På vej

iBog®: baeredygtighed.systime.dk
Kommer også som trykt bog.

Ny temabog på vej til samfundsfag.

Følg udviklingensystimeNyt

Nyheder

International politikNU - magtbalance, værdier og samarbejde - International PolitikNU gør verden efter Corona-kriser, Trump og Brexit forståelig for eleverne.

iBog®: ip-nu.systime.dk (er udkommet)
Kommer også som trykt bog

Introduktion til international politik (samfundsfag på A-niveau)

Følg udviklingensystimeNyt

iBog®: kinasupermagt.systime.dk
Er udkommet som iBog® og trykt bog

Temabog til samfundsfag i KS målrettet C-niveau. Kina – en ny supermagt? er skrevet i et lettilgængeligt sprog og med overskuelige afsnit. Den er didaktisk gennemtænkt med klare problemstillinger til hvert kapitel, eksempler og vinkler i øjenhøjde med eleverne.

Følg udviklingensystimeNyt

Udenrigspolitik - Danmark i verden – En grundig introduktion til Danmark som aktør på den internationale scene.

iBog®: udenrigspolitik.systime.dk
Er udkommet som iBog® og trykt bog

Introduktion til dansk udenrigspolitik (samfundsfag på A-niveau)

Følg udviklingensystimeNyt

iBog®: klimaforandringer.systime.dk
Er udkommet som iBog® og trykt bog

Klimaforandringer sætter fokus på menneskehedens pt største udfordring som et politisk, økonomisk og socialt problem.

Følg udviklingensystimeNyt

Samfundsfag til hf – Grundbog til samfundsfag målrettet hf på C- og B-niveau.

iBog®: samfundsfagtilhf.systime.dk
Er udkommet som iBog® og trykt bog

Grundbog til samfundsfag målrettet hf på C- og B-niveau

Følg udviklingensystimeNyt

Energipolitik – En introduktion til dansk energipolitik til samfundsfag.

iBog®: energipolitik.systime.dk
Er udkommet som iBog® og trykt bog

Energipolitik er en appetitlig introduktion til dansk energipolitik. Udgivelsen behandler emner som energipolitik, miljøhensyn, forsyningssikkerhed, grøn omstilling og energiens rolle i samfundsøkonomien.

Følg udviklingensystimeNyt

iBog®: flugtentileuropa.systime.dk

Denne iBog handler om flygtningestrømmen til Europa frem til 2018.

Følg udviklingensystimeNyt

USA - politik, økonomi og samfund – En temaudgivelse om USA.

iBog®: usasamfund.systime.dk
Er udkommet som iBog® og trykt bog

En grundig og velskrevet introduktion til amerikansk politik, økonomi og samfund.

Følg udviklingenSystimeNyt

NY UDGAVE

iBog®: businessiafrika.systime.dk

Få sat spot på fremtidens afrikanske vækstmarkeder. Business i Afrika – tjen penge og afskaf fattigdom er et nyt undervisningsmateriale til hhx om forretningsmuligheder i Afrika.

Følg udviklingensystimeNyt

Finansminister – læringsspil om samfundsøkonomi

Finansminister er et læringsspil om samfundsøkonomi.

Følg udviklingen systimeNyt

PolitikNU - holdninger, magt og poltiske systemer (Læreplan 2017) – Grundbog i politik til A-niveau lavet til de nye læreplaner.

iBog®: politik-nu.systime.dk
Er udkommet som iBog® og trykt bog

En grundbog om dansk politik til samfundsfag på A-niveau.

Følg udviklingensystimeNyt

NY UDGAVE

Samfundsfag B (Læreplan 2017) – Samfundsfag B er en grundbog til ungdomsuddannelserne med kernestof, temaer og opgaver.

iBog®: samfundsfagb.systime.dk
Er udkommet som iBog® og trykt bog

Ny grundbog til ungdomsuddannelserne. Bogen består af otte teorikapitler samt fire temakapitler

Følg udviklingensystimeNyt

iBog®: sociologiskesteder.systime.dk
Er udkommet som iBog® og trykt bog

Sociologiske steder guider dig rundt i sociologien med afsæt i kendte og ukendte steder.

Følg udviklingensystimeNyt

Fagpakke

Dit digitale samfundsfag – mere end 50 Systime iBøger®

  • Søg på tværs i alle titler
  • Byg dine egne forløb

Se fagpakken til samfundsfag

Se alle udgivelser til samfundsfag på shop.systime.dk.