Sidens indhold

Med fagpakker giver du dine elever:

  • mulighed for at søge på tværs af alle iBøger® til faget
  • adgang til altid opdaterede materialer
  • adgang til materialer, der tager højde for forskellige læringsstile
  • adgang til relevant viden tilpasset deres faglige niveau.

Afsætning

Kr. 200,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Afsætning B til EUX (Læreplan 2017) – Grundbog med metode, opgaver og cases til alle kernestofområder i afsætning B på EUX.

Afsætning F-C til EUD/EUX (Læreplan 2019) – Denne iBog® åbner faget med autentiske videocases, gennemgående eksempler og motiverende opgaver.

Business i Afrika - tjen penge og afskaf fattigdom – Få sat spot på fremtidens afrikanske vækstmarkeder. iBogen er et nyt undervisningsmateriale til hhx om forretningsmuligheder i Afrika.

Deleøkonomi - platformsøkonomi – En temaudgivelse, som leverer faglige greb, så det er tydeligt, hvordan de enkelte fag kan komme i spil, når man arbejder med emnet.

Digital dannelse – Temaudgivelse, der styrker digitale kompetencer gennem arbejde med nye medier og teknologier samt de etiske dilemmaer, som følger heraf.

Erhvervscase (Læreplan 2017)

Marketing - en grundbog i afsætning til GF, B- og A-niveau (Læreplan 2017) – En grundig og velskrevet grundbog i afsætning, som er opdateret med ny teori og modeller.

Online marketing (AdWords) og (SEO) – Temaudgivelse som hjælper til at få styr på de grundlæggende begreber, inden for online marketing.

Skriv økonomisk – Styrk elevernes skrivekompetencer i de økonomiske fag.

Toolbox - en afsætningsøkonomisk værktøjskasse – En værktøjskasse til afsætningsøkonomi med værktøjer som kan downloades.

Økonomisk grundforløb – Materialet introducerer eleverne for økonomiske begreber og lærer dem at tænke økonomisk.

Biologi

Kr. 80,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Biologibogen C hf – Grundbogen til Biologi på C-niveau hf.

Biologibogen C - Grundbog til biologi på C-niveau til stx, htx og hf

BioAktivator – Strækker sig fra biokemi og cellelære til sundhed og økologi.

Biologibogen 2017 er en helhedsløsning med både kernestof, arbejdsspørgsmål og opgaver.

Global opvarmning – Fire forløb til naturvidenskabeligt grundforløb.

Naturstofkemi – En introduktion til naturstofkemi og biokemiske reaktioner.

Skak - alle fag på ét bræt – En række sær- og tværfaglige forløb med skakspillet som omdrejningspunkt.

Dansk

Kr. 200,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Grundbog

Brug litteraturhistorien

En klar og didaktisk gennemtænkt fremstilling af litteraturhistorien fra middelalderen til nutiden.

Dansk i praksis – Grundbog til arbejdet med dansk i den nye linjestruktur på hf.

Dansk på ny (Læreplan 2017) – Introgrundbog til danskfaget.

Eksamensgenrerne dansk stx – Overskuelig præsentation med eksempler, idéer og forslag til opbygningen af den danske stil.

EUD10 – En samling af tværfaglige projekter, der forbereder eleverne til en erhvervsuddannelse og samtidig inddrager dansk, matematik og engelsk.

Fortællingens spejl - grundforløb i dansk

Grundbog i retorik - at vise og overbevise – Omfattende, moderne grundbog med både retorikfagets kernestof og spændende bud på supplerende stof.

Grundbog til dansk - i de gymnasiale uddannelser – rummer alt til dansk i det treårige forløb på gymnasiet.

Grundbog til medier i dansk – Lettilgængelig guide til arbejdet med medier i dansk.

Guide til skriftlig dansk htx og teknisk eux - Indføring i de skriftlige genrer på htx og eux.

Guide til skriftlig dansk i hf (Læreplan 2017) – Hf-elevens guide til at arbejde med skrivning gennem hele hf- forløbet.

Håndbog til dansk - Litteratur, sprog, medier – Grundbog til analysearbejdet i dansk.

iDansk – Til niveau F-C

Krydsfelt. Grundbog i dansk

Litteraturhistorien - på langs og på tværs – er en litteraturhistorie i to dele. 

Litteraturens veje – En digital udgave af den enestående litteraturhistorie.

Med tiden - en litteraturhistorisk arbejdsbog

Skriftlig eksamen i dansk hhx

Skriftlig eksamen i dansk htx

Skriftlig eksamen i dansk - stx og hf

Textanalyse

En unik værktøjskasse til arbejdet med alle slags tekster.

Textur - Tekstarbejde i dansk – Nyskabende grundbog med tæt samspil mellem metodisk tekstundersøgelse og danskfaglig tekstproduktion.

Ved vejen

En klassisk fortælling i en tilgængelig og overskuelig udgave med tekster, billeder, musik og filmklip.

Temabog

Computerspil i dansk

En danskfaglig værktøjskasse til arbejdet med computerspil.

Dansk og historie. Provins og storby og derimellem – En tema- og metodebog til arbejdet med dansk-historie-opgaven.

Danske forfattere – Et overblik over danske forfattere fra 60'erne frem til nutiden.

Den iscenesatte virkelighed. Fra nyheder til reality – En grundig indføring i analyse af tv-programmer.

Det moderne gennembrud - #MeToo

Det sproglige i dansk – En opgavebaseret grundbog til arbejdet i dansk.

Dig & digital dannelse i dansk

Diskursanalyse i dansk - Sprog, magt og identitet – specifikt rettet mod danskfaget og dets undervisning på ungdomsuddannelserne.

Eksistentialisme i dansk Fra Kierkegaard til Sonnergaard – En klar gennemgang af eksistentialisme fra Kierkegaard til senmodernitet.

Film skal ses i dansk

Forbudt litteratur – Litteraturhistorisk lærebog til dansk om censur og forbudt litteratur i Danmark.

