Materialet er frit tilgængeligt frem til udgivelse.

Sådan får din skole adgang

Dansk FGU skrives af Stine Aaeen Dürr og Maj Fjord Christiansen, der begge underviser på AVU på Herning HF & VUC.

Med den nye FGU-uddannelse er der fokus på, at vi i ikke blot skal arbejde med at udvikle elevernes faglige og sproglige kompetencer i dansk. Vi skal også i langt højere grad rette vores fokus på, hvordan danskfaglige kompetencer kan læres gennem praksis.

Denne bog dækker hele danskfaget. FGU-elever kan arbejde med alle fagets mål på hvert enkelt niveau og evaluere løbende undervejs. Den tager udgangspunkt i udvalgte temaer, hvor kernen er tværfaglighed, praksisopgaver og porteføljeopgaver.

Systime har andre udgivelser til danskfaget på de grundlæggende niveauer, som kan have interesse for dig, der skal undervise på de grundlæggende niveauer