Nutids-r

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: EUD/EUX

Fag:

  • USF
  • Dansk

iForløbet Nutids-r er udviklet til faget dansk på C-niveau på EUD/EUX og til arbejdet med skriftlig kommunikation i USF-faget. Peg på forløbet til elever, der er særligt udfordret med nutids-r.

Tid:

Afsæt 2 lektioner til forløbet

Elevforudsætninger:

iForløbet Nutids-r kræver ingen deltagerforudsætninger

Kernestof:

iForløbet Nutids-r fokuserer på følgende kernestof fra USF:

  • Eleven skal på grundlæggende niveau selvstændigt kunne planlægge og udføre mundtlig og skriftlig kommunikation i forskellige situationer

Læringsressourcer:

iForløbet Nutids-r peger ind i to udgivelser:

  • iDansk
  • Styr på sproget

Didaktik:

iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, der ikke kræver samtidig tilstedeværelse af lærer og elev og kan gennemføres individuelt, parvist eller i grupper.