2019

BELMA Gold Award

Dansk i praksis

Af Tina Jensen

Dansk i praksis giver konkrete ideer til, hvordan man kan arbejde danskfagligt i en praksis- og anvendelsesorienteret kontekst på hf.

Se iBog® danskipraksis.systime.dk

2018

BELMA Gold Award

Kreative produktioner i dansk – en øvebog

Af Soffy Langballe Løvschall og Maibrit Schmitt

Kreative produktioner i dansk – en øvebog sætter fokus på skriveglæde og sprog i danskfaget gennem en række varierede, klare og instruktive øvelser.

Se iBog® kreativeproduktioneridansk.systime.dk

2017

BELMA Silver Award

Alverdens dansk. Basis

Af Hanne Hauge Milling og Anne Weile

Aktiverende lytte-, skrive- og læseøvelser, som træner kursisterne i den grundlæggende kommunikation i dagligdagen. Udgivelsen er udarbejdet til faget dansk som andetsprog på avu.

Se iBog® alverdensdanskbasis.systime.dk

BELMA Bronze Award

Worlds of Now

Af Anne Mette Finderup, Agnete Fog og Maria Dohlmann

Engelske tekster om livet i det senmoderne samfund med temaerne Identity, Modern Lives, Risk Society og Globalization.

Se iBog® won.systime.dk

2016

BELMA Silver Award

Kristendomskritik i medierne

Af Preben Brock Jacobsen

En gennemgang af 12 positioner i kritik og forsvar af kristendommen.

Udgivelsen gennemgår positionerne set udefra og indefra, og indfører som noget helt nyt diskursanalysen og argumentationsanalysen i arbejdet med medier og kristendom.

Se iBog® kristendomskritik.systime.dk

Undervisningsmiddelprisen 2016

En la pandilla somos familia

Af Suzan Desezar

En videobaseret udgivelse til spansk med fokus på sprogproduktion og glosetræning. Udgivelsen indeholder bl.a. videointerviews med bandemedlemmer og ofre for bandekriminalitet i Mellemamerika.

Se iBog® pandilla.systime.dk

2015

BELMA Gold Award

I – Innovation og entrprenørskab

Redaktion: Anette Lind, Birgitte Schou, Birte Ravn Østergaard, Jesper Nørskov, Klaus Marthinus og Morten Winther Bülow

Et komplet materiale til faget Innovation på alle fagets niveauer.

Udgivelsen er opbygget som en struktureret anvisning af kernestof, eksempler, forløbseksempler, quizzer og casemateriale.

Se iBog® i.systime.dk

BELMA Bronze Award

The Island of Ireland

Af Rosanne McCollum

Aktuelle irske samfundsforhold, økonomisk krise og konflikten i Nordirland præsenteret via tekster, videointerview og interaktive opgaver.
Se iBog® ireland.systime.dk

2014

BELMA Silver Award

Hen over bjerget

Af Annette L. Christiansen

Et digitalt materiale til danskfaget i indskolingen der indbyder til en sjov og spændende vej ind i litteraturen og læseforståelsen.
Udgivet af Dansklærerforeningens Forlag/Systime

2013

IT-AWARD

Begrundelse:

"Systime har med stor succes taget den lange rejse fra at være et traditionelt forlag og ind i den digitale verden. Det er på den baggrund, at Systime nu bliver hædret med årets it-pris".

BESA Gold Award

Worlds of English

Af Anne Mette Finderup og Agnete Fog

Grundbog til engelsk: sprog, litteratur og kultur. Interaktive opgaver og oplæsninger fra forskellige engelsksprogede områder.
Se iBog® woe.systime.dk

2012

BESA Gold Award

FED Erhvervsøkonomi

Af Henrik Højmark, Knud Erik Bang, Gitte Størup, Marianne Poulsen og Birgitte Schou

Grundbog til niveau FED, udarbejdet til erhvervsøkonomi på handelsskolens grunduddannelse.

Se iBog® fed-eo.systime.dk

2011

BESA Silver Award

plus C stx

Af Peder Dalby, Bjarke Møller Madsen, Lars Peter Overgaard og Jens Studsgaard

En eksperimenterende og induktiv tilgang til stoffet – bl.a. gennem interaktive elementer med hurtig feedback.

Se iBog® plus.systime.dk

2006

e-handelsprisen

Bedste e-service

3. præmie
Prisen uddeles til en virksomhed eller organisation, der på særlig fremtrædende vis yder service til kunder og/eller borgere.

Systime.dk
Dommernes motivering:

"En sand fødselshjælper for digitalisering af folkeskolen – og en løsning med stort perspektiv. Smart service til både lærer og elever, der vil bøger og kopiræs til livs. Med fuld respekt for den "gamle" verden."

2003

e-handelsprisen 2003

Bedste leverandør

e-handel til offentlig sektor

2. præmie

OM PRISERNE

BELMA

BELMA står for Best European Learning Materials Awards, en årlig begivenhed som finder sted i oktober på bogmessen i Frankfurt. En jury bestående af 9 medlemmer, hvoraf flere er professorer ved universiteter rundt om i Europa, bedømmer de indstillede materialer. De bedste materialer kåres med guld, sølv eller bronze.

BESA

BESA står for Best European Schoolbook Award. En årlig begivenhed som fandt sted på bogmessen i Frankfurt frem til 2014. Fra 2014 har BELMA erstattet BESA.

E-handelsprisen

Med E-handelsprisen sætter Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) fokus på succeserne inden for dansk e-handel, og hædrer dem, der viser vejen og gør det bedst.

IT-AWARD

IT-AWARD gives til en person eller virksomhed, som gennem det "lange, seje træk" har haft en ekstraordinær betydning for it-udviklingen.

Undervisningsmiddelprisen

Undervisningsmiddelprisen går til et nyt undervisningsmiddel af bemærkelsesværdig høj kvalitet til grundskolen, ungdoms- eller voksenuddannelserne.