Som Pluslærer har du allerede adgang til alle iBøger® inden for din uddannelsesretning og dine fag.

Gratis prøveadgang: Hvis du ikke er ajourPlus-lærer kan du prøve alle iBøger® gratis i 2 dage ved at vælge ‘Gratis prøveadgang’ på forsiden af den enkelte iBog®.

Din skole skal købe adgang til de enkelte udgivelser eller have iBiblioteket for at du kan anvende materialet sammen med dine elever eller kursister.

På MinKonto kan du søge på tværs af alle dine iBøger®.

plus – fra basis til D

Udgivelsen dækker kernestoffet og en del supplerende stof til matematik på niveauerne basis, G, F, E og D.

Se fx 

Se plus – fra basis til D iBog®

Uddannelse/område: avu

Matvideo

En unik samling af videoklip, der gennemgår matematiske emner til C-, B- og A-niveau.

Se fx

Se Matvideo iBog®

Uddannelse/område: eud, eux, hf, hhx, htx og stx

Matematik 123 – matematikhjælp

Hjælp til elever med specifikke matematikvanskeligheder.

Udgivelsen omfatter gennemprøvede øvelser, lege og opgaver, som berører eksempelvis grundlæggende talforståelse, de fire regnearter, ligninger og meget andet.

Se Matematik 123 iBog®

Uddannelse/område: grundskolen, avu, eud, eux, hf, stx, hhx og htx