Galskab i litteraturen – Galt og normalt – temabog med perspektiver.

Genrefilm og filmgenrer er en Interaktiv basisbog til arbejdet med genrefilm i mediefag og dansk på de gymnasiale uddannelser.

Grundtvig. Introduktion og tekster er en grundig introduktion til Grundtvigs tænkning og aktuelle betydning.

 

Hudens værk - hudfarve, nøgenhed, tatoveringer – Ud fra et bredt udvalg af kulturelle udtryk undersøges forskellige sider af hudens betydning: samspillet mellem krop og kultur, hudfarve, nøgenhed og tatoveringer.

Klimalitteratur – Klimalitteratur præsenterer den danske klimalitteratur og indkredser dens centrale kendetegn.

Kreative produktioner i dansk
32 øvelser sætter fokus på skriveglæde og sprogets muligheder.

Litterære klassikere på film – Unikt undervisningsmateriale til dansk og mediefag om adaptationer.

Livretter. Mad i kunst og litteratur – En bog om maden som æstetisk og eksistentielt anliggende.

Lyrik - når sproget spiller – Elevaktiverende grundbog til lyrikanalyse.

Sprog i brug - sproghandlinger og kommunikation – Et nytænkende, engagerende undervisningsmateriale om sproget som det faktisk bruges. 

Tekster før 1700-tallet

Tekstarbejde på tværs. Tekstanalyse dansk og engelsk – Til litteraturarbejdet i dansk og engelsk i de gymnasiale uddannelser.

Antologi

At læse Karen Blixen – En udgivelse der indeholder en række centrale og meget forskelligartede tekster af Karen Blixen.

Jakob Ejersbos univers

En omfattende antologi med tekster fra det nyklassiske forfatterskab.

Litteraturens huse – En omfattende, men overskuelig litteraturantologi med danske, nordiske og internationale tekster fra den norrøne tid til i dag

Andet

Guide til skriftlig dansk hhx/eux - Elevens guide til eksamen i skriftlig dansk på hhx/eux.

Metoder i dansk – En overskuelig og nødvendig indføring i fagets metoder og tekstbegreber.

Ny skriftlighed - En brugsbog – Et rum for skriftlig progression – i dansk og på tværs af fag.

Sproget arbejder – Målrettet det sproglige arbejde i dansk på de gymnasiale uddannelser.

Styr på sproget - grammatiske øvelser - En øvelsesbaseret grammatikudgivelse, der tager udgangspunkt i de mest typiske grammatiske fejl.

Engelsk

Kr. 125,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Grundbog

BusinessLike iBogen har fokus på erhvervslivet og den historiske udvikling.

Departures – Engelsk antologi med oplæsninger, mange varierede opgaver og interaktive opgaver.

Engelsk til EUD/EUX - En tekst- og opgavebaseret udgivelse, der henvender sig til EUD/EUX-målgruppen

EUD10 – En samling af tværfaglige projekter, der forbereder eleverne til en erhvervsuddannelse og samtidig inddrager dansk, matematik og engelsk.

FED engelsk - Task-based Business English – iBogen dækker niveauerne F, E og D til engelsk på EUD/EUX.

Footprints. Grundforløbet i engelsk

From Where You Are - Engelsk grundbog – Engelsk grundbog med video, oplæsning og interaktivitet.

 

From Where You Are 2 – 30 kapitler med tekster og arbejdsspørgsmål.

From Where You Are - engelsk/engelsk – An English, digital anthology with literary and non-fiction texts.

Getting started. Engelsk grammatik

Get it right. Engelsk grammatik

New American Frontiers – En temabaseret grundbog der berører samtidige brudflader i det moderne USA.

Now you are talking – Henvender sig til engelsk på begynderniveau.

Skriftlig eksamen i engelsk stx og hf

The English Handbook – En elevhåndbog til overblik, analyse og begrebsafklaring i engelskfaget.

Toolbox. Tools for analyzing English Texts

Turning Points

En novellesamling til brug i 8.-10. klasse, som lever op til fælles mål for disse klassetrin.

Upside Down

Grundbog med skønlitterære og sagprosatekster, oplæsninger ved native speakers, varierede opgaver, interaktive opgaver og paneldiskussioner.

Write on

Temabog

Active Business Communication – Giver en opdatering af konventioner inden for engelsk virksomhedskommunikation.

American History – En fængende præsentation af amerikansk historie fra den tidlige kolonisationsperiode.

Animal Farm - Del af en ny romanserie med didaktiserede klassiske værker.

Black voices

CCC – Company, Culture and Communication – Fokus er på det merkantile aspekt – inddelt i tre overordnede emner: company, culture og communication.

Climate Action. Challenges of Change – Om klimakrisen og hvilken betydning den har for natur og mennesker.

Everyone Is Here. New Shapes of Diversity and Belonging in Britain – Nye måder at forstå og arbejde med temaer som identitet, race, belonging og diversitet.

Horror – Temaudgivelse der med klassiske og nyere tekster, belyser og diskuterer horrorlitteraturen.

Into Business – introducerer eleverne for retailing, company profiles, entrepreneurs og fashion i Storbritannien.

Into Global Business – Fortsætterantologi til engelsk på hhx.

James Joyce

Modern Metropolis

New Zealand - Temaudgivelse om hvilken type samfund New Zealand er.

Perspectives on Religious Criticism - the Challenge of Globalization – The book offers a constructive way of developing worldview literacy.

The Island of Ireland – giver et billede af øens udvikling fra slutningen af 1990erne og frem til i dag.

The Strange Case Of Dr. Jekyll And Mr. Hyde – Didaktiseret roman med med forfatterbiografi, litterær periode, analysemodel og kritiske analysemetoder. Del af en romanserie med klassiske værker.

Victorian Women, Men and Marriage

Værklæsning - The Hate U Give

Antologi

Tekstarbejde på tværs. Tekstanalyse dansk og engelsk – Til litteraturarbejdet i dansk og engelsk i de gymnasiale uddannelser.

