HISTORIE – Historieeksamen efter ny ordning

Dette webinar har fokus på den nye eksamensordning i historie. Niels Randbo Back, Egaa Gymnasium, førte i 2020 et hold til eksamen i den nye ordning og deler her ud af sine erfaringer.
Niels vil komme ind på:

  • Overvejelser i forbindelse med de nye kildesæt
  • Den nye eksamensforms betydning for den daglige undervisning
  • Erfaringer fra samarbejdet med censor.

Niels vil fremlægge i 40 minutter, hvorefter der er tid til spørgsmål/kommentarer i plenum.

Oplægsholder:
Niels Randbo Back, lektor i historie og engelsk på Egaa Gymnasium. Forfatter og redaktør på Systime.

Tid og sted: Afholdt – Se eller gense webinaret

Hent slide-præsentation

MATEMATIK – Spiralprincippet

Webinaret om Spiralprincippet er aflyst.

De kommende læreplansudkast for matematik lægger op til, at spiralprincippet fjernes og ikke vil blive omtalt i de nye vejledninger ud fra et ønske om at reducere kompleksiteten.

På den baggrund har vi valgt at aflyse webinaret.

Vi vil se på muligheden for at afholde et webinar i matematik om et andet emne på et senere tidspunkt.

Dette webinar handler om, hvordan man i praksis kan tilrettelægge matematikundervisningen, så man tilgodeser spiralprincippet, der står centralt i fagets vejledning. Du hører blandt andet om baggrunden for tilgangen og kort om det teoretiske fundament. Endelig ser vi på den konkrete planlægning med udgangspunkt i iBøger, herunder progressionen i matematikundervisningen.

Oplægsholder:
Hans Damm-Jakobsen, Lektor i matematik og engelsk på Aarhus Katedralskole. Underviser på de fagdidaktiske kurser i matematik.

Tid og sted:
Onsdag d. 24/3 kl. 15.30-16.30. Oplægget foregår online.
Det er gratis at deltage. Du modtager en e-mail med et link til webinaret.

SAMFUNDSFAG – Aktualitet i undervisningen

Hvordan gør du det aktuelle fagligt – og det faglige aktuelt?
Dét didaktiske dilemma giver Sara Frederiksen (Støvring Gymnasium) og Morten Bülow (Aarhus Katedralskole) deres konkrete bud på i dette webinar.

Oplægget giver helt konkrete redskaber til at koble aktuelle, mediebårne hændelser sammen med både den metodiske værktøjskasse og samfundsfaglige teorier – i den fysiske såvel som den virtuelle og hybride undervisning. Webinaret bygger bl.a. på de to oplægsholderes artikler i POLIS – tidsskrift for samfundsfagsdidaktik.

Oplægsholder:
Sara Frederiksen er lektor i historie og samfundsfag på Støvring Gymnasium og er desuden medforfatter til en lang række samfundsfaglige bøger.

Morten W. Bülow underviser i samfundsfag, innovation og naturgeografi på Aarhus Katedralskole. Han har skrevet bidrag til forskellige undervisningsbøger og arbejder p.t. på en afhandling om læremidler.

Tid og sted: Afholdt – Se eller gense webinaret

Hent slide præsentation

HVAD VISER FORSKNINGEN? Hands-on i alle fag: Mock-ups, scenarier, prototyper … fysisk, virtuelt og hybridt

Elevernes arbejde med prototyper, mock-ups, storyboards og scenarier gør det til en meget konkret aktivitet at lære noget.

På dette webinar får du eksempler på, hvordan du kan bruge de forskellige metoder – uanset hvilke fag du underviser i.

Vi ser på, hvordan eleverne kan arbejde med at afprøve deres faglige forståelse. Og du får præsenteret videnskabsteoretiske og didaktiske begrundelser for, hvorfor det sommetider er en god idé at lade eleverne prøve sig frem gennem arbejdet med prototyper, mock-ups, storyboards og scenarier.

