Af Helena Telling Lund og Marianne Hilm

iBog®: mexico.systime.dk

En interview- og artikelbaseret udgivelse om det mexicanske kønsrollesystem set fra forskellige perspektiver såsom børneopdragelsen, samfundets opfattelse og idealbillede af mænd og kvinder, katolicismen, politiske holdninger og juridiske sager samt kultur og traditioner.

Læs meresystimeNyt

Por Dios

iBog®: pordios.systime.dk

En temaudgivelse, der kredser om religions betydning i Spanien og den spansktalende verden.

Udgivelsen har fokus på de nye kompetencer herunder de skriftlige og kommunikative aspekter. Derudover er der en række øvelser, der tager udgangspunkt i den nye skriftlige eksamen i spansk A på stx og træner således elevernes kompetencer inden for parametre som læsefærdighed og tekstforståelse, ordforråd, tekstproduktion og grammatisk forståelse.

El deporte rey

iBog®: eldeporterey.systime.dk

El deporte rey iBog® har forslag til tværfaglige forløb, hvor man undersøger fodboldens rolle bl.a. økonomisk/erhvervsmæssigt og kulturelt og kan analysere sig frem til innovative løsninger ved at kombinere fag som erhvervsøkonomi, marketing og psykologi.

En la pandilla somos familia

iBog®: pandilla.systime.dk

Fokus på bandeproblematikken i Mellemamerika og hvad den betyder for regionen og kulturen.

Spontant Spansk

iBog®: sps.systime.dk

Træner et anvendelsesorienteret spansk med sit fokus på et enkelt, alment ordforråd, og fordi eleverne træner et frit talesprog, der faktisk fungerer i autentiske situationer. Bl.a. lærer de at løse en række almindelige problemer med sproget i kapitel 7.

Se alle udgivelser til spansk på shop.systime.dk.