Through literary landscapes – En litteraturhistorisk tekstantologi, der dækker over perioderne: Romanticism, The Victorian Age, Modernism og Postmodernism.

Worlds of English – Denne engelske begynderantologi omfatter: Language and Culture - om det engelske sprogs udvikling fra oldengelsk til globalt engelsk.

Worlds of English - engelsk/engelsk – An English, digital anthology with literary and non-fiction texts.

Worlds of Now – Med aktuelle tekster dækker udgivelsen emnerne identity, risk society, modern lives og globalization.

Grammatik

Engelsk fortsættergrammatik. Questions and Answers – Baseret på de spørgsmål, som eleverne stiller i engelskundervisningen

Engelsk grundgrammatik

Udgivelsen besvarer alle basisspørgsmål om engelsk grammatik.

Engelsk Multimedie Grammatik – Et interaktivt undervisningsmateriale til engelsk.

Andet

Creative Writing – gennemgår analyse af forskellige tekstgenrer – fiktion og non-fiktion.

Focus on Culture - Cultural Encounters – Introduktion til forskellige teoretikeres ideer om kulturbegrebet samt en beskrivelse af forskellige kulturkarakteristika.

Intercultural Encounters – Engelsk udgivelse med fokus på kulturelle aspekter og kulturmøder.

Kultur på arbejde/Culture at work dansk/engelsk – Behandler krydsfeltet mellem kulturforståelse og forretningsverdenen.

Filosofi

Kr. 75,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med fagene på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Arabisk filosofi

Grundbog til filosofi - Mennesket i verden

Kritisk tænkning

Refleksion - Grundbog i filosofi

Tanker om ondskab

Teknologi og filosofi

Fransk, italiensk, spansk og tysk

Kr. 60,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med fagene på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Grundbog

Auf uns - Grundbog til tysk i gymnasiet

Aus aktuellem Anlass – Fokus på tekster fra Tyskland, Østrig og Schweiz.

Bonjour Lyon – Fransk begyndersystem med en stærk fortælling og rød tråd.

Caminando - Grund- og øvebog

Caminando for fortsættere - Grund- og øvebog

Début 1

Aktuel bog der giver et godt indblik af det moderne Frankrig.

Début 2 – Début 2 er en del af begyndersystemet Début 1-3.

Début 3 – Début 3 tager udgangspunkt i autentiske tekster om emner, der vedrører de unges liv i nutidens Frankrig.

Dein Deutschland - tysk fortsættergrundbog – En interaktiv antologi med skønlitterære tekster og sagprosa på tysk.

El Sur

En lærerig spanskbog der bl.a tilbyder lydklip og oplæsning af tekster af native speakers.

Eins Zwei Drei - Mundtlig eksamen i tysk

Franskbogen

Fransk begyndergrundbog med oplæsning af tekster, billeder og interaktive opgaver til grammatik.

FranskNU

En samling af bøger med fokus på fransk sprog, kultur og et indblik i de forskellige områder i Frankrig.

Genau! Grundbog i tysk til HHX

Los geht's! Tekst og grammatik

Tysk B - Grundbog til tysk – Tysk B er en ny grundbog til tyskfaget og dækker kernestoffet til b-niveau.

Passaparola 1 – Begyndersystem til italiensk.

Un, deux, trois - Eksamen i fransk

Uno, dos, tres

Wie geht's? Tysk grammatik

Temabog

Canal Commerce – En introduktion til fransk erhvervssprog.

Ein Gespräch mit Mike Fröhnel – Mike Fröhnels erindringer fra sin tid i DDR og konfrontationer med Stasi.

El deporte rey – Behandler via fodbold emner som uafhængighed, kønsforskelle og spansk nationalkarakter.

En la pandilla somos familia – Videobaseret undervisningsmateriale til spansk, som lægger op til samarbejde med samfundsfag, engelsk og religion.

Frit Fransk – Lær fransk ved at tale det – gennem øvelser og memokort indlæres fransk, ved at bruge sproget.

Gattungen

Historias de Amor - Espacios – En samling af 6 moderne litterære spanske tekster, der alle centrerer sig om emnet kærlighed.

La identidad contrastada

Les contes de fées à nouveau – en temabog om eventyr til undervisningen i fransk i gymnasiet.

México en perspectiva – En interview- og artikelbaseret udgivelse om det mexicanske kønsrollesystem.

Niemals vergessen – Bearbejdningen af bl.a. nationalsocialismen og erindringen af fortiden sættes under ny lup.

Paris - la grande ville – Temabog med både nye og ældre litterære tekster samt oplæsning af tekster.

Por Dios – En introduktion til Spaniens og Latinamerikas mangfoldige og farvestrålende religionskultur.

Stürmer und dränger. Temabog til tysk i gymnasiet

Spansk virksomhedskommunikation – Spansk virksomhedskommunikation til spansk på hhx.

Spontant Spansk

Oplæsning og øvelser i kommunikationstræning på spansk.

Tysk du kan tale

Eleverne arbejder med frit talesprog, og de træner samtidig et mere og mere korrekt tysk.

Tysk virksomhedskommunikation – Introduktion til kulturforskelle og deres betydning i erhvervsmæssig sammenhæng.

Ungleichheit in Deutschland – iBogen der kigger på ulighed i Tyskland. 

Wer bin ich - Sport und Identität

Grammatik

Alles in allem - Tysk øvelsesgrammatik

A toi la grammaire

En grammatik målrettet ungdomsuddannelser.

Gramática Básica
Interaktiv begyndergrammatik til spansk.

Italiensk grundgrammatik - esercizi – En komplet begyndergrammatikbog til italiensk.

Multimedie Grammatik Deutsch - Hier gehts lang – Tysk grammatik med et omfangsrigt interaktivt øvelsesmateriale.

Sprungbrett – En ny tysk grammatik-iBog målrettet gymnasiets b-niveau.

