har svaret:

  • korrekt
  • delvis korrekt
  • forkert.

Du har også muligheden for at se hvilke spørgsmål, der slet ikke er blevet besvaret.

Resultaterne kan sorteres ved at klikke på kolonnernes titler.

Se besvarelsesdetaljer og kommentér eventuelt

Du kan studere de enkelte besvarelser nærmere efter behov og hensigt. Du kan evt. også kommentere den enkelte besvarelse. Enten med en generel kommentar for hele besvarelsen og/eller som på figuren her med kommentarer til det svar eleven gav på spørgsmål enkeltvis.