Nyheder

Af Deniz Kitir

iBog® islam.systime.dk
Bog 268 sider

Kan man være praktiserende muslim og hipster? Må kvinder være imamer? Er en islam en farlig religion? Dette er eksempler som den nye udgave af Klassisk og moderne islam berører.

Læs meresystimeNyt

Af Stine Ballisager, Signe Elise Bro og Ann-Louise Ljungcrantz
Søren Korshøj Laursen (red.)

iBog®: sikhisme.systime.dk
Bog 226 sider

Sikhisme er grundbog om sikhisme, som indeholder kilder til anvendelse i undervisningen og til eksamen. Bogen vil derfor indbefatte en oversættelse bl.a. af klassiske kilder fra Adi Granth, hvilket endnu ikke findes på dansk. Vi vil desuden supplere med kildemateriale fra eget feltarbejde i gurdwaraen i Vanløse og Guru Ram Das Ashram i Californien.

Læs meresystimeNyt

Af Anders Nielstrup, Sara Møldrup Thejls og Christian Vollmond
Christina Egholm (red.)

iBog® afro-caribiskreligion.systime.dk
Bog 217 sider

Afro-caribisk religion præsenterer tre levende afro-caribiske religioner, hvilket åbner mulighed for at arbejde med sådanne religioner på nye måder, eksempelvis ved hjælp af videoklip. Foruden at introducere til afro-caribisk religion er det bogens hensigt at udfolde nogle religionssociologiske teorier, som eleverne også kan anvende i arbejdet med andre religioner.

Læs meresystimeNyt

Af Dorthe Enger

iBog® mystik.systime.dk
Bog 151 sider

Denne temaudgivelse sætter sig for at stimulere nysgerrighed og for at ”afmystificere” det religiøse fænomen mystik.

Læs meresystimeNyt

Grundbøger til læreplan 2017

Af Anders Nielsen, Bodil Junker Pedersen, Lene Madsen, Sofie Reimick, Dorte Thelander Motzfeldt og Trine Ryhave
Redaktion: Allan Friis Clausen og Søren Korshøj Laursen

iBog® grundbogentilreligionc.systime.dk
Bog 3. udgave

Grundbogen til Religion C indeholder aktuelle vinkler på faget og giver inspirerende ideer til undervisningen. Aktiverer eleverne med øvelser, som styrker religionsfaglig kunnen og viden.

Af Dorte Thelander Motzfeldt

iBog® religionb.systime.dk
Bog 3. udgave

Religion: Teori - fænomenologi - metode præsenterer fagets væsentligste teori, begreber og modeller. Disse sættes i spil gennem instruktive videoklip og elevaktiverende øvelser. Målrettet de faglige krav til B-niveau.

Af Poul Storgaard Mikkelsen
Lise Ludvigsen (red.)

iBog® religion.systime.dk

Religionsportalen er en interaktiv og multimedial grundbog og tekstsamling til religion. Den indeholder videoer, billeder og interaktive opgaver til alle de store religioner.

Religioner

Af Hans Henrik Fafner
Søren Korshøj Laursen (red.)

iBog® joededom.systime.dk
Bog 1. udgave, 143 sider

Jødedom giver en introduktion til jødisk liv, religion og historie ud fra et globalt og lokalt perspektiv. Udgivelsen pendler mellem Danmark og Israel med afstikkere til bl.a. London og New York og giver dermed indblik i og forståelse af jødedommens mange facetter.

Af Katrine Haaning og Søren Korshøj Laursen
Christina Egholm (red.)

iBog® kristendom.systime.dk
Bog 1. udgave, 292 sider

Kristendom motiverer eleverne til at arbejde med kristendommen ved hjælp af religionssociologiske redskaber. Målet er at gøre kristen teologi og praksis konkret og nærværende i undervisningen.

Af Anders Nielsen
Søren Korshøj Laursen (red.)

iBog® buddhisme.systime.dk
Bog 1. udgave, 240 sider

Buddhisme indeholder et væld af unikke billeder og mange nyoversatte tekster til brug i det faglige arbejde. Udgivelsen er øvelsesbaseret og opfordrer eleverne til selvstændigt at gå på opdagelse i buddhismens univers.

Af Bjarne Wernicke Olesen, Jens Toft Ravn Pedersen og Silje Lyngar Einarsen
Søren Korshøj Laursen (red.)

iBog® varanasi.systime.dk
Bog 1. udgave, 254 sider

Varansi er en religionsfænomenologisk nøgle til hinduismen, som tager religionens farverigdom alvorligt. Billedsiden er opprioriteret med en række unikke billeder fra hinduismens praksisformer.

Andre relevante udgivelser

Carsten Lykke-Kjeldsen, Bodil Junker Pedersen, Tine Markvard Rask, Tine Overlund Roost og
Hans Wagner
Christina Egholm (red.)

iBog® begrebsnoeglentilreligion.systime.dk
Bog 2. udgave, 171 sider

Begrebsnøglen til religion er et redskab, som gør det enkelt at inddrage både kendte og mindre kendte teorier og metoder i arbejdet med religionsfagets emneområder.

Af Dorte Thelander Motzfeldt
Christina Egholm (red.)

iBog® religionogetik.systime.dk
Bog 1. udgave, 174 sider

Religion og etik gør etikken aktuel og konkret for dine elever og kursister. Udgivelsen indeholder varierede og udfordrende øvelser og refleksionsspørgsmål.

Af Preben Brock Jacobsen
Søren Korshøj Laursen (red.)

iBog® islamimedierne.systime.dk
Bog 234 sider

Islam i medierne giver overblik over både de islamkritiske og de forsvarende positioner i nutidens danske mediebillede.

Af Ole Bjørn Petersen og Hans Henrik Fafner
Redaktion: Søren Korshøj Laursen og Lise Ludvigsen

iBog® radikaliseringogterrorisme.systime.dk
Bog 1. udgave, 189 sider

Radikalisering og terrorisme giver faglige redskaber og modeller til at forstå og analysere politisk og religiøs radikalisering og terrorisme. Udgivelsen lægger op til debat og refleksion.

Dit digitale religionsfag – mere end 26 iBøger®

Med fagpakken til religion får du og dine elever adgang til alle iBøger® til faget.

  • Søg på tværs i alle titler
  • Byg dine egne forløb

Se fagpakken til religion

Se alle udgivelser til religion på shop.systime.dk