Fysik

Kr. 80,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

En verden af fysik A

En verden af fysik B

En verden af fysik C

FysikCbogen – Grundbog med kernestof og supplerende stof til fysik C på stx.

FysikABbogen (+FysikCbogen) – Grundbog med kernestof og supplerende stof til fysik på B- og A-niveau.

FysikABbogen 1 – Grundbog med kernestof og supplerende stof til fysik på B- og A-niveau.

FysikABbogen 2 (+1) – Kernestof og supplerende stof til fysikundervisningen.

 

Grundlæggende fysik A - HTX

Grundlæggende fysik B - HTX

Har du styr på din FYSIK?

i-fysik C-B

i-fysik C

Orbit C stx – Grundbog til fysikundervisningen på C-niveau.

Orbit B - stx – Grundbog til fysikundervisningen på B-niveau på stx.

Orbit A (+B) stx – Interaktiv grundbog til fysik A på stx.

Orbit B htx/eux (Læreplan 2017) – Grundbog til fysik på B-niveau i htx eller eux.

Orbit A (+B) htx – Grundbog til fysikundervisningen på htx A-niveau.

Exoplaneter – informerer om andre solsystemer end dét vi lever i.

Global opvarmning – Fire forløb til naturvidenskabeligt grundforløb.

Middelalderens naturvidenskab – En temabog til historie og fysik.

Sensorer - Anvendt el-lære – En temaudgivelse til arbejdet med emnet elektriske kredsløb i fysik på stx og htx.

Gennemførsel og vejledning

Kr. 40,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Studievaner på stx (Læreplan 2017) – Opgavebaseret håndbog til formidling, læsning og opgaveskrivning på stx.

Studievaner på hf (Læreplan 2017) – Opgavebaseret håndbog til introduktions- og værkstedsundervisningen.

Studievaner på hhx (Læreplan 2017) – Opgavebaseret håndbog til formidling, læsning og opgaveskrivning på hhx.

Studievaner på htx (Læreplan 2017) – Opgavebaseret håndbog til formidling, læsning og opgaveskrivning.

Den ny skriftlighed - skriv i alle fag. – Ny skriftlighed i alle fag på over 100 inspirerende måder.

Historie

Kr. 125,- pr. år pr. elev (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Grundbog

Civilisationernes verdenshistorie - Vesten, Mellemøsten og Kina efter 1500 – En ny slags grundbog, der anlægger et nyt perspektiv på historien efter 1500.

Danmark: Tider og temaer

En nytænkt og omfattende iBog® til danmarkshistorien.

En europæisk Verdenshistorie

Forløb til historie 1 - Fra Romerriget til slavehandel

Forløb til historie 2 - Fra europæisk ekspansion til Første Verdenskrig

Forløb til historie 3 - Fra Nazisme og Holocaust til Kinas historie

Fra antikken til europæisk ekspansion. Fokus Kernestof i historie

Fra oplysningstid til europæisk integration

Grundbog til Danmarkshistorien

En grundlæggende indføring i nogle af danmarkshistoriens væsentligste udviklingstræk fra oldtiden til slutningen af det 20. århundrede.

Ideologiernes kamp - kampen om det gode samfund – Grundbog om det 20. århundredes ideologiske kampe.

Industrialiseringen. Da verden blev moderne – Industrialiseringens sociale, politiske og kulturelle betydning for etableringen af det moderne samfund.

Verden efter 1914 - i dansk perspektiv (2019-udgave) – En moderne verdenshistorie bestående af en række kronologisk ordnede, emneorienterede kapitler, der diskuterer centrale problemstillinger i det 20. århundredes historie.

Verden efter 1914 - i dansk perspektiv – er en moderne verdenshistorie, der består af en række kronologisk ordnede, emneorienterede kapitler, der diskuterer centrale problemstillinger i det 20. århundredes historie.

 

Verden før 1914 - i dansk perspektiv (2020-udgave) – Grundbog og arbejdsbog med fokus på centrale temaer og problemstillinger i verdenshistorien fra antikken til begyndelsen af det 20. århundrede.

Verden før 1914 i dansk perspektiv – er en arbejdsbog bestående af kronologisk ordnede kapitler, der alle er bygget op omkring centrale temaer og problemstillinger i den pågældende periode.

Verdenshistorie til hhx (Læreplan 2017) – Grundbog til historie på hhx, der matcher faglige mål og kernestof i læreplan 2017.

Verdenshistorie til hhx (Læreplan 2010) – Grundbog til samtidshistorie på hhx - med kildetekster, videoer og interaktive opgaver.

Temabog

Afrikas historie
Temaudgivelse om Afrikas historie, der udfolder mødet mellem europæere og afrikanere fra 1400-tallet til i dag.

Archimedes - Om Archimedes, hvor han placeres i sin samtid og i videnskabsteoretisk perspektiv – herunder gennemgang af de vigtigste videnskabelige landvindinger, han står for.

Dansk og historie. Provins og storby og derimellem – En tema- og metodebog til arbejdet med dansk-historie-opgaven.

Den europæiske koncert. Europas historie 1814-1914

Den kolde krig – beskriver hovedkonflikterne under den kolde krig ud fra helt nye vinkler.

Den ny indvandring – Temabog om indvandringen til Danmark siden 1960’erne, de forskellige befolkningsgrupper der kom til landet og befolkningen og politikernes reaktion på indvandringen.

Det Britiske Imperium - fra Englands ekspansion til Commonwealth – et kronologisk overblik over Det Britiske Imperiums historie.

De danske kvinders historie

Aktuel bog om dansk kvindehistorie fra slutningen af 1700-tallet og frem til i dag.

Det moderne USA Forbillede eller skræmmebillede? – USA's historie fra 1900 til valget i 2016 til historieundervisningen på stx, hhx og hf.

Enevældens tid – En problembaseret tilgang til Danmarks historie i perioden 1660-1789.

Europas fald – Temabog om de europæiske imperiers sammenbrud.