Oplægsholdere:

Lotte Stenlev er innovations- og uddannelseskonsulent, lærebogsforfatter og underviser. Lotte udvikler undervisningsdesign og rådgiver om udvikling af uddannelsesforløb, workshops og materialer på grundskole-, gymnasie- og universitetsniveau. Lotte tager udgangspunkt i en innovationsdidaktisk tilgang i alle fag. Lotte har 20 års erfaring som underviser og er uddannet i jura, musikvidenskab, procesledelse og forandringsledelse.

Morten Winther Bülow underviser på Aarhus Katedralskole og er i gang med en forskeruddannelse på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. I sit forskningsprojekt undersøger han, hvordan undervisernes viden og praksis kan inddrages i udviklingen af bedre læremidler.

Tid og sted:
Onsdag d. 8/9 kl. 15.30-16.30. Oplægget foregår online.
Det er gratis at deltage. Du modtager en e-mail med et link til webinaret.

Webinaret vil blive tilpasset den aktuelle undervisningsvirkelighed.

DANSK – Bliv opdateret på ny litteratur

Janne Breinholt Bak, seniorredaktør i Gyldendals skønlitterære afdeling, vil præsentere årets litterære udgivelser fra Gyldendal. Præsentationen kombineres med en bogquiz, hvor eksemplarer af årets udgivelser udloddes til dem, der svarer rigtigt og hurtigst! Afslutningsvist vil Lars Granild og Gitte Skov Andersen fra Systime præsentere aktuelle opdateringer af ny litteratur fra alle forlag i hhv. iBiblioteket og Litteraturportalen. Vel mødt!

Oplægsholdere:
Janne Breinholt Bak, seniorredaktør i Gyldendals skønlitterære afdeling.

Tid og sted:
Onsdag d. 21/4 kl. 15.30-16.30. Oplægget foregår online.
Det er gratis at deltage. Du modtager en e-mail med et link til webinaret.

PSYKOLOGI – Kreative øvelser i psykologi

Mangler du små, kreative øvelser til at skabe mere variation og elevaktivering i undervisningen?

Kunne du tænke dig konkrete, sjove, tankevækkende og anderledes øvelser, som er nemme at gå til og som passer ind i den daglige undervisning i den fysiske og virtuelle undervisning?

Kunne du tænke dig at arbejde mere med sanser, bevægelse, kreativitet, innovation, metode og karrierelæring?

Så er webinaret 'Kreative øvelser i psykologi' måske noget for dig!

Oplægsholdere:
Karen Østergaard Richter Hansen er Lektor i dansk og psykologi på Aalborg Katedralskole. Hun er desuden medforfatter til udgivelsen Øvelser til Kreativ psykologi og i gang med en masteruddannelse i læreprocesser med speciale i kreativitet og innovation på Aalborg Universitet.

Tid og sted:
Onsdag d. 5/5 kl. 15.30-16.30. Oplægget foregår online.
Det er gratis at deltage. Du modtager en e-mail med et link til webinaret.

HVAD VISER FORSKNINGEN? Læringsdesign – en introduktion

Med en designtilgang til undervisning og læring fokuserer man på hvad der virker – for dem der skal lære. Her er ingen didaktiske dogmatikker men et konkret bud på en pragmatisk tilgang.

På dette webinar får du eksempler på, hvordan læringsdesign kan gøre undervisningen mere aktiv – og differentiering mere realistisk. Målet er at finde de bedste metoder til at skabe balance mellem a) de elever vi har (i virkeligheden), b) det vi gerne vil lære dem og c) de aktiviteter vi kan designe for at få a) til b).

Oplægsholder:
Morten Winther Bülow underviser på Aarhus Katedralskole og er i gang med en forskeruddannelse på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. I sit forskningsprojekt undersøger han, hvordan undervisernes viden og praksis kan inddrages i udviklingen af bedre læremidler.

Tid og sted: Afholdt. Se eller gense webinaret.

