Bogføring

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: EUD/EUX

Fag: Virksomhedsøkonomi

Dette iForløb er en del af en række forløb til faget erhvervsøkonomi.

iForløbet Bogføring er udviklet til faget virksomhedsøkonomi på C-niveau på EUD/EUX og til grundlæggende regnskabsforståelse. Peg på forløbet til elever, der er særligt udfordret i forhold til forståelse af regnskabets opbygning

Tid:

Afsæt 4-6 lektioner til forløbet

Elevforudsætninger:

iForløbet Bogføring kræver ingen deltagerforudsætninger

Kernestof:

iForløbet Bogføring fokuserer på at understøtte følgende kernestof fra erhvervsøkonomi:

  • anvende og skelne mellem regnskabsmodeller

  • anvende og kommentere relevante nøgletal ved analyse af regnskaber

Læringsressourcer:

iForløbet Bogføring peger ind udgivelsen

  • Virksomhedsøkonomi F-C til EUD/EUX

Didaktik:

iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, der ikke kræver samtidig tilstedeværelse af lærer og elev og kan gennemføres individuelt, parvist eller i grupper.