Bliv klar til det nye skoleår med Systimes efterskolepakke

Med Systimes pakke målrettet efterskoler får alle elever og lærere på din skole adgang til mere end 50 iBøger®, der dækker alle fag med multimediale, interaktive og altid opdaterede undervisningsmaterialer.

I vores iBøger® er der indarbejdet videoer, lydfiler, interaktive opgaver og modeller, som giver de bedste muligheder for at bruge computeren til at skabe bedre læring.

Efterskolepakken ligger på én samlet digital læringsplatform, der giver lærerne stor fleksibilitet til at planlægge og samarbejde om undervisningsforløb.

Systimes efterskolepakke giver jeres skole en række pædagogiske og didaktiske fordele. I kan søge på tværs af alle materialer, og søgemaskinen sorterer indholdet efter relevans ud fra det eller de søgeord, der bruges.

Ingen administration

På en efterskole skifter mange papirbøger hænder hen over sommerferien. Med Systimes efterskolepakke bliver skolestarten let og smidig, da alle elever og lærere har adgang til alle iBøger® fra første dag. Samtidig opnås store administrative lettelser.

Pris: 300 kr. pr. elev pr. år (ex. moms)


Sådan får I adgang

Vi kan hurtigt give alle lærere og elever på jeres efterskole adgang til pakken med iBøger® uden administration for jer. Kontakt Salgschef Gitte Færch for at komme i gang.

Tlf.: 86203151 eller e-mail: gfn@systime.dk.


Book et møde

Vi kommer gerne på besøg for at hjælpe jer i gang med de mange muligheder i iBøger®. Kontakt markedsdirektør Birte Ravn Østergaard for at aftale et møde.

Tlf.: 26734570 eller e-mail: bro@systime.dk.

Efterskolepakkens indhold

Dansk

Brug litteraturhistorien

En klar og didaktisk gennemtænkt fremstilling af litteraturhistorien fra middelalderen til nutiden.

Computerspil i dansk

En danskfaglig værktøjskasse til arbejdet med computerspil.

Genrefilm og filmgenrer

Basisbog til arbejdet med genrefilm i mediefag og dansk.

Jakob Ejersbos univers

En omfattende antologi med tekster fra det nyklassiske forfatterskab.

Kreative produktioner i dansk
32 øvelser sætter fokus på skriveglæde og sprogets muligheder.

Læs mere – skriv mere

En opgavebaseret udgivelse der forstærker læse- og skriveevnen for unge og voksne.

Morfemer

En udførlig introduktion til sprogets opbygning, betydning og funktion.

Skriveøvelser til dansk

Håndbog til træning af de grundlæggende færdigheder i skriftlig fremstilling.

Styr på sproget

En øvelsesbaseret grammatikudgivelse, der tager udgangspunkt i de mest typiske grammatiske fejl.

Textanalyse

En unik værktøjskasse til arbejdet med alle slags tekster.

Ved vejen

En klassisk fortælling i en tilgængelig og overskuelig udgave med tekster, billeder, musik og filmklip.

Engelsk

Engelsk grundgrammatik

Udgivelsen besvarer alle basisspørgsmål om engelsk grammatik.

Engelsk Basis til G

Denne grundbog hjælper med opbygning af et ordforråd, som både kan bruges i undervisningen og uden for klasserummet. Basis- og G-niveau.

Relations

Tekst- og opgavebaseret udgivelse på niveauerne F, E og D.

Starters

Engelsk, interaktiv grammatik med mange øvelser.

Udgår sommeren 2020.

Talking Grammar

Engelsk grammatik på en enkel og funktionel måde.

Turning Points

En novellesamling til brug i 8.-10. klasse, som lever op til fælles mål for disse klassetrin.

Upside Down

Grundbog med skønlitterære og sagprosatekster, oplæsninger ved native speakers, varierede opgaver, interaktive opgaver og paneldiskussioner.

EUD 10

EUD 10

En samling af tværfaglige projekter, der forbereder eleverne til en erhvervsuddannelse og samtidig inddrager dansk, matematik og engelsk.

Fransk

A toi la grammaire

En grammatik målrettet ungdomsuddannelser.

Début 1

Aktuel bog der giver et godt indblik af det moderne Frankrig.

FranskNU

En samling af bøger med fokus på fransk sprog, kultur og et indblik i de forskellige områder i Frankrig.

Franskbogen

Fransk begyndergrundbog med oplæsning af tekster, billeder og interaktive opgaver til grammatik.

