NYHED

Isis Kemi A (Læreplan 2017)

Af Hans Birger Jensen og Laura Møller Jensen

iBog® isiskemