Momssystemet

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: Grundforløbet på merkantile eud/eux forløb

Fag: Virksomhedsøkonomi på C-niveau

Tid: Afsæt 2-3 lektioner til forløbet.

Elevforudsætninger:

iForløbet Momssystemet er en introduktion og forudsætter ikke nødvendigvis, at eleverne har arbejdet med området tidligere.

Kernestof:

iForløbet Momssystemet fokuserer på følgende kernestof fra læreplanen til

Virksomhedsøkonomi C til merkantile eux forløb:

  • Handelsregning

Læringsressourcer:

iForløbet Regnskabsanalyse peger ind i udgivelsen: Virksomhedsøkonomi F-C til EUD/EUX

Didaktik:

iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, der ikke kræver samtidig tilstedeværelse af lærer og elev, og kan gennemføres individuelt, parvist eller i grupper.