Systemer til matematik på stx

MAT stx

Af Jens Carstensen, Jesper Frandsen, Esben Wendt Lorenzen og Adam Lund Madsen

Systemet MAT stx er opdateret til læreplan 2017 og fås både som iBøger® og papirbøger.

Grundforløb C-niveau B-niveau A-niveau Opgavesamlinger
1. år MAT stx Grundforløb* MAT C stx MAT B1 stx MAT A1 stx MAT AB1 stx opgaver
2. år

MAT B2 stx

MAT C til B stx

MAT A2 stx MAT AB2 stx opgaver
3. år

MAT A3 stx

MAT B til A stx

MAT A3 stx opgaver

MAT B til A stx opgaver

*Bemærk, at licens til MAT stx Grundforløb følger med ved senere køb af grundbøger.

Nyheder

MAT B til A stx og MAT B til A stx opgaver er udkommet som iBog® og papirbog.

MAT C til B stx er udkommet som iBog® og udkommer om kort tid også som papirbog, og dermed er opdateringen af MAT-serien til stx fuldendt.

plus stx

Af Peder Dalby, Bjarke Møller Madsen, Lars Peter Overgaard og Jens Studsgaard

Systemet plus stx er opdateret til læreplan 2017 og fås som iBøger®.

Grundforløb C-niveau B-niveau A-niveau
1. år plus Grundforløb stx* plus C stx plus B1 stx plus A1 stx
2. år

plus B2 stx

plus C til B stx

plus A2 stx
3. år plus A3 stx
plus B til A stx

*Bemærk, at køb af licens til C-, B- eller A-niveau inkluderer adgang til iBogen til grundforløbet.

Lærebog i matematik stx

Af Morten Brydensholt og Grete Ridder Ebbesen

Systemet Lærebog i matematik stx er opdateret til læreplan 2017 og fås som iBøger® og papirbøger.

B-niveau A-niveau
1. år Lærebog i matematik B1 stx* Lærebog i matematik A1 stx*
2. år

Lærebog i matematik B2 stx

Lærebog i matematik A2 stx
3. år Lærebog i matematik A3 stx

*Bemærk, at stof til grundforløbet er inkluderet i Lærebog i matematik B1 stx og Lærebog i matematik A1 stx

Se alle udgivelser til matematik på stx på shop.systime.dk.

Systemer til matematik på hf

MAT hf

Af Jens Carstensen, Jesper Frandsen, Esben Wendt Lorenzen og Adam Lund Madsen

Systemet MAT hf er opdateret til læreplan 2017 og fås både som iBøger® og papirbøger.

C-niveau B-niveau A-niveau
1. år MAT C hf
2. år

MAT B hf

MAT B hf opgaver

3. år

MAT A hf

MAT A hf opgaver

Nyheder

MAT A hf og MAT A hf opgaver er udkommet som iBog® og papirbog, og dermed er opdateringen af MAT-serien til hf fuldendt.

plus hf

Af Peder Dalby, Bjarke Møller Madsen, Lars Peter Overgaard og Jens Studsgaard

Systemet plus hf er opdateret til læreplan 2017 og fås som iBøger®.

C-niveau B-niveau A-niveau
1. år plus C hf
2. år plus B hf
3. år plus A hf

Se alle udgivelser til matematik på hf på shop.systime.dk.

Systemer til matematik på hhx

plus hhx

Af Rikke Haastrup, Sven-Erik Halling-Jacobsen, Jens Kjærgaard, Nicoline Maibomm Trane og Jane Thrane

Systemet plus hhx er opdateret til læreplan 2017 og fås som iBøger®.

C-niveau B-niveau A-niveau
1. år plus 1 hhx* plus 1 hhx* plus 1 hhx*
2. år

plus 2 hhx

plus 2 hhx
3. år

plus 3 hhx

*Bemærk, at stof til grundforløbet er inkluderet i plus 1 hhx.

Lærebog i matematik hhx

Af Morten Brydensholt, Grete Ridder Ebbesen og Mads Bo Nielsen

Systemet Lærebog i matematik hhx er opdateret til læreplan 2017 og fås som iBøger®.

C-niveau B-niveau A-niveau
1. år Lærebog i matematik hhx 1* Lærebog i matematik hhx 1* Lærebog i matematik hhx 1*
2. år Lærebog i matematik hhx 2 Lærebog i matematik hhx 2
3. år Lærebog i matematik hhx 3

*Bemærk, at stof til grundforløbet er inkluderet i Lærebog i matematik hhx 1.

Matematik hhx

Af Maybrit Christensen, Hans Henrik Hansen, Jytte Melin, Ken Elmquist Nielsen, Niels Henrik Poulsen og Johnny Weile

Systemet Matematik hhx er opdateret til læreplan 2017 og fås som iBøger®.

C-niveau B-niveau A-niveau
1. år Matematik C hhx* Matematik C hhx* Matematik C hhx*
2. år Matematik B hhx Matematik B hhx
3. år Matematik A hhx

*Bemærk, at stof til grundforløbet er inkluderet i Matematik C hhx 1.

