Handelsprocessen

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: EUD/EUX

Fag:

 • Informationsteknologi
 • USF
 • Dansk
 • Erhvervsøkonomi

Tid:

 • Afsæt 3-4 lektioner til forløbet.

Elevforudsætninger:

iForløbet Handelsprocessen forudsætter, at eleven kan anvende de generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekstbehandling fra niveau F og har kendskab til grundlæggende erhvervsrettet kommunikation fra dansk-faget.

Kernestof:

iForløbet Handelsprocessen fokuserer på følgende kernestof fra læreplanen til

Informationsteknologi:

 • Informationsteknologiske redskaber
 • Brancherelateret kommunikationsteknologi

USF:

 • Kommunikation og formidling
 • Forretningsforståelse

Dansk:

 • Erhvervskommunikative teksttyper

Erhvervsøkonomi:

 • Virksomhedsbegrebet

Læringsressourcer:

iForløbet Handelsprocessen peger ind i flere udgivelser:

 • IT til EUD/EUX
 • Studievaner på EUD/EUX
 • Erhvervsøkonomi til EUD/EUX

Didaktik:

iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, der ikke kræver samtidig tilstedeværelse af lærer og elev, og kan gennemføres individuelt, parvist eller i grupper.