GRUNDBØGER

NaturgeografiGrundbogen C

Af Jan Winther Jørgensen og Charlotte Skotte Møller
Morten Winther Bülow (red.)

iBog® naturgeografigrundbogenc.systime.dk

NaturgeografiGrundbogen C er en grundbog til faget naturgeografi på C-niveau i stx. Den vil også kunne anvendes til store dele af undervisningen i naturvidenskabelig faggruppe (nf) og i geografi C på hf.

NaturgeografiGrundbogen B

Af Jan Winther Jørgensen og Charlotte Skotte Møller
Redaktion: Morten Winther Bülow og Karen Marie Brask Jensen

iBog® ng.systime.dk

NaturgeografiGrundbogen B indeholder kernestof og supplerende stof til B-niveau i faget naturgeografi på stx. Bogen er opdelt i temaer, hvor der er tilknyttet relevante problemstillinger, som kan inddrages efter behov.

I forbindelse med at NaturgeografiGrundbogen C er udkommet, har NaturgeografiGrundbogen skiftet navn til NaturgeografiGrundbogen B.