Sociale medier

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: EUD / EUX
Fag: Dansk – niveau D/C
Tid: Afsæt 6-8 lektioner til forløbet

Elevforudsætninger: iForløbet Sociale medier kræver ingen deltagerforudsætninger

Kernestof: iForløbet Sociale medier fokuserer på følgende faglige mål fra Dansk:

  • Kommunikation

Læringsressourcer: iForløbet Sociale medier peger ind i udgivelserne:

  • iDansk
  • Håndbog til dansk - litteratur, sprog og medier
  • Grundbog til dansk
  • Grundbog til medier i dansk
  • Kreative produktioner i dansk
  • Digital dannelse

Didaktik: iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, der ikke kræver samtidig tilstedeværelse af lærer og elev og kan gennemføres individuelt, parvist eller i grupper.