Naturfag FGU er skrevet af Liselotte Ryhding Pedersen, Københavns VUC, og Bjarne Hendrichsen, også Københavns VUC. Redaktør: Søren Cruys-Bagger.

iBogen tager udgangspunkt i læreplanens fem kernestofområder:

  • Produktion og teknologi
  • Energi og energiomsætning
  • Stof, stofopbygnig og stofkredsløb
  • Mennesket og naturen
  • Jorden i forandring.

Kort og klar tekst suppleres af videoer, illustrationer, opgaver, praktiske aktiviteter, quizzer, oplæg til arbejdsportfolio og hjælp til prøver. Der er også vejledning til kursisten om læring i et naturvidenskabeligt fag, et matematikleksikon samt en laboratorieguide.

Det vil være muligt at gennemgå stoffet både både tematisk og systematisk.

  • 76 interaktive quizzer
  • 476 opgaver
  • 106 videoer
  • 450 illustrationer og billeder
  • 875 sider