nyheder

Af Marie Kluge
Finn Høghøj (red.)

iBog® kunstenatsepaamonumenter.systime.dk
Bog

Kunsten at se på monumenter er en metodebog til kunstsøjlen i faget oldtidskundskab. I iBogen er det monumenterne i deres rene former, som de tager sig ud i dag, der er i fokus. Fagets kunsthistoriske metode bliver præsenteret og fagtermer indstuderet med udgangspunkt i det autoptiske møde med materialer, former, stiltræk og funktioner.

Læs meresystimeNyt

Læs mere om udgivelsen på ► shop.systime.dk

Andet til faget

Af Brian Andreasen og Jens Refslund Poulsen
Finn Høghøj (red.)

iBog® paideia.systime.dk
Bog 264 sider

Paideia er den første grundbog af sin art til faget, og den har fået en meget stor udbredelse. Til støtte for elevernes arbejde med originalteksterne behandles i Paideia alle de væsentligste græske genrer, filosofiske formater og kunst - og romernes og efterantikkens videreudvikling og reception deraf.

I Paideia formidles stoffet også i video, interaktive tidslinje og interaktive opgaver.

Læs mere om udgivelsen på ► shop.systime.dk

Af Lene Ipsen
Finn Høghøj (red.)

iBog® antikkenshjerne.systime.dk
Bog 200 sider

Antikkens hjerne belyser videnskabens konkrete opbygning af viden om menneskets anatomi og fysiologi samt menneskets forståelse af sig selv og sin plads i verden i lyset heraf.

Udgivelsen behandler vores vestlige videnskabs spæde begyndelse i det antikke Grækenland og Rom og giver en antik vinkel på historiske og aktuelle diskussioner om sygdom og sundhed samt om tro og videnskab. Udgivelsen har til hensigt at påpege videnskabers og især sundhedsvidenskabernes behov for konstant at være åbne for en humanistisk vinkel i forståelsen af begreber som ’sygdom’ og ’sundhed’.

Læs mere om udgivelse på ► shop.systime.dk

Af Chresteria Neutzsky-Wulff og Anne Mette Borcher Hansen
Brian Andreasen (red.)

iBog® myte.systime.dk
Bog 192 sider

Prometheusmyten følger den universelle og tidløse verdensfortælling fra antikken til i dag. Der er tekster af bl.a. Hesiod, Nietzsche, Kafka, Lambías og Magtens Korridorer samt interaktive opgaver, videoer og oplæsninger.
Udgivelsens fokus på Prometheus, Epimetheus & Pandora og myten om verdensaldrene giver mulighed for at arbejde med forskellige tematikker.

Læs mere om udgivelse på ► shop.systime.dk

Fagpakke

Dit digitale old – 5 iBøger®

  • Søg på tværs i alle titler
  • Byg dine egne forløb på tværs af alle titler

Se fagpakken til oldtidskundskab

Se alle udgivelser til oldtidskundskab på shop.systime.dk.