Hent slide-præsentation

ENGELSK – Få nye ideer til værklæsning i engelskundervisningen

Webinaret vil tage udgangspunkt i forskellige måder at gribe værklæsning an i undervisningen både mht. struktur, tema og opgavetyper. Du vil blive introduceret til forskellige værker herunder den didaktiserede romanserie med værkerne The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Mrs. Dalloway og Animal Farm.

Oplægsholder:
Eva Pors, lektor i engelsk og dansk på Midtfyns Gymnasium.

Tid og sted: Afholdt – Se eller gense webinaret

Hent SLIDE-præsentation

FILOSOFI – Overvågning, magt og frihed

Det overvågede samfund
Overvågning er et sindssygt vigtigt filosofisk problem, som vi er nødt til at lære vores elever at forholde sig til – på et politisk plan såvel som eksistentielt. Det er et nøgleproblem på linje med klimaet, kunstig intelligens og ulighed.

Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med emnet i din undervisning. Oplægget tager udgangspunkt i et nyt kapitel i iBogen Teknologi og filosofi (som vil være tilgængeligt senest på dagen for webinaret), hvor vi bl.a. møder Benthams panoptikon, Foucaults panoptisme, Shoshana Zuboffs overvågningskapitalisme samt John Locke og Immanuel Kants tanker om frihedsrettigheder og personlig myndighed.

Oplægsholder:
Mikkel Guldhammer Sparsø, Lektor i dansk, filosofi og historie på Virum Gymnasium. Forfatter til Teknologi og filosofi iBog®.

Tid og sted: Afholdt – Se eller gense webinaret

FYSIK – Fra ingenting til det uendelige: Universets fantastiske historie

I starten var der ingenting – i dag er der galakser, stjerner, planeter og liv i Universet. Kom og vær med i rejsen gennem Universets fantastiske historie med nedslag i de vigtigste opdagelser. Med udgangspunkt i iBogen Astronomi stiller vi skarpt på de store spørgsmål: Hvordan opstod Universet? Hvor stort er det? Er det meste af Universet tomrum og mørke? Hvad sker der med Universet i fremtiden? Hvordan er det hele gået til – og hvordan kan man formidle det videre til eleverne?

Oplægsholder:
Ole Eggers Bjælde, astrofysiker og undervisningsudvikler ved Aarhus Universitet. Medforfatter til iBogen Astronomi .

Tid og sted: Afholdt – Se eller gense webinaret

HISTORIE – Anden Verdenskrig og krigen i erindringskulturen

Anden Verdenskrig 1939-1945 var den største væbnede konflikt i verdenshistorien med mere end 60 millioner dræbte og uhyre materielle ressourcer. Krigen blev skærpet af stærke ideologiske skillelinjer, der gjorde den til mere end blot en klassisk stormagtskrig om interesser.

Krigens eftermæle blev bestemt af sejrherrerne. Det var de godes krig mod de onde, og krigens erindringskultur blev skabt gennem statslig propaganda, i den politiske praksis i de enkelte lande, i medierne og ikke mindst af underholdningsindustrien med Hollywood i spidsen.

Erindringskulturen har været definerende for internationale organisationer som FN, NATO og EU. I Sovjetunionen spillede og i det moderne Rusland spiller krigen en ganske særlig rolle som en inspirerende fortid, der forpligter nutiden til dåd. For taberne Japan og Tyskland har erindringskulturen også haft markant politisk betydning – og har det selv den dag i dag.

På webinaret vil Jakob Sørensen og Niels Wium Olesen både lægge et perspektiv på selve Anden Verdenskrig, men også skitsere, hvad der blev husket og glemt i erindringskulturen – og hvorfor.

Oplægsholdere:

Jakob Sørensen: Lektor ved KVUC og tidligere museumsinspektør på Frihedsmuseet. Forfatter til en lang række bøger om Anden Verdenskrig, herunder Modstandsbevægelsen (Systime, 2019).

Niels Wium Olesen: Lektor ved Aarhus Universitet. Forsker i dansk og europæisk historie i det 20. århundrede. Han er forfatter til bl.a. Modstand (Aarhus Universitetsforlag, 2020) og Poul Schlüters tid (Gads Forlag, 2018).