Forbudt litteratur – Litteraturhistorisk lærebog til dansk om censur og forbudt litteratur i Danmark.

Globalisering 1850 -1914 - Da verden blev mindre – Denne udgivelse giver en kernefaglig beskrivelse af tiden fra 1850-1914, ''da verden blev mindre''.

Grundtvig. Introduktion og tekster er en grundig introduktion til Grundtvigs tænkning og aktuelle betydning.

Historiefaglig arbejdsbog – Elevaktiverende metodebog til historieundervisningen på stx, hhx, hf og htx.

Ideologiernes kamp - kampen om det gode samfund – Grundbog om det 20. århundredes ideologiske kampe.

Israel - En stat i Mellemøsten – Et solidt grundlag til forståelse af den aktuelle konflikt i Mellemøsten.

Middelalderens naturvidenskab – En temabog til historie og fysik.

 

 

På sporet af historien. Opslagsbog til historiefagets teori og metode

Radikalisering og terrorisme – Aktuel temabog til religion C og B på stx og hf.

Romerrigets historie - fremstillinger og kilder – En fantastisk spændende historie om Romerrigets spæde start, storhed og fald.

Rusland

Terror eller frihedskamp – Et nytænkt og levende undervisningsmateriale til historie.

Tal og køn – bruger køn som tværsnit på samfundsudviklingen gennem de seneste 100 år i Danmark.

Verden efter de store opdagelser, 1500-1750 – En beskrivelse af verden de første 250 år efter de store opdagelser – specielt fokuseret på de spanske og portugisiske besiddelser.

Idræt

Kr. 90,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

B - for bedre idræt

Din Idræt C

Grundbog i idræt C

Gyldendals idrætspsykologi

Idræt B (Læreplan 2017) – Grundbog til idræt, niveau B.

Idræt C - teori i praksis (Læreplan 2017) – En grundbog til Idræt C.

Kroppen i tykt og tyndt – er oplagt at bruge i forbindelse med et forløb om kroppen i almen studieforberedelse.

Skak - alle fag på ét bræt – En række sær- og tværfaglige forløb med skakspillet som omdrejningspunkt.

Sporten i samfundet
Temabog om sportens rolle i samfundet.

Innovation

Kr. 90,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Business i Afrika - tjen penge og afskaf fattigdom – Få sat spot på fremtidens afrikanske vækstmarkeder. iBogen er et nyt undervisningsmateriale til hhx om forretningsmuligheder i Afrika.

Deleøkonomi - platformsøkonomi – En temaudgivelse, som leverer faglige greb, så det er tydeligt, hvordan de enkelte fag kan komme i spil, når man arbejder med emnet.

Digital dannelse – Temaudgivelse, der styrker digitale kompetencer gennem arbejde med nye medier og teknologier samt de etiske dilemmaer, som følger heraf.

Fra ide til virkelighed - Grundbog i innovation

i.systime.dk - Innovation og entreprenørskab – Innovation til alle uddannelsesområder.

INNO - din grundbog til innovation og foretagsomhed – En let og kortfattet bog, der på samme tid giver eleverne lyst til at gøre noget selv og anvende de centrale faglige modeller og kernestoffet fra faget.

Innovation – Lærebog om innovative processer i virksomheder og samfundet.

Innovationsgrundbogen C – En helt ny casebaseret grundbog til faget på C-niveau, der lægger sig tæt op af den nye læreplan og dækker fagets kernestof.

Innovationsgrundbogen Entreprenørskab og intraprenørskab – Fyldig og gennemarbejdet teoretisk grundbog til innovationsundervisning med veldokumenterede cases og eksempler.

Innovationshjulet - innovation i alle fag – En let og kortfattet bog med forløb, der på samme tid giver eleverne lyst til at gøre noget selv og anvende de centrale faglige modeller og kernestoffet fra faget.

Iværksættermaskinen – en guide til at starte egen virksomhed.

21st century mindset – Ny udgivelse sætter fokus på 21st century mindset.

Kultur- og samfundsfaggruppen

Kr. 80,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Billeder på integration – kombinerer fortællinger, billeder og statistikker for at give et nuanceret billede af, hvad integration er, og hvordan den foregår.

Grønland - historie, samfund, religion (områdestudier) – Arbejd fokuseret med Grønland.

Iran - historie, samfund, religion

Få mulighed for at arbejde tværfagligt og dybtgående med et land af stor politisk betydning.

Israel-Palæstina - historie, samfund religion
Giver dig mulighed for at arbejde tværfagligt med et af verdens brændpunkter.

Kampen for det gode samfund - Historie, samfund, religion – Det gode samfund under lup.

Kina - en ny supermagt? – Temabog til samfundsfag i KS målrettet C-niveau.

Kultur og samfund - Grundbog (Læreplan 2017) – En grundbog til kultur- og samfundsfaggruppen på hf.

 

Tyrkiet - historie, samfund, religion
Få viden om og forståelse af det moderne Tyrkiet - historisk, samfundsmæssigt og religiøst.

USA - historie, samfund, religion

Få viden om og forståelse af USA - historisk, samfundsmæssigt og religiøst.

Matematik

Kr. 125,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Grundbog

EUD10 – En samling af tværfaglige projekter, der forbereder eleverne til en erhvervsuddannelse og samtidig inddrager dansk, matematik og engelsk.

Gyldendals Gymnasiematematik A1

Gyldendals Gymnasiematematik A2

Gyldendals Gymnasiematematik A3

Gyldendals Gymnasiematematik B til A

Gyldendals Gymnasiematematik B1

Gyldendals Gymnasiematematik B2

Gyldendals Gymnasiematematik G

Har du styr på din MATEMATIK?

Lærebog i matematik A1 stx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik A-niveau på stx på 1. år.

Lærebog i matematik A2 (+A1) stx (Læreplan 2017) – Kernestof og supplerende stof til matematik A-niveau på stx - 2. år.

