Identitet og medborgerskab er skrevet af forfatter Line Märcher Ottosen. Line er lærer og cand. pæd og har arbejdet med AVU-målgruppen i en årække på VUC Aarhus. Line har bl.a. undervist i dansk som andetsprog, samfundsfag og engelsk.

Line har desuden fungeret som læsevejleder og erfaring med screening og OBU.

Bogen lægger sig indholdsmæssigt op ad fagets læreplan, således at hvert punkt i kernestoffet får sit eget kapitel med dertilhørende opgaver, videoer og interaktive quizzer. Bogen vil tilstræbe at følge denne fordeling mellem læsestof/teori og multimedie-stof/opgaver. Cases, interviews og videoer tager udgangspunkt i målgruppens aktuelle livssituation og i fagets praktiske udfoldelse på skolerne.

Hvert kapitel indeholder et oplæg til portfolio-opgaver, som kan gemmes til den afsluttende prøve.