Deskriptiv statistik

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: EUD/EUX

Fag: Matematik C

Tid: Afsæt 3 lektioner til forløbet - afhængigt af om der afsættes tid til arbejdet med portfolio.

Elevforudsætninger:

iForløbet Deskriptiv statistik kræver ingen forudsætninger, idet der er tale om et introduktionsforløb til deskriptiv statistik.

Kernestof:

iForløbet Deskriptiv statistik fokuserer på følgende kernestof fra læreplanen til Matematik C:

Formål med deskriptiv statistik:

  • At kunne argumentere med fakta (deskriptiv statistik)
  • At kunne fremstille statistik grafisk
  • At være kritisk overfor statistik grafik
  • At kunne kommentere og sammenligne data med nøgletal (deskriptorer)

Mål med deskriptiv statistik:

1. Empiriske observationssæt, herunder grafiske beskrivelser og statistiske deskriptorer

2. Udtræk af data fra database

3. Konstruktion af tabeller

4. Grafisk beskrivelse af observationssæt, herunder frekvensfunktioner og sumfunktioner

5. Middelværdi, varians og standardafvigelse

Primært forsøges følgende matematiske kompetencer udviklet:

  • Kommunikationskompetence
  • Modelleringskompetence
  • Hjælpemiddelkompetence
  • Ræsonnementkompetence

Læringsressourcer:

iForløbet Deskriptiv statistik peger ind i udgivelsen: plus 1 hhx (eux)

Didaktik:

iForløbet er et digitalt undervisningsforløb, der ikke kræver samtidig tilstedeværelse af lærer og elev, og kan gennemføres individuelt, parvist eller i grupper.

Undervisningsforløbene vil skabe samspil med samfundsfag C.