Tid og sted: Afholdt – Se eller gense webinaret

STX – Få inspiration til at inddrage basal videnskabsteori, når du vejleder dine SRP-elever

Med udgangspunkt i Den videnskabelige basismodel og begrebsparrene fra Vidensmønstre fortæller Mads og Torben om, hvordan basal videnskabsteori kan inddrages på en frugtbar måde i arbejdet med studieretningsprojektet.

Der vil indgå eksempler fra mange fag, så alle undervisere vil kunne finde inspiration til deres egen undervisning og vejledning frem mod SRP.

Oplægsholdere:
Mads Rangvid, lektor i dansk og filosofi på Gladsaxe Gymnasium. Redaktør på Systime og medforfatter til udgivelsen Vidensmønstre.

Torben Benoni, lektor i fysik, matematik, astronomi, filosofi på Egaa Gymnasium. Projektleder på Systime og medforfatter til udgivelsen Vidensmønstre.

Tid og sted: Afholdt – Se eller gense webinaret

DANSK – Litteraturens genveje

Hvordan skriver man litteraturhistorie i 2020? For tiden sker der et skifte på universiteterne i tilgangen til litteratur, der er præget af værkeksterne kontekstualiseringer og nye tilgange til metode. Det betyder, at litteraturhistorien kan fortælles på vidt forskellige måder med konsekvens for både tekstvalg, forfatter- og periodebeskrivelser. I Sine Dalsgaard Kristensens og min nye litteraturhistorie – Litteraturens genveje, som udkommer sommeren 2021 – har vi delt litteraturhistorien op i 7 kapitler med fokus på det bagvedliggende paradigmes tænkesokkel og måder at repræsentere verden på. Med nedslag i konkrete eksempler fra Litteraturens genveje handler oplægget om refleksionen bag bogen og bag tekstuniverset Litteraturens huse, som knytter an til bogen.

Oplægsholdere:
Johannes Fibiger, cand.mag. i dansk, idéhistorie og filosofi og lektor ved VIA-University College & Sine Dalsgaard Kristensen, lektor i dansk og religion på Aarhus Katedralskole. Forfattere til Litteraturens genveje og Litteraturens huse på Systime.

Tid og sted: Afholdt – Se eller gense webinaret

HVAD VISER FORSKNINGEN? – Hybrid undervisning der virker

Du har nok selv oplevet det – at være udkørt og ’tom’ efter en online-lektion. Hvorfor var du så meget ”på”? Og hvor meget lærte eleverne egentligt? Hvor var nærheden og den faglige samtale? I dette første webinar i serien ”Hvad viser forskningen?” fortæller Morten Winther Bülow om de værste (og sjoveste) fejl og de bedste tips til din hybride undervisning. Uanset hvilken platform du underviser med, når du går hybridt, kan du få inspiration fra nogle af de bedste undervisere. Vi tager en tur hele kloden rundt og får eksempler fra så forskellige steder som New Zealand, Korea, Brasilien og Danmark.

Oplægsholder:
Morten Winther Bülow underviser på Aarhus Katedralskole og er i gang med en forskeruddannelse på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. I sit forskningsprojekt undersøger han, hvordan undervisernes viden og praksis kan inddrages i udviklingen af bedre læremidler.

Tid og sted: Afholdt – se eller gense webinaret.

DANSK – Klimalitteratur

Webinaret præsenterer den klimalitteratur, som de seneste år har sat sit markante præg på dansk litteratur.

Hvad kendetegner den som litteratur, og hvordan bidrager den til den fælles samtale om klimakrisen på en anden måde end de andre stemmer i debatten?

Oplægsholder:
Thor Gustafsson, lektor i dansk og tysk på Silkeborg Gymnasium. Forfatter til Klimalitteratur på Systime.

Tid og sted: Afholdt – se eller gense webinaret.

