Som Pluslærer har du allerede adgang til alle iBøger® inden for din uddannelsesretning og dine fag.

Gratis prøveadgang: Hvis du ikke er ajourPlus-lærer kan du prøve alle iBøger® gratis i 2 dage ved at vælge ‘Gratis prøveadgang’ på forsiden af den enkelte iBog®.

Din skole skal købe adgang til de enkelte udgivelser eller have iBiblioteket for at du kan anvende materialet sammen med dine elever eller kursister.

På MinKonto kan du søge på tværs af alle dine iBøger®.

Professionelle relationer

Gode redskaber til at skabe øget trivsel og dermed bedre læring for dine elever og kursister.

Læs pdf på sysTIMES eller køb på shop.systime.dk

Se fx Ordblinde kan lære engelsk s. 48ff

Uddannelse/område: Lærere, studievejledere, uddannelsesledere, rektorer

Intro til hhx

Gennem teori, opgaver og cases introduceres til hhx-fagene afsætning, dansk, engelsk, innovation, international økonomi og virksomhedsøkonomi.

Se Intro til hhx iBog®

Uddannelse/område: hhx

Studievaner på eud/eux

Studievaner på eud/eux fungerer som håndbog gennem hele uddannelsen og udgør platformen for casearbejde.

Se fx

Se Studievaner på eud/eux iBog®

Uddannelse/område: eud/eux

Studievaner på hf

Kursisternes håndbog gennem hele hf. Den indeholder det kernefaglige stof til introduktions- og værkstedsundervisningen.

Se fx

Se Studievaner på hf iBog®

Se Studievaner på hf papirbog

Uddannelse/område: hf

Studievaner på hhx

En guide til at få et godt fagligt udbytte af gymnasietiden. Giver tips og tricks til mundtlig og skriftlig formidling, faglig læsning og strategier til eksamen.

Se fx

Se Studievaner på hhx iBog®

Se Studievaner på hhx papirbog

Uddannelse/område: hhx

Studievaner på htx

En guide til at få et godt fagligt udbytte af gymnasietiden. Giver tips og tricks til mundtlig og skriftlig formidling, faglig læsning og strategier til eksamen.

Se fx

Se Studievaner på htx iBog®

Se Studievaner på htx papirbog

Uddannelse/område: htx

Studievaner på stx

En guide til at få et godt fagligt udbytte af gymnasietiden. Leverer tips og tricks til mundtlig og skriftlig formidling. Introducerer eleven til at finde sin egen læringsstil.

Se fx 

Se Studievaner på stx papirbog

Uddannelse/område: stx

Fag og læsning hf

Arbejd bevidst, målrettet og strategisk med faglig læsning. Udgivelsen indeholderen række opgaver, som kursister kan arbejde med for at opnå den faglige læsekompetence. 

Se Fag og læsning iBog®

Se Fag og læsning papirbog

Uddannelse/område: hf

Fag og læsning hhx

Arbejd bevidst, målrettet og strategisk med faglig læsning. Udgivelsen indeholderen række opgaver, som kursister kan arbejde med for at opnå den faglige læsekompetence.

Se Fag og læsning hhx iBog®

Se Fag og læsning hhx papirbog

Uddannelse/område: hhx

Fag og læsning htx

Arbejd bevidst, målrettet og strategisk med faglig læsning. Udgivelsen indeholderen række opgaver, som kursister kan arbejde med for at opnå den faglige læsekompetence.

Se fag og læsning htx iBog®

Se Fag og læsning htx papirbog

Uddannelse/område: htx

Fag og læsning stx

Arbejd bevidst, målrettet og strategisk med faglig læsning. Udgivelsen indeholderen række opgaver, som kursister kan arbejde med for at opnå den faglige læsekompetence. 

Se Fag og læsning stx iBog®

Se Fag og læsning stx papirbog

Uddannelse/område: stx