Lærebog i matematik A3 (+A2+A1) stx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik A-niveau på stx på 3. år.

Lærebog i matematik B1 stx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik B-niveau på stx på 1. år.

Lærebog i matematik B2 (+B1) stx (Læreplan 2017) – Grundbog til matemaitk B på stx.

Lærebog i matematik hhx 1 – Grundbog til matematikundervisningen på hhx på 1. år.

Lærebog i matematik hhx 2 (+1) – Grundbog til matematikundervisningen på hhx på 2. år.

Lærebog i matematik hhx 3 (+2+1) – Lærebog i matematik hhx 3 er beregnet til matematikundervisningen på hhx på 3. år.

MAT A (+B +C) hf (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik på A-niveau i hf.

MAT A (+B) htx (Læreplan 2017) – En grundbog til matematik på A-niveau på htx.

Matematik A (+B+C) hhx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik A-niveau på hhx.

Matematik B (+C) hhx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik på hhx 2. år - niveau B og A.

 

Matematik C - hhx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik på hhx 1. år.

Matvideo – En unik samling af videoklip, der gennemgår matematiske emner til C-, B- og A-niveau.

MAT A1 (+grundforløb) - stx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik A-niveau på stx på 1. år.

MAT A2 (+A1+grundforløb) stx (Læreplan 2017) – Grundbog del 2 til faget Matematik A-niveau på stx.

MAT A3 (+A2+A1+grundforløb) stx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik A-niveau på stx på 3. år.

MAT B1 - htx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik B på hhx.

MAT B1 (+grundforløb) - stx (Læreplan 2017) – Grundbog del 1 til faget Matematik B-niveau på stx.

MAT B (+C) hf (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik på B-niveau på hf.

MAT C - hf (Læreplan 2017) – Grundbog til Matematik på Hf C-niveau.

MAT B til A (+B2+B1+grundforløb) stx (Læreplan 2017) – Grundbog til elever, der vil løfte matematik fra B- til A-niveau i stx.

MAT C til B (+C+grundforløb) stx – Grundbog til elever, der vil løfte matematik fra C- til B-niveau i stx.

MAT C (+grundforløb) - stx (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik C-niveau på stx på 1. år.

MAT stx grundforløb – Grundforløb til faget Matematik på stx.

Plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik niveau C på hhx.

plus 2 (+1) hhx (eux) (Læreplan 2017) – Interaktiv grundbog til matematik på hhx og eux – 2. år

plus 3 (+2+1) hhx (Læreplan 2017) – Udgivelsen retter sig mod matematik på tredje år på hhx.

Plus A1 (+grundforløb) - stx (Læreplan 2017) – plus A1 stx er alt på én platform.

plus A2 (+A1+Grundforløb) stx (Læreplan 2017) – 2. del af system til matematik A på stx.

plus A3 (+A2+A1+Grundforlob) stx (Læreplan 2017) – 3. del af system til matematik A på stx.

plus A (+B+C) hf (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik A på hf.

Plus B1 (+grundforløb) - stx (Læreplan 2017) – plus B1 stx er alt på én platform.

plus B2 (+B1+Grundforløb) stx (Læreplan 2017) – 2. del af system til matematik B på stx.

plus B (+C) hf (Læreplan 2017) – Interaktiv grundbog til matematik B på stx.

plus B til A (+B2+B1+Grundforløb) stx (Læreplan 2017) – En fortsættelse af plus B stx, som opgraderer fra B- til A-niveau i matematik på stx.

Plus C - hf (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik C på hf.

Plus C (+grundforløb) - stx (Læreplan 2017) – plus C stx er alt på én platform.

plus C til B (+C+Grundforlob) stx (Læreplan 2017) – Interaktiv grundbog til matematik B på stx.

Plus Grundforløb - stx (Læreplan 2017) – Matematik til grundforløbet på stx.

Skak - alle fag på ét bræt – En række sær- og tværfaglige forløb med skakspillet som omdrejningspunkt.

MAT B (+C) hf (Læreplan 2017) – Grundbog til matematik på B-niveau på hf.

Temabog

Archimedes - Om Archimedes, hvor han placeres i sin samtid og i videnskabsteoretisk perspektiv – herunder gennemgang af de vigtigste videnskabelige landvindinger, han står for.

Matematikfilosofi – søger at give matematikfilosofien nye dimensioner.

Matematisk bevissamling – en komplet samling af matematiske beviser, der dækker kernestof på alle niveauer til stx, hhx, hf og htx.

Matsamf – Med et ben i hvert fag er det centrale omdrejningspunkt i det faglige samarbejde modelleringer.

Mat i samf – Temabog til fagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag.

Matematikkens veje – En matematisk antologi der samler en række vigtige matematikudgivelser.

Opgavesamling

MAT A hf opgaver – Opgavesamling til MAT HF A

MAT A3 stx - opgaver (Læreplan 2017) – Opgavesamling til MAT A3 stx.

MAT AB1 stx - opgaver (Læreplan 2017) – Opgavesamling til MAT A1 stx og MAT B1 stx.

MAT AB2 stx opgaver (Læreplan 2017) – Opgavesamling til matematik på B- og A-niveau på stx på 2. år.

MAT B hf - opgaver (Læreplan 2017) – Opgavesamling til Mat B hf.

MAT B til A stx opgaver (Læreplan 2017) - Opgavesamling til MAT B til A stx.

Naturgeografi

Kr. 90,- pr. år pr. elev (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Global opvarmning – Fire forløb til naturvidenskabeligt grundforløb.

NaturgeografiGrundbogen B

NaturgeografiGrundbogen C

Naturvidenskabens Verden - Grundforløbet i NV

Oldtidskundskab

Kr. 50,- pr. år pr. elev (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Antikkens hjerne. Antikkens tanker om sundhed og sygdom – En antik vinkel på historiske og aktuelle diskussioner om sygdom og sundhed, tro og videnskab.