ENGELSK – Litteraturhistorie i engelskfaget

Dette webinar handler om at gøre undervisningen i litteraturhistorie i engelsk spændende og vedkommende for gymnasieelever. Undervejs vil vi med udgangspunkt i bogen Through Literary Landscapes give eksempler på tekster, temaer, arbejdsformer og nutidige vinkler, der kan motivere og aktivere eleverne i engelskundervisningen og bevidstgøre dem om den historiske og kulturelle kontekst, de er en del af.

Oplægsholdere:
Niels Randbo Back, Lektor i engelsk og historie på Egaa Gymnasium. Forfatter til Through Literary Landscapes på Systime.
Pia Rørkær Sigh, Lektor, engelsk og dansk på Egaa Gymnasium. Forfatter til Through Literary Landscapes på Systime.

Tid og sted: Afholdt – se eller gense webinaret

RELIGION – Sikhisme

Sikhismen er en spændende og eksotisk religion for eleverne, og kursets formål er at give inspiration og lyst til at undervise i religionen. Med de nye læreplaners fokus på religion i en global kontekst er det oplagt at arbejde med sikhisme som det tredje område.

Oplægsholdere:
Stine Ballisager, lektor i dansk og religion, Ørestad Gymnasium. Forfatter til Sikhisme på Systime.
Ann-Louise Ljungcrantz, lektor i dansk og religion, Christianshavn Gymnasium. Forfatter til Sikhisme på Systime.

Tid og sted: Afholdt – se eller gense webinaret

Hent SLIDE-præsentationen her

FYSIK – Sensorer

Få en ny tilgang til arbejdet med elektriske kredsløb i fysikundervisningen. Pia Møller Jensen, forfatter til Sensorer og fysiklærer på Egaa Gymnasium, fortæller om hvordan du kan tilrettelægge forløb om emnet elektriske kredsløb med udgangspunkt i sensorer og giver inspiration til tværfaglige forløb med matematik eller informatik.

Oplægsholder:
Pia Møller Jensen, lektor i fysik og matematik på Egaa Gymnasium. Forfatter til Sensorer på Systime.

Tid og sted: Afholdt – se eller gense webinaret.

BILLEDKUNST – Inspiration til billedkunstlærere

Få ny inspiration til at tilrettelægge undervisningen i billedkunst.

Oplægsholderne fortæller om, hvordan undervisningen i billedkunst kan tilrettelægges med afsæt i grundbogen Kunstens stemmer, så eleverne er klædt optimalt på til Kørners Kunstkonkurrence 2021 om AFTRYK.

Webinaret giver inspiration til, hvordan vi pirrer elevernes/kursisternes nysgerrighed og træner dem i en åben og undersøgende tilgang til kunst og visuel kultur – både i det teoretiske arbejde og i det praktiske arbejde med æstetiske, innovative og kreative processer.

Oplægsholdere:

Lise Mark, tidligere lektor i billedkunst, design og arkitektur og engelsk på Egaa Gymnasium. Forfatter til Kunstens stemmer og nu projektleder ved Systime.

Stine Gørup Sørensen, Adjunkt i billedkunst, design og arkitektur og dansk på Svendborg Gymnasium. Bestyrelsesmedlem i Billedkunst- og Designlærerforeningen.

Tid og sted: Afholdt – se eller gense webinaret.

Hent SLIDE-præsentationen her (pdf)

HISTORIE – Globalisering 1850-1914

Foråret 2021 udkommer Globalisering 1850-1914 med nye lande på skemaet: Frankrig, Østrig-Ungarn samt Kina. Forfatter og lektor Martin Husted fra Risskov Gymnasium vil med fokus på de nye pinde i læreplanen, bla. politisk udvikling og ligestilling mellem kønnene, sætte fokus på, hvordan arbejdet med komparation i historiefaget, ikke mindst i forbindelse med de større opgaver, kan gribes an.

Oplægsholder:

Martin A. Husted, lektor på Risskov gymnasium, cand.mag. i historie og cand.mag. i filosofi og samfundsfag. Forfatter til Globalisering 1850-1914 på Systime.

Tid og sted: Afholdt – se eller gense webinaret.

Hent SLIDE-præsentationen her (pdf)