Testmaterialet indeholder en screening der er beregnet til begyndelsen af ap-forløbet, en midtvejstest og en sluttest:

 • screening
 • midtvejstest
 • sluttest

I screeningen anvendes de danske grammatikbetegnelser, i midtvejstesten og sluttesten benyttes de latinske. Begrundelsen er at mange elever ikke kender de latinske betegnelser inden de præsenteres for dem i almen sprogforståelse.

Screeningen er opbygget sådan at man som lærer selv sammenstykker den test man vil give sine elever. Man kan med andre ord målrette sine tests i forhold til de emner klassen har arbejdet med.

Fordi almen sprogforståelse får en medtællende karakter, er der udarbejdet 2 sæt spørgsmål til sluttesten. Det betyder, at den enkelte lærer kan sammensætte sluttests, der er forskellige år for år, ved at kombinere frit mellem opgaver fra de to sæt.

Screeningen

Screeningen tester elevernes kendskab til:

 • ordklasser
 • syntaks
 • helsætningsanalyse
 • kommunikationsanalyse

Midtvejstesten

Midtvejstesten tester elevernes kendskab til tre hovedområder: grammatik, stilistik og kommunikation.

Grammatik:

 • ordklasser
 • morfologi
 • syntaks
 • helsætningsanalyse

Stilistik:

 • ordklasser og stilistik
 • billedsprog
 • skriftsprog og talesprog
 • kommunikationsanalyse

Sluttesten

Sluttesten tester ligesom midtvejstesten elevernes kendskab til tre hovedområder: grammatik (materiale på dansk og engelsk) og kommunikation.

Grammatisk testes der i følgende:

 • ordklasser
 • morfologi
 • syntaks
 • helsætningsanalyse

Stilistik- og kommunikationsopgaverne tester i:

 • ordklasser og stilistik
 • verbernes semantik
 • billedsprog
 • forvægt og bagvægt
 • skriftsprog og talesprog
 • kommunikationsanalyse
 • sociolingvistik
 • genregenkendelse
 • medier og formidling
 • sproghistorie

Sproghistorie

Tidsforbrug

 • Screeningen: Max 30 min.
 • Midtvejstesten: Max 60 min. (kortere uden stilistik)
 • Sluttesten: Max 90 min. (med stilistik), 60 min. (uden stilistik)