DANSK – Klimalitteratur

Webinaret præsenterer den klimalitteratur, som de seneste år har sat sit markante præg på dansk litteratur.

Hvad kendetegner den som litteratur, og hvordan bidrager den til den fælles samtale om klimakrisen på en anden måde end de andre stemmer i debatten?

Oplægsholder:
Thor Gustafsson, lektor i dansk og tysk på Silkeborg Gymnasium. Forfatter til Klimalitteratur på Systime.

Tid og sted:
Onsdag den 23/9, kl. 15.30-16.30. Oplægget foregår online.
Det er gratis at deltage. Du modtager en e-mail med et link til webinaret.

FYSIK – Sensorer

WEBINARET OM SENSORER ER AFLYST OG AFHOLDES SENERE

Webinaret om sensorer er desværre aflyst pga. sygdom og udskydes til et senere tidspunkt. Hvis du har tilmeldt dig webinaret om sensorer, giver vi dig besked, når vi har fundet en ny dato for afholdelse.

Få en ny tilgang til arbejdet med elektriske kredsløb i fysikundervisningen. Pia Møller Jensen, forfatter til Sensorer og fysiklærer på Egaa Gymnasium, fortæller om hvordan du kan tilrettelægge forløb om emnet elektriske kredsløb med udgangspunkt i sensorer og giver inspiration til tværfaglige forløb med matematik eller informatik.

Oplægsholder:
Pia Møller Jensen, lektor i fysik og matematik på Egaa Gymnasium. Forfatter til Sensorer på Systime.

Tid og sted:
Onsdag den 23/9, kl. 15.30-16.30. AFLYST. AFHOLDES SENERE. Oplægget foregår online.
Det er gratis at deltage. Du modtager en e-mail med et link til webinaret.

ENGELSK – Litteraturhistorie i engelskfaget

Dette webinar handler om at gøre undervisningen i litteraturhistorie i engelsk spændende og vedkommende for gymnasieelever. Undervejs vil vi med udgangspunkt i bogen Through Literary Landscapes give eksempler på tekster, temaer, arbejdsformer og nutidige vinkler, der kan motivere og aktivere eleverne i engelskundervisningen og bevidstgøre dem om den historiske og kulturelle kontekst, de er en del af.

Oplægsholdere:
Niels Randbo Back, Lektor i engelsk og historie på Egaa Gymnasium. Forfatter til Through Literary Landscapes på Systime.
Pia Rørkær Sigh, Lektor, engelsk og dansk på Egaa Gymnasium. Forfatter til Through Literary Landscapes på Systime.

Tid og sted:
Onsdag den 28/10, kl. 15.30-16.30. Oplægget foregår online.
Det er gratis at deltage. Du modtager en e-mail med et link til webinaret.

RELIGION – Sikhisme

Sikhismen er en spændende og eksotisk religion for eleverne, og kursets formål er at give inspiration og lyst til at undervise i religionen. Med de nye læreplaners fokus på religion i en global kontekst er det oplagt at arbejde med sikhisme som det tredje område.

Oplægsholdere:
Stine Ballisager, lektor i dansk og religion, Ørestad Gymnasium. Forfatter til Sikhisme på Systime.
Ann-Louise Ljungcrantz, lektor i dansk og religion, Christianshavn Gymnasium. Forfatter til Sikhisme på Systime.

Tid og sted:
Onsdag den 28/10, kl. 15.30-16.30. Oplægget foregår online.
Det er gratis at deltage. Du modtager en e-mail med et link til webinaret.

BILLEDKUNST – Kunstens stemmer

Hvordan kan vi tilrettelægge undervisningen i billedkunst på en måde, så vi pirrer elevernes/kursisternes nysgerrighed og træner dem i en åben og undersøgende tilgang til kunst og visuel kultur - både i det teoretiske arbejde og i det praktiske arbejde med æstetiske, innovative og kreative processer?

Oplægsholder:
Lise Mark, tidligere lektor i billedkunst og engelsk på Egaa Gymnasium. Forfatter til Kunstens stemmer og projektleder ved Systime.

Tid og sted:
Onsdag den 18/11, kl. 15.30-16.30. Oplægget foregår online.
Det er gratis at deltage. Du modtager en e-mail med et link til webinaret.

