Samfundsfag FGU er skrevet af Kirsten Knag og Helle Hauge Bülow.

Alle kapitlerne indledes med en inspirerende podcast med tilhørende opgave. Til hvert kapitel er der udarbejdet opgaver, som fokusspørgsmål, interaktive opgaver samt opgaver til portfolio. Derudover er der løbende diskussionsspørgsmål i de faglige tekster.

Udgivelsen indeholder 13 kapitler:

 1. Den danske nationalstat
 2. Demokrati
 3. Dansk politik
 4. Medier
 5. Internationalisering
 6. Velfærdssamfundet
 7. Økonomi
 8. Det økonomiske kredsløb
 9. Økonomisk politik
 10. Sociale og kulturelle forskelle
 11. Arbejdsmarkedet
 12. Bæredygtighed
 13. Sociologiske metoder