100 kr. virksomhed

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Kernestof

 • Forretningsmodeller og værdiskabelse: Forretningsmodeltyper
 • Foretagsomhed: Entreprenørielle handlinger
 • Kreativitet og idégenerering: Innovationsprocesser
 • Kreativitet og idégenerering: Metoder til divergent og konvergent tænkning
 • Samarbejde og organisering: Kommunikation
 • Samarbejde og organisering: Netværk og interessenter

Faglige mål

 • Eleven skal kunne identificere, formulere og vurdere muligheder for værdiskabende handling gennem innovative processer
 • Eleven skal kunne anvende innovationsbegreber og innovationsmodeller
 • Eleven skal kunne gennemføre innovationsprocessen og ræsonnere over elementerne fra idé til værdiskabende handling
 • Eleven skal kunne kommunikere og skabe samarbejde i innovationsprocessen

Centrale teorier og modeller

 • Innovative kompetencer
 • Adizes teamroller
 • Netværk
 • Effectuation
 • Job, pain og value proposition
 • Ideudviklingsmetoder
 • Idevurderingsmetoder
 • Regnskab
 • Økonomisk bæredygtighed

Omfang

 • 10 – 12 moduler. Projektet bør strække sig over 1-2 måneder, hvor eleverne selv har tid til at arbejde med projektet i fritiden

Grad af elevautonomi

 • Høj