Hvad kan du gøre, når du har testet elever og kursister?

En screening afdækker elevers og kursisters færdigheder i en række forskellige fag og i læsning og stavning. Som læse- og matematikvejleder eller faglærer tolker du resultaterne med det formål at give en målrettet respons og lave opfølgende forløb.

Materialet her indeholder et idekatalog med forskellige udgivelser. Her finder du inspiration og eksempler på opfølgende materiale til at arbejde med udvalgte færdigheder og kompetencer gennem de forskellige faglige områder og tilknyttede opgaver.

Forløb kan tilrettelægges på utallige måder og kan være målrettet til arbejdet med:

  • en hel klasse
  • mindre grupper
  • enkelte elever eller kursister
  • tværfagligt samarbejde

Nogle elever og kursister har brug for et kortere eller længere forløb med fokus på at få et bedre udbytte af undervisning og egen arbejdsindsats. Her kan idekataloget give dig et overblik over mulige og relevante titler, og Systimes iBøger® har integreret oplæsning med talesyntese og visninger med NemLæs, som støtter elever og kursister med læsevanskeligheder. 

Andre elever og kursister har brug for supplerende tests med et diagnosticerende sigte og dermed helt særlige tiltag som fx SPS-støtte (specialpædagogisk støtte). En sådan udredning varetages af læse- og matematikvejledere på de enkelte skoler og VUC-centre.