Reklamer

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Forløbet om reklamer er bygget op med udgangspunkt i de grundlæggende begreber og analysemodeller for arbejdet med reklamer i trin 1 til 3. Indholdet dækker, hvad man kan forvente til niveau E og som fundament for de følgende niveauer.

I trin 4 og 5 tilføjes indhold om argumentation og livsstil, hvilket kan dække indhold til niveau D.

Trin 6 til 8 omhandler emner som fx psykologi, intertekstualitet og diskurs. Det er tænkt som emner, der kan indgå på niveau C.

Trin 9 og 10 om markedskommunikation og reklamefilm kan være et relevant supplement på alle niveau.

Til sidst rundes forløbet af i trin 11 og 12.

Opgaverne kan løses individuelt eller i grupper.

Fælles gennemgang af svar på klassen. Nogle opgaver kan også løses ved brug af video og andre medier.

Læringsressourcer:

iForløbet Reklamer trækkker på flere udgivelser til dansk:

  • iDansk
  • Textanalyse
  • Håndbog til dansk
  • Sprog i brug
  • Begreb om dansk
  • Dansk på NY
  • Metoder i dansk
  • Diskursanalyse i dansk.