Nyheder til psykologi

Forældre – hvor meget betyder de egentlig?

Af Christian Skjødt Pedersen

iBog foraeldre.systime.dk
Bog 1. udgave

Forældre – hvor meget betyder de egentlig? understøtter kernestofområdet udviklingspsykologi og klæder eleverne på til at kunne inddrage forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger.

Udgivelsen kommer omkring opdragelsesstile, genetisk arv, normeringer i daginstitutionen og meget mere, og har desuden et stærkt fokus på metode.

Undersøgelser i psykologi (Læreplan 2017)

Af Charlotte Tieka Jensen og Katrine Quorning
Christian Skjødt Pedersen (red.)

iBog® undersoegelseripsykologi.systime.dk
Bog 1. udgave

Undersøgelser i psykologi klæder eleverne på til at arbejde med psykologisk forskning og forholde sig kritisk til metoderne bag.

Udgivelsen indeholder 33 klassiske og nyere psykologiske undersøgelser med tilhørende arbejdsspørgsmål, klasseøvelser og forslag til feltundersøgelser – lige til at tage med ind i klasselokalet.

Psykologiens veje (Læreplan 2017)

Af Ole Schultz Larsen

iBog® psykveje.systime.dk
Bog 3. udgave

Psykologiens veje giver et enestående indblik i menneskets psyke og adfærd og undersøger, hvorfor mennesker oplever, føler, tænker og handler, som de gør.

Udgivelsen er blevet opdateret med nye afsnit og med revisioner af flere kapitler, så den matcher læreplan 2017.

Udgivelser der er revideret ifm. reformen

Evolutionspsykologi

Af Christian Skjødt Pedersen

iBog® evolutionspsykologi.systime.dk

Evolutionspsykologi præsenterer væsentlige evolutionspsykologiske begreber og teorier med udgangspunkt i den nyere forskning.

Udgivelsen er opdateret til gymnasiereformen 2017 med et nyt kapitel om evolution og kultur, hvor der sættes fokus på, hvorfor mennesker på én gang er både ens og forskellige på tværs af kulturer.

Andre relevante udgivelser

Skak – alle fag på ét bræt

Af Christian Skjødt Pedersen, Christian Kyndel Pedersen, Erik André Andersen, Hanne Hautop, Jesper Breining, Lars Schandorff, Martin Knudsen og Tor Rønnov. Jesper Breining (red.)

iBog® skak.systime.dk

Overraskende nok handler skak ikke kun om at kalkulere og have en god hukommelse: Som på andre områder i livet handler skak om at kunne genkende mønstre. Her kan du selv afprøve din evne til at genkende mønstre på skakbrættet.

Kan psykologien bekræfte den arketypiske forestilling om skakspilleren som en introvert og utilnærmelig enspænder a la den tidligere amerikanske verdensmester Bobby Fischer? Psykologikapitlet kigger nærmere på den forskning vi har om skakspilleres personlighed.

Hør også det overraskende svar på, hvorfor 99 ud af 100 skakspillere er mænd. Er mænds hjerner bare bedre egnet til skak, eller spiller vores kønsstereotype forventninger også ind? Læs svaret her

Se alle udgivelser til psykologi på shop.systime.dk.