HISTORIE – Globalisering 1850-1914

Foråret 2021 udkommer Globalisering 1850-1914 med nye lande på skemaet: Frankrig, Østrig-Ungarn samt Kina. Forfatter og lektor Martin Husted fra Risskov Gymnasium vil med fokus på de nye pinde i lærervejledning, bla. politisk udvikling og ligestilling mellem kønnene, sætte fokus på, hvordan arbejdet med komparation i historiefaget, ikke mindst i forbindelse med de større opgaver, kan gribes an.

Oplægsholder:

Martin A. Husted, lektor på Risskov gymnasium, cand.mag. i historie og cand.mag. i filosofi og samfundsfag. Forfatter til Globalisering 1850-1914 på Systime.

Tid og sted:
Onsdag den 18/11, kl. 15.30-16.30. Oplægget foregår online.
Det er gratis at deltage. Du modtager en e-mail med et link til webinaret.

DANSK – Litteraturens genveje

Hvordan skriver man litteraturhistorie i 2020? For tiden sker der et skifte på universiteterne i tilgangen til litteratur, der er præget af værkeksterne kontekstualiseringer og nye tilgange til metode. Det betyder, at litteraturhistorien kan fortælles på vidt forskellige måder med konsekvens for både tekstvalg, forfatter- og periodebeskrivelser. I Sine Dalsgaards og min nye litteraturhistorie – Litteraturens genveje, som udkommer i 2021 – har vi delt litteraturhistorien op i 7 kapitler med fokus på det bagvedliggende paradigmes tænkesokkel og måder at repræsentere verden på. Med nedslag i konkrete eksempler fra Litteraturens genveje handler oplægget om refleksionen bag bogen og bag tekstuniverset Litteraturens huse, som knytter an til bogen.

Oplægsholder:
Johannes Fibiger, cand.mag. i dansk, idéhistorie og filosofi og lektor ved VIA-University College. Forfatter til Litteraturens genveje på Systime.

Tid og sted:
Onsdag den 16/12, kl. 15.30-16.30. Oplægget foregår online.
Det er gratis at deltage. Du modtager en e-mail med et link til webinaret.

Få inspiration til digital didaktik i dit fag med et iBogswebinar

Hos Systime vægter vi den gode brugeroplevelse højt, og vi vil gerne sørge for, at du er godt klædt på til at bruge iBøger® i din hverdag.

  • Herunder finder du en række fagspecifikke webinarer i digital didaktik
  • Under de enkelte fag kan du se, hvornår det aktuelle webinar udkommer
  • Har du spørgsmål til de enkelte webinarer, skriv til webinar@systime.dk

Dansk

Digital didaktik i dansk

Her får du en udførlig introduktion til digital didaktik i danskundervisningen. Bodil-Marie Gade underviser bl.a. i dansk på Horsens Statsskole. I dette webinar sætter hun fokus på, hvordan du griber digital didaktik an, og hvordan du derved kan understøtte elevernes læring og skabe variation i undervisningen.

Engelsk

Digital didaktik i engelsk

Her får du en udførlig introduktion til digital didaktik i engelskundervisningen. Tidligere gymnasielærer i engelsk, Trine Østergaard, sætter fokus på, hvordan du griber digital didaktik an, og hvordan du derved kan understøtte elevernes læring og skabe variation i undervisningen.

Fysik

Digital didaktik i fysik

Her får du en udførlig introduktion til digital didaktik i fysikundervisningen. Gymnasielærer i fysik, Torben Benoni, sætter fokus på, hvordan du griber digital didaktik an, og hvordan du derved kan understøtte elevernes læring og skabe variation i undervisningen.

Historie

Lil Dochedahl underviser i bl.a historie på Rødkilde Gymnasium

– Udkommer snarest

Matematik

Digital didaktik i matematik

Her får du en udførlig introduktion til digital didaktik i matematikundervisningen. Gymnasielærer i bl.a. matematik, Torben Benoni, sætter fokus på, hvordan du griber digital didaktik an, og hvordan du derved kan understøtte elevernes læring og skabe variation i undervisningen.

Religion

Søren Korshøj Laursen underviser i bl.a religion på Aarhus Katedralskole

– Udkommer snarest

Samfundsfag

Digital didaktik i samfundsfag

Her får du en udførlig introduktion til digital didaktik i samfundsfagsundervisningen. Tidligere gymnasielærer i bl.a. samfundsfag, Trine Østergaard, sætter fokus på, hvordan du griber digital didaktik an, og hvordan du derved kan understøtte elevernes læring og skabe variation i undervisningen.