Produkter til unge hjemløse

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Kernestof

 • Behov og muligheder: Marked, kunder og brugere
 • Behov og muligheder: Diffusion og adoptanter
 • Kreativitet og idegenerering: Metoder til divergent og konvergent tænkning
 • Kreativitet og idegenerering: Innovationsprocesser
 • Kreativitet og idegenerering: Designprocesser og visualisering
 • Foretagsomhed: Entreprenørielle handlinger

Faglige mål

 • Eleven skal kunne identificere, formulere og vurdere muligheder for værdiskabende handling gennem innovative processer
 • Eleven skal kunne anvende innovationsbegreber og innovationsmodeller
 • Eleven skal kunne gennemføre innovationsprocessen og ræsonnere over elementerne fra idé til værdiskabende handling
 • Eleven skal kunne bearbejde og præsentere informationer med relevans for innovationsprocessen samt forstå informationernes anvendelighed

Centrale teorier og modeller

 • Designprocesmodellen
 • Brugerrejse
 • Personas
 • Rapid prototyping
 • Innovative kompetencer
 • Stage Gate modellen
 • Lean Startupmodellen

Omfang

 • 10 – 12 moduler a 60 min.

Grad af elevautonomi

 • Mellem