Global opvarmning

Af Hans Birger Jensen og Laura Møller Jensen

iBog® globalopvarmning.systime.dk

Global opvarmning lægger op til, at eleverne skal kunne forholde sig til naturvidenskabelig videns styrker og begrænsninger. iBogen giver eleverne viden om nogle centrale naturvidenskabelige problemstillinger og deres samfundsmæssige, etiske og historiske perspektiver, så de kan udtrykke en vidensbaseret mening om forhold og problemer med et naturfagligt aspekt. Det er et håb, at Global opvarmning kan fremme og understøtte elevernes nysgerrighed og engagement inden for det naturfaglige område.

Global opvarmning indeholder fire forløb, der hver har sit kapitel:

  • Tegn på klimaændring

  • Drivhuseffekten

  • Transport

  • Energiforbrug

Hvert kapitel er opdelt i afsnit, der hver omhandler et afgrænset emne. I mange tilfælde vil et afsnit svare til den stofmængde, der arbejdes med i en normal lektion, men det er naturligvis også muligt at opdele teksten frit. Hvert afsnit indeholder en række opgaver af forskellig sværhedsgrad. Sværhedsgraden er markeret med små stjerner. En del af opgaverne forudsætter, at eleverne på egen hånd indhenter information fra tabelværker, databaser, opslagsværker, internettet el. lign.

Efter hvert kapitel er den en oversigt over kapitlet.

Desuden er der arbejdsark og øvelsesvejledninger til laboratorieforsøg, derkan downloades. Der er forslag til laboratorieforsøg inden for alle de naturvidenskabelige fag.

Global opvarmning kan anvendes som grundbog i NV eller til flerfaglige forløb - fx i forbindelse med SRO - i to eller flere af fagene fysik, kemi, biologi og naturgeografi.