Nyheder

Af Sofie Reimick, Lene Madsen og Christina Blach Hansen
Deniz Kitir (red.)

iBog® kulturogsamfund.systime.dk
Bog

Kultur og samfund er en grundbog til det tværfaglige samarbejde mellem historie, religion og samfundsfag på hf.

Den indeholder det fælles fundament for arbejdet i kultur- og samfundsfaggruppen og er opdateret i forhold til Læreplan 2017. Indeholder nye cases, eksempler og tekster.

Af Andreas Bonne Sindberg, Ditte-Marie Klingbech og Iben Helqvist
Deniz Kitir (red.)

iBog® detgodesamfund.systime.dk
Bog

Kampen for det gode samfund tænker klassiske emner som demokrati, velfærdsstat og kristen næstekærlighed i kombination med et vedkommende, debatskabende og tværfagligt tema: 'Rigdom eller grådighed?'

Udgivelsen indeholder tre særfaglige grundkapitler med fagene historie, samfundsfag og religion, hvor fagenes metoder og teorier også introduceres. Bogen tager udgangspunkt i det danske samfund og der er indarbejdet elevopgaver og udadvendte aktiviteter.

På vej!

Af Kåre Blinkenberg og Jens Breindal.
Peter Ussing (red.)

iBog® kinasupermagt.systime.dk
Bog

Kina er et ofte valgt områdestudium i Kultur- og Samfundsfag på HF. Kinas økonomiske vækst og voksende betydning i international handel og politik gør samtidig landet til et oplagt fokus på andre samfundsfagshold, fx i forbindelse med globalisering på B-niveau.

Udgivelsen er didaktisk gennemtænkt og skrives i et lettilgængeligt sprog med motiverende problemstillinger og eksempler og vinkler i øjenhøjde med kursisterne.

Områdestudier

Grønland – Historie, samfund, religion

Indeholder særfaglige introduktioner til Grønland. Desuden tværfaglige temaer som identitet, uddannelse og råstoffer beregnet til fordybelse.

Af Rasmus Augustesen og Krister Hansen
Lise Ludvigsen (red.)

iBog® groenland.systime.dk
Bog

Særfaglige introduktioner til Grønland og tværfaglige temaer som:

 • identitet
 • uddannelse
 • råstoffer.

Af Kaj Pinholt Jespersen
Deniz Kitir (red.)

iBog® iran.systime.dk
Bog

Særfaglige introduktioner til Iran og tværfaglige temaer som:

 • Truslen fra Iran
 • Religion som magtfaktor i Iran
 • Kvinderne i Iran til fordybelse.

Brian Linke, Hans Henrik Fafner og Henrik Wiwe Mortensen
Lise Ludvigsen (red.)

iBog® ispa.systime.dk
Bog

Udgivelsen formidler klart tre faglige synsvinkler på Israel-Palæstinakonflikten. Den lægger op til at arbejde problemorienteret og indeholder et varieret materiale.

Af Thor Banke Hansen og Andreas Bonne Sindberg
Deniz Kitir (red.)

iBog® usahistoriesamfundreligion.systime.dk (Læreplan 2017)
Bog

Særfaglige introduktioner til USA og tværfaglige temaer som:

 • Afroamerikanerne
 • Abort, homoseksualitet og moralske værdier
 • Civilreligion.

Af Deniz Kitir, Ole Bjørn Petersen, Jens M. Steffensen, Jørgen Falkesgaard, Eva Harboe, Kirsten Stordal Pedersen og Stefan Helms Nielsen

iBog® tyrkiet.systime.dk
Bog

Særfaglige introduktioner til Tyrkiet og tværfaglige temaer som:

 • Den samfundsmæssige udvikling fra kalifat til demokrati
 • Minoriteternes status i Tyrkiet både historisk og aktuelt
 • Tyrkiet og EU.

Andet til faget

Af Margit Anne Petersen og Stine Puri Simonsen

iBog® bpi.systime.dk
Bog

Grundig gennemgang af metoder til undersøgelse af integrationens politiske, kulturelle og økonomiske aspekter.

Af Jørgen Christensen og Nils Sjøberg

iBog® integrationogdemokrati.systime.dk
Bog

Et fagligt grundlag for at arbejde med demokrati, sekularisering, religion og integration i Danmark.

Fagpakke

Dit digitale KS – 18 iBøger®

 • Søg på tværs i alle titler
 • Byg dine egne forløb på tværs af alle titler

Se fagpakken til KS

Se alle udgivelser til KS på shop.systime.dk