Værdifuldt studiemiljø

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Kernestof

 • Forretningsmodeller og værdiskabelse: Værditilbud og værdiskabelse
 • Kreativitet og idégenerering: Innovationsprocesser
 • Foretagsomhed: Entreprenørielle handlinger

Faglige mål

 • Eleven skal kunne identificere, formulere og vurdere muligheder for værdiskabende handling gennem innovative processer.
 • Eleven skal kunne gennemføre innovationsprocessen fra idé til værdiskabende handling.

Centrale teorier og modeller

 • Social værdi
 • Pain
 • Divergens/konvergens
 • Ideudviklingsmetoder

Omfang

 • 4-6 timer (a 60 min.)

Grad af elevautonomi

 • Lav. Forløbet egner sig til de første introducerende forløb