Denne side er under udfasning. Find opdateret vejledning på ibog.dk

Sammensæt forløb til elever og kursister

Systimes Forløbsbygger er et læringsværktøj, som undervisere har adgang til via 'MinKonto'. Med forløbsbyggeren bliver underviseren læringsarkitekten, som kan sammensætte skræddersyede læringsforløb til sine elever.

Forløbsbyggeren gør det muligt at samle elementer fra forskellige iBøger® og kombinere dem med andet materiale til et samlet forløb. Forløbet kan deles med klasser, grupper af elever og kolleger.

I forløbsbyggeren kan du gøre brug af følgende elementer:

  • Elementer fra forskellige iBøger® (sider, opgaver, interaktive quizzer, video etc.)
  • Note – skrive instruktioner til elever og kursister (fx læringsmål, forløbsoversigter, metakommunikation etc.)
  • Video – indsætte videoklip fra fx YouTube
  • Illustration – indsætte billeder, modeller og andre illustrationer
  • Website – linke til websites og andre online ressourcer
  • Opgave – formulere en opgave
  • Andet indhold – henvise til afsnit og kapitler fra andre bøger, artikler eller tekster på nettet

Som underviser kan du opbygge et forløb af forskellige webressourcer. Du kan dele forløbet med elever og kursister samt dine kolleger.

Alt, der har en webadresse, kan indbygges i forløbet. De forskellige elementer, du indsætter i forløbet, skal være offentligt tilgængelige (fx YouTube-videoer eller nyheder på dr.dk) eller være delt med elever, kursister og kolleger (fx Google Drive eller Office365). Elever og kursister skal have iBogslicens eller iBibliotek® for at kunne se indhold fra iBøger®.

Forløbet distribueres til eleverne med et link, som kan lægges på Lectio, Elevplan eller andre læringsplatforme. Med forløbsbyggeren følger også et gruppeværktøj, som gør det muligt at danne faste grupper i klassen og på skolen. Gruppeværktøjet kan bruges sammen med forløbsbyggeren og til deling af quizzer og interaktive opgaver.

Byg dine egne forløb

Del forløb med elever og kursister