Som Pluslærer har du allerede adgang til alle iBøger® inden for din uddannelsesretning og dine fag.

Gratis prøveadgang: Hvis du ikke er ajourPlus-lærer kan du prøve alle iBøger® gratis i 2 dage ved at vælge ‘Gratis prøveadgang’ på forsiden af den enkelte iBog®.

Din skole skal købe adgang til de enkelte udgivelser eller have iBiblioteket for at du kan anvende materialet sammen med dine elever eller kursister.

På MinKonto kan du søge på tværs af alle dine iBøger®.

Alverdens dansk – dansk som andetsprog. Basis

Kapitler med virkelighedsnære emner, som alle indeholder:

 • Aktiviteter før læsning
 • Læse, forstå og lytte til tekster
 • Øvelser til sprog og grammatik
 • Skriveopgaver.

Temaer: naturen, familie, boformer, fester og samværsformer.

Se Alverdens dansk. Basis iBog®

Se Alverdansk dansk. Basis papirbog

Uddannelse/område: avu

Alverdens dansk – dansk som andetsprog. G-niveau

Kapitler med virkelighedsnære emner, som alle indeholder:

 • Aktiviteter før læsning
 • Læse, forstå og lytte til tekster
 • Øvelser til sprog og grammatik
 • Skriveopgaver.

Temaer: kærlighed, ensomhed, forskellighed, retfærdighed, sundhed og tryghed.

Se Alverdens dansk G iBog®

Se Alverdansk dansk G papirbog

Uddannelse/område: avu

Alverdens dansk – dansk som andetsprog. F-niveau

Kapitler med virkelighedsnære emner, som alle indeholder:

 • Aktiviteter før læsning
 • Læse, forstå og lytte til tekster
 • Øvelser til sprog og grammatik
 • Skriveopgaver.

Temaer: novelle, digt, hjemmeside, anmeldelse, læserbrev, blogindlæg

Se Alverdens dansk. F iBog®

Se Alverdansk dansk. F papirbog

Uddannelse/område: avu

Dansk fra basis til D

Udgivelsen indeholder aktiviteter til sproget på forskellige niveauer.

Se Dansk fra basis til D iBog®

Uddannelse/område: avu

Kom i mål med skrivning – Basis og G

Gennem en række øvelser trænes de grundlæggende skrivefærdigheder. Elever og kursister bliver i stand til at arbejde bevidst, klart og enkelt med skriftlig fremstilling.

Genrer: portræt, blog, indlæg, ansøgning og indstilling.

Se Kom i mål med skrivning – Basis og G iBog®

Se Kom i mål med skrivning – Basis og G papirbog

Uddannelse/område: avu

Kom i mål med skrivning – FED

Gennem en række øvelser trænes de grundlæggende skrivefærdigheder. Elever og kursister bliver i stand til at arbejde bevidst, klart og enkelt med skriftlig fremstilling.

Genrer: kommentar, klumme, anmeldelse og informerende artikel.

Se Kom i mål med skrivning – FED iBog®

Se Kom i mål med skrivning – FED papirbog

Uddannelse/område: avu

Læs mere – skriv mere

En opgavebaseret udgivelse der forstærker læse- og skriveevnen for unge og voksne.

24 kapitler med virkelighedsnære emner, som alle indeholder:

Se Læs mere – skriv mere iBog®

Se Læs mere – skriv mere papirbog

Uddannelse/område: obu, fvu, læsning og stavning

Morfemer

En grundig og varieret indføring i, hvordan sproget er bygget op af små betydningsbærende enheder

Se Morfemer iBog®

Uddannelse/område: avu, fvu og obu 

Rod i sproget

En introduktion til grammatik og mange interaktive opgaver i sprogkorrekthed og sproglig analyse.

Se fx

Se Rod i sproget iBog®

Uddannelse/område: Læsning og stavning, stx og hf

Begreb om dansk

En grundbog, der integrerer stofområderne: litteratur, sprog og medier. Udgivelsen fokuserer på centrale faglige begreber og deres anvendelse i analysearbejdet.

Se fx

Se Begreb om dansk iBog®

Uddannelse/område: hf

Skriveøvelser til dansk

10 øvelser til træning af elevers og kursisters grundlæggende skrivefærdigheder.

Se Skriveøvelser til dansk iBog®

Se Skriveøvelser til hf-dansk papirbog

Uddannelse/område: alle

Ind i sproget

Udgivelsen indeholder teori og øvelser til træning af sprogbevidsthed.

Se fx

Se Ind i sproget iBog®

Se Ind i sproget papirbog

Uddannelse/område: stx og AP

Håndbog til dansk

Håndbog til dansk

En klar og velstruktureret indføring i fagets genrer, metoder og begreber. 

Se fx 

Se Håndbog til dansk iBog®

Se Håndbog til dansk papirbog

Uddannelse/område: stx

Styr på sproget

En øvelsesbaseret grammatikudgivelse, der tager udgangspunkt i de mest typiske grammatiske fejl.

Se fx

Se Styr på sproget iBog®

Se Styr på sproget papirbog

Uddannelse/område: alle, læsning og stavning