Bonjour Lyon

Et nyt fransk begyndersystem med en stærk fortælling og en solid rød tråd. Udkommer august 2018.

Fysik

Orbit C

Grundbog til fysikundervisningen på C-niveau med opgaver og formelsamling.

Historie

Afrikas historie
Temaudgivelse om Afrikas historie, der udfolder mødet mellem europæere og afrikanere fra 1400-tallet til i dag.

Danmark: Tider og temaer

En nytænkt og omfattende iBog® til danmarkshistorien.

De danske kvinders historie

Aktuel bog om dansk kvindehistorie fra slutningen af 1700-tallet og frem til i dag.

Enevældens København

Historisk materiale om København i enevældens tid.

Grundbog til Danmarkshistorien

En grundlæggende indføring i nogle af danmarkshistoriens væsentligste udviklingstræk fra oldtiden til slutningen af det 20. århundrede.

Terror eller frihedskamp – Et nytænkt og levende undervisningsmateriale til historie.

Idræt

Idræt C

En grundbog til idræt på C-niveau, der forener teori og praksis.

IT

Grundlæggende IT

Interaktiv og øvelsesbaseret grundbog med introduktioner til bl.a. tekstbehandling, regneark, mail og internet.

Innovation

Innovationshjulet

En ny innovationsdidaktisk model, som kan bruges af alle undervisere til at planlægge undervisningsforløb, der styrker elevernes innovationskompetencer.

Kinesisk

Ni hao Zhongguo – Modul 1

Kinesisk begyndersystem modul 1 med videodialoger, oplæsninger og interaktive øvelser

Ni hao Zhongguo – Modul 2

Kinesisk begyndersystem modul 2 med videodialoger, oplæsninger og interaktive øvelser.

Kristendom

Religionsportalen

Interaktiv og multimedial lærebog til religion med kildetekster, videoer og interaktive opgaver.

Religion og tradition

Udgangspunkt i dokumentarfilmen A Breaking Taboo – om blandingsreligiøse ægteskaber i Indien.

Myter til tiden

Udgivelsen er opgavebaseret, elevaktiverende og giver mulighed for differentiering. Gennemgår syv fantasyuniverser.

Matematik

plus – fra basis til D

Grundbog til matematik – niveau basis, G, F, E og D.

Musik

Nøgle til musikken

Grundbog til musik – elementær musiklære, harmonik, rytmik m.m.

Områdestudier (tværfaglige udgivelser)

Iran - historie, samfund, religion

Få mulighed for at arbejde tværfagligt og dybtgående med et land af stor politisk betydning.

Israel-Palæstina - historie, samfund religion
Giver dig mulighed for at arbejde tværfagligt med et af verdens brændpunkter.

Tyrkiet - historie, samfund, religion
Få viden om og forståelse af det moderne Tyrkiet - historisk, samfundsmæssigt og religiøst.

Grønland – Historie, samfund, religion

Indeholder særfaglige introduktioner til Grønland. Desuden tværfaglige temaer som identitet, uddannelse og råstoffer beregnet til fordybelse.

USA - historie, samfund, religion

Få viden om og forståelse af USA - historisk, samfundsmæssigt og religiøst.

Samfundsfag

iSamf

Interaktiv og opgavebaseret grundbog til samfundsfag. Dækker niveau F til C.

Samf C
En grundig og gennemarbejdet introduktion til samfundsfag på C-niveau.

Konkurrencestaten Danmark
Temabog til samfundsfag om konkurrencestaten.

Ret og rimelighed
En introduktion til retssystemet til samfundsfag.

Sporten i samfundet
Temabog om sportens rolle i samfundet.

Spansk

El Sur

En lærerig spanskbog der bl.a tilbyder lydklip og oplæsning af tekster af native speakers.

Gramática Básica
Interaktiv begyndergrammatik til spansk.

Spontant Spansk

Oplæsning og øvelser i kommunikationstræning på spansk.

Studiemetode og uddannelse

Flipped Classroom

Didaktisk materiale til Flipped Classroom henvendt til lærere.

Tysk

Berliner Leben

Tysk begyndergrundbog med oplæsninger, grammatik og interaktive opgaver.

Tysk basisgrammatik

Kendskab til de grundlæggende regler i tysk grammatik. Kan bruges fra begyndere til let øvede.

Tysk du kan tale

Eleverne arbejder med frit talesprog, og de træner samtidig et mere og mere korrekt tysk.