Kunsten at se på monumenter - En metodebog til kunstsøjlen i faget oldtidskundskab.

Menanders Gnavpotten og Den Nye Komedie – Alt du skal bruge til et nyt dramaforløb i oldtidskundskab.

Paideia - grundbog til oldtidskundskab – Omfattende grundbog til støtte af tekstlæsning og arbejde med kunst i faget oldtidskundskab.

Prometheusmyten - græske myter fra antikken til det 21. århundrede – En temabog om Prometheusmyten til undervisning i oldtidskundskab.

Sofokles "Kvinderne i Trachis" - Herakles' død – En klassisk tragedie i ny oversættelse - med perspektivtekster.

Psykologi

Kr. 100,- pr. år pr. elev (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Evolutionspsykologi – Temabog til faget psykologi – niveau C og B

Forældre - hvor meget betyder de egentlig? – Temabog til faget psykologi – niveau c og b

Husk hjernen!

Politisk psykologi – Forskning og praktiske eksempler fra den politiske hverdag.

Psykologiens veje (Læreplan 2017) 

Undersøgelser i psykologi

Religion

Kr. 75,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Afro-caribisk religion – Levende skriftløse religioner.

Begrebsnøglen til religion - Teori og metode – Øvelsesbaseret håndbog med de centrale religionsfaglige begreber (C- og B–niveau)

Buddhisme - introduktion og tekster – Grundbog og tekstsamling til arbejdet med buddhisme i religion på de gymnasiale uddannelser.

En god historie om religion

Grundbogen til Religion C – Faglig og metodisk grundviden til religion C.

Grundtvig. Introduktion og tekster – Velegnet til både særfaglige og tværfaglige forløb på de gymnasiale uddannelser.

Islam i medierne – Elevaktiverende lærebog til religion C og B.

Jødedom - tro og praksis – Grundbog til arbejdet med jødedom (Religion C og B)

Klassisk og moderne islam – iBogen udfordrer stereotype forestillinger om islam som en monolitisk størrelse.

Kristendom - tro og praksis – Grundbog og tekstsamling til arbejdet med kristendom på de gymnasiale uddannelser (c- og b-niveau)

Kristendomskritik i medierne – Multimedial lærebog til religion C og B.

MODERNITET - kristendom og etik – Essaysamling velegnet til religion på de gymnasiale og videregående uddannelser.

Myter til tiden - fantasy og religion (stx/hf) – Interaktiv og multimedial lærebog til religion C og B.

Mystik – Fokus på mystik i buddhisme, kristendom og islam.

 

Perspectives on Religious Criticism - the Challenge of Globalization – The book offers a constructive way of developing worldview literacy.

Radikalisering og terrorisme – Aktuel temabog til religion C og B på stx og hf.

Religionshistoriske hovedværker – Uddrag af værker fra verdensreligionerne til de gymnasiale og videregående uddannelser.

Religionskritik – Multimedial og opgavebaseret lærebog til religion c og b.

Religionsportalen

Interaktiv og multimedial lærebog til religion med kildetekster, videoer og interaktive opgaver.

Religionernes verden på video – et oplagt supplement til Systimes trykte grundbøger til religionsfaget.

Religion: Teori, Fænomenologi, Metode Grundbog til religion B – Grundbog til religion B.

Religion & psykologi – Opgavebaseret lærebog til religion c og b.

Religion og etik - grundbog til etik i religionsfaget – Grundbog til etik i religionsfaget.

Religion og tradition

Udgangspunkt i dokumentarfilmen A Breaking Taboo – om blandingsreligiøse ægteskaber i Indien.

Sikhisme – Grundbog om sikhisme.

USA - historie, samfund, religion

Få viden om og forståelse af USA - historisk, samfundsmæssigt og religiøst.

Varanasi - hinduismens brændpunkt – Grundbog til hinduismen.

Samfundsfag

Kr. 125,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Grundbog

Demokrati, magt og politik i Danmark

Gode spørgsmål rigtige svar. Grundbog i samfundsfaglig metode

Grundbog i samfundsfag C - Med øvelser og arbejdsformer

International politikNU - magtbalance, værdier og samarbejde - International PolitikNU gør verden efter Corona-kriser, Trump og Brexit forståelig for eleverne.

iSamf - eud/eux – Tager udgangspunkt i fagets fire kernestofområder – politik, økonomi, sociologi og arbejdsmarkedet.

PolitikNU - holdninger, magt og poltiske systemer (Læreplan 2017) – Grundbog i politik til A-niveau lavet til de nye læreplaner.

Samf C
En grundig og gennemarbejdet introduktion til samfundsfag på C-niveau.

SamfNU B (Læreplan 2017) – En helt ny reformaktuel grundbog til samfundsfag på B-niveau.

Samfundsfag B (Læreplan 2017) – Samfundsfag B er en grundbog til ungdomsuddannelserne med kernestof, temaer og opgaver.

Samfundsfag til hf – Grundbog til samfundsfag målrettet hf på C- og B-niveau.

SamfNU C (Læreplan 2017) – Grundbog til samfundsfag på c-niveau.

Samfundsfag C (Læreplan 2017) – Letlæst og grundig indføring i samfundsfag på C-niv.

SociologiNU – Grundbog til Sociologi på A-niveau.

Sociologisk SET – En introduktion til sociologi til samfundsfag på B- og A-niveau.

Sociologiske steder – En grundbog i sociologi til gymnasiet, men kan også bruges som temabog i forbindelse med forløb i undervisningen eller til skriftlige opgaver.

SamfNU htx (Læreplan 2017) – SamfNU HTX er en helt ny grundbog til samfundsfag på HTX på C- og B-niveau, der følger reform 2017.

Udenrigspolitik - Danmark i verden – En grundig introduktion til Danmark som aktør på den internationale scene.