Se alle udgivelser til matematik på hhx på shop.systime.dk.

Systemer til matematik på htx

MAT htx

Af Klaus Marthinus, Michael Jensen, John Schødt Pedersen, Peter Hansen og Bernt Hansen

Systemet MAT htx er opdateret til læreplan 2017 og fås både som iBøger® og papirbøger.

B-niveau A-niveau
1. år MAT B1 htx papirbog MAT B htx iBog® MAT B1 htx papirbog MAT B htx iBog®
2. år MAT B2 htx papirbog MAT B2 htx papirbog
3. år MAT A htx papirbog eller iBog®

Se alle udgivelser til matematik på htx på shop.systime.dk.

Andre udgivelser til matematik

Matematik 123 – matematikhjælp til unge

Af Louise Pold Kruse og Signe Stougaard

iBog® mat123.systime.dk

Matematik 123 omfatter gennemprøvede øvelser, lege og opgaver, som berører eksempelvis grundlæggende talforståelse, de fire regnearter, ligninger og meget andet.

En del af øvelserne er interaktive, og de kan både indgå i den daglige undervisning og i elevernes selvstændige arbejde i timen eller derhjemme.

Udgivelsen omfatter samtidig en udførlig lærerdel, der beskriver, hvordan man kan arbejde med elever med specifikke matematikvanskeligheder. Denne del hjælper fx matematikvejledere til at udfærdige SPS-ansøgninger, lægge elevplaner og få inspiration til, hvordan eleverne selv arbejder videre med øvelser.

Matematikkens veje – en matematisk antologi

Af Esben Wendt Lorenzen (red.), Jesper Frandsen, Michael Jørgensen, Aksel Bertelsen, Lars Bo Kristensen, Sven-Erik Halling, Jens Kjærgaard

iBog® matematikkensveje.systime.dk

Matematikkens veje omfatter en række relevante og populære temaer til projekter, studieretningsopgaver og supplerende stof på gymnasiet: Genetiske fodspor, Matidræt, Optimering og Matematikken i mennesket. Udgivelsen udvides løbende med nye temaer.

Matematisk bevissamling

Af John Schødt Pedersen og Klaus Marthinus
Jens Carstensen (red.)

iBog® bevissamling.systime.dk
Bog 219 sider

Matematisk bevissamling er en komplet samling af matematiske beviser, der dækker kernestof på alle niveauer til stx, hhx, hf og htx. Ugivelsen samler matematiske beviser til Mat A og B med flere bevistyper og alternative bevisformer.

Matvideo

Af Simon Nitschky Schmidt

iBog® matvideo.systime.dk

Matvideo er en unik samling af 77 videoer med animation, speak og tavlegennemgang, der gennemgår matematiske emner til C-, B- og A-niveau.

matsamf

Af Morten Damsgaard-Madsen og Thomas Schausen
Redaktion: Jesper Frandsen og Ole Hedegaard Jensen

iBog® matsamf.systime.dk
Bog 125 sider

Udgivelsen behandler emner, som er velegnede til samarbejde mellem matematik og samfundsfag. Det centrale omdrejningspunkt i det faglige samarbejde er modelleringer, der har et ben i hvert fag, således at samfundsfag verbaliserer og begrebsliggør udvalgte dele af virkeligheden, så det er muligt rent matematisk at bygge modeller.

Matematikfilosofi

Af Ole Ravn og Ole Skovsmose

iBog® matematikfilosofi.systime.dk
Bog 270 sider

Matematikfilosofi søger at give matematikfilosofien nye dimensioner.

Udgivelsen behandler spørgsmålene:

  • Hvor er matematikken?
  • Hvor sikker er matematikken?
  • Hvor social er matematikken?
  • Hvor god er matematikken?

Skak – alle fag på ét bræt

Af Christian Skjødt Pedersen, Christian Kyndel Pedersen, Erik André Andersen, Hanne Hautop, Jesper Breining, Lars Schandorff, Martin Knudsen og Tor Rønnov. Jesper Breining (red.)

iBog® skak.systime.dk

Skak er fyldt med matematik. Og skak har en bevislig effekt på elevers matematiske kompetencer, viser undersøgelser.

Jo flere træk man kan regne frem, jo stærkere skakspiller kan man blive. I kapitlet ser vi på, hvordan man kan bevise, at en given stilling er vundet. Nogle gange kan beviser give overraskende løsning på et skakproblem. Prøv selv om du kan redde uafgjort for hvid:.

Vi kigger også på ELO-rating, som bruges til at udregne skakspilleres indbyrdes styrke. Du kan også udregne, hvor stor chance, du har for at slå verdensmesteren i skak.

Dit digitale matematikfag – mere end 60 iBøger®

Kernestof og supplerende stof samt interaktive eksperimenter og øvelser.

Se fagpakken til matematik