Popmusik & modalharmonik

Af Martin Hamann
Lasse Nielsen (red.)

iBog® Popmusik & modalharmonik
Bog 149 sider

Popmusik og modalharmonik giver en systematisk beskrivelse af principperne bag modalharmonik generelt og en mere detaljeret gennemgang de harmoniske bevægelser, der er karakteristiske for den moderne popmusik.

Principperne for den harmoniske analyse er tilrettelagt så enkelt som muligt, så nybegynderen lige fra start vil være i stand til at følge med. Bogen bringer løbende eksempler fra de største hits. På den måde får eleverne hurtigt godt greb om modalharmonikken og bliver i stand til at genkende de harmoniske strukturer.

Emnet behandles teoretisk og historisk, mens det musikhistoriske hele tiden anskues i sin større kulturhistoriske kontekst. Med sigte på en stadig progression er der indtænkt analyse og refleksionsøvelser samt kreative øvelser.

Popmusik og modalharmonik er relevant for elever med faget musik på B- eller A-niveau.

Musikteori – på video

Af Anders Aare
Sven Gaardbo (red.)

iBog® Musikteori – på video

Musikteori – på video er en serie af instruktionsvideoer organiseret som en iBog® og kan evt. anvendes sideløbende med Systimes musikfaglige bøger for gymnasiet.

Styrken ved formidlingsformen er, at den integrerer bogens tekst og billeder med nodeprogrammets lyd og interaktivitet. Man får dels forklaret de væsentligste arrangementsprincipper i poprock-stilen, men får samtidig skridt for skridt demonstreret deres anvendelse gennem opbygningen af et arrangement. Alt opleves både visuelt og auditivt, idet man følger med i processen på skærmen og lytter med på alle løsningsforslag undervejs.

iBogen er senest udvidet med videoer om basisteori - en systematisk gennemgang af den teori, der er nødvendig for at kunne arbejde med arrangement og musikalsk analyse.

iBogen ligger fint i forlængelse af læreplanen til A-niveau, der som kernestof nævner:

musikalsk udsættelse og teoretisk og praktisk arbejde med arrangement.

Musikalsk produktion

Af Marie Højlund, Lasse Nielsen og Pia Rasmussen
Sven Gaardbo (red.)

iBog® musikalskproduktion.systime.dk

Musikalsk produktion giver helt konkrete bud på, hvordan man nemt kan inddrage laptops i kreativt arbejde med musik og lyd. Det kan være til filmmusik, remix eller et hiphopnummer.

Til de enkelte kapitler hører baggrund, teori, produktionsopgaver samt konkrete analyseopgaver. Denne iBog® indeholder desuden en lang række videotutorials med klare anvisninger på, hvordan man teknisk kan arbejde med computer og software.

iBogen ligger fint i forlængelse af læreplanen til A- og B-niveau, der som kernestof nævner:

- to musikemner, hvoraf det ene kan være et musikalsk produktionsprojekt.

I sommeren 2017 blev iBogen udvidet med et nyt kapitel om lyd og lyrik.

Nøgle til musikken

Nøgle til musikken

Grundbog til musik – elementær musiklære, harmonik, rytmik m.m.

Af Johannes Grønager
Bjarne Mørup (red.)

iBog® noegletilmusikken.systime.dk
Bog 104 sider

Nøgle til musikken kan bruges af enhver, der ønsker et solidt musikteoretisk fundament.

Udgivelsen består af fire kapitler:

  • Elementær musikteori er en introduktion til noder, skalaer, intervaller og akkorder.
  • Harmonisk analyse giver indblik i, hvordan akkorder kan sættes sammen på forskellige måder og med forskellige virkninger.
  • Rytmik handler om timing, betoning, puls, takt, rytmenotation, synkoper m.v.
  • Musikkens instrumenter.

10 klassikere

Af Jørgen Mortensen

iBog® 10 klassikere

10 klassikere indeholder fremragende og eksemplariske gennemgange af 10 værker; solo- og kammermusik og to orkesterværker, nogle i deres helhed, andre blot med en enkelt sats.

De 10 værker strækker sig i tid fra barokken til impressionismen – fra Bach til Debussy.

Hver værkgennemgang indeholder en grafisk oversigt, en takt-for-takt gennemgang og en gennemgang af værket på tværs ud fra musikkens forskellige aspekter; form, melodi, rytme, harmonik etc. Udover selve gennemgangen af værkerne er der i materialet komponistbiografier og gennemgang af musikhistoriens epoker.

RAP. Historie og analyse

Af Thomas Meesenburg og Søren Lund-Olsen
Sven Gaardbo (red.)

iBog® rap.systime.dk
Bog 164 sider

RAP handler om musikken i hiphopkulturen, der fra den spæde start i New Yorks ghettoer i 1970’erne udvikler sig til at blive et verdensomspændende musikalsk og kulturelt fænomen.

Læseren bliver taget med gennem rapmusikkens historie og introduceres til dens vigtigste aktører og særlige musikalske kendetegn. Med udgangspunkt i en lang række rapnumre præsenterer bogen en analysemodel med fokus på musikkens forskellige lag og rapperens flow.

iBogen er forsynet med talrige illustrationer og eksempler fra både danske og udenlandske rappere.

Se alle udgivelser til musik på shop.systime.dk