ØkonomiNU - en grundbog til samfundsøkonomi (Læreplan 2017) – Grundbog til samfundsfag der gennemgår de vigtigste teorier og begreber i samfundsøkonomi i et klart og tydeligt sprog.

avu SAMF D – Lettilgængelig teoretisk gennemgang med eksempler og aktiverende opgaver.

avu SAMF G – Samfundsfag til AVU på G-niveau.

Temabog

Billeder på integration – kombinerer fortællinger, billeder og statistikker for at give et nuanceret billede af, hvad integration er, og hvordan den foregår.

Business i Afrika - tjen penge og afskaf fattigdom – Få sat spot på fremtidens afrikanske vækstmarkeder. iBogen er et nyt undervisningsmateriale til hhx om forretningsmuligheder i Afrika.

Bysociologi – til Samfundsfag på A- og B-niveau.

Bæredygtighed - en samfundsfaglig temabog om verdensmålene – giver både politiske, sociale og økonomiske perspektiver på bæredygtighed.

Deleøkonomi - platformsøkonomi – En temaudgivelse, som leverer faglige greb, så det er tydeligt, hvordan de enkelte fag kan komme i spil, når man arbejder med emnet.

Demokrati - globale og nationale udfordringer – Udgivelsen stiller det grundlæggende spørgsmål: Hvorfor demokrati?

Energipolitik – En introduktion til dansk energipolitik til samfundsfag.

Europa på vej – Grundbog om EU til samfundsfag niveau A, B og C.

Flugten til Europa – Denne iBog handler om flygtningestrømmen til Europa frem til 2018.

Globalisering - samfundsvidenskabelige perspektiver (Læreplan 2010) – Samfundsvidenskabelige perspektiver på globaliseringen.

Identitet og senmodernitet - Med stress som case – En introduktion til sociologisk teori og en temabog om stress.

Identitet og socialisering - forløb til samfundsfag – Udgivelsen er et introducerende sociologiforløb til samfundsfag.

Integration og demokrati – er et bidrag til debatten om integration og demokrati.

Israel-Palæstina - historie, samfund religion
Giver dig mulighed for at arbejde tværfagligt med et af verdens brændpunkter.

Kampen for det gode samfund - Historie, samfund, religion – Det gode samfund under lup.

Kina - politik, økonomi og samfund – Temabog om politik, økonomi og samfund i Kina.

Klimaforandringer - politik, økonomi, sociologi – Temabog til samfundsfag om klimaforandringer med fokus på sociologi, politik og økonomi.

Konkurrencestaten Danmark
Temabog til samfundsfag om konkurrencestaten.

KulturNU – Et indblik i kulturbegrebet, kulturanalyse, kulturteori, og hvordan kultur konkret kommer til udtryk.

Matsamf – Med et ben i hvert fag er det centrale omdrejningspunkt i det faglige samarbejde modelleringer.

Mat i samf – Temabog til fagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag.

MedierNU - massemedier og menings- dannelse – En video-grundbog til arbejdet med medier og meningsdannelse.

Udgår sommeren 2020.

Politisk psykologi – Forskning og praktiske eksempler fra den politiske hverdag.

Ret og rimelighed
En introduktion til retssystemet til samfundsfag.

Storbritannien - politik, økonomi og samfund – Storbritannien - historisk, politisk og økonomisk.

Sporten i samfundet
Temabog om sportens rolle i samfundet.

Tal og køn – bruger køn som tværsnit på samfundsudviklingen gennem de seneste 100 år i Danmark.

Tyskland - politik, økonomi og samfund – Temabog om politik, økonomi og samfund i Tyskland.

Verden og den arabiske udfordring – Temabog om Verden og den arabiske udfordring efter Det Arabiske Forår.

USA - politik, økonomi og samfund – En temaudgivelse om USA.

Andet

Knæk koden - skriftlig eksamen i samfundsfag – Giver en god mulighed for at stilladsere elevernes måde at skrive studentereksamen i samfundsfag.

MetodeNU - introduktion til samfundsfaglige metoder – Samfundsfaglige metoder til ungdomsuddannelserne.

Grundforløb til samfundsfag – Udgivelsen tager afsæt i kernestofområdet identitetsdannelse og socialisering.

Grønland - historie, samfund, religion (områdestudier) – Arbejd fokuseret med Grønland.

Israel-Palæstina - historie, samfund religion
Giver dig mulighed for at arbejde tværfagligt med et af verdens brændpunkter.

Iran - historie, samfund, religion

Få mulighed for at arbejde tværfagligt og dybtgående med et land af stor politisk betydning.

Tyrkiet - historie, samfund, religion
Få viden om og forståelse af det moderne Tyrkiet - historisk, samfundsmæssigt og religiøst.

USA - historie, samfund, religion

Få viden om og forståelse af USA - historisk, samfundsmæssigt og religiøst.

Virksomhedsøkonomi

Kr. 200,- pr. elev pr. år (ex. moms)

[Der afregnes kun for elever med faget på skemaet.]

Sådan får du adgang til fagpakken

Business i Afrika - tjen penge og afskaf fattigdom – Få sat spot på fremtidens afrikanske vækstmarkeder. iBogen er et nyt undervisningsmateriale til hhx om forretningsmuligheder i Afrika.

Erhvervscase (Læreplan 2017)

Skriv økonomisk – Styrk elevernes skrivekompetencer i de økonomiske fag.

Virksomhedsøkonomi A (Læreplan 2010) – Virksomhedsøkonomi til A-niveau på hhx.

Udgår sommeren 2020.

Virksomhedsøkonomi (Læreplan 2017) – Virksomhedsøkonomi til A+B-niveau på hhx.

Virksomhedsøkonomi B til EUX (Læreplan 2018) – Alt hvad du skal bruge til din undervisning i virksomhedsøkonomi på B-niveau på studieåret på EUX.

Virksomhedsøkonomi F-C til EUD/EUX – Grundbog til faget Virksomhedsøkonomi på niveau F-C til EUD/EUX.

Økonomisk grundforløb – Materialet introducerer eleverne for økonomiske begreber og lærer dem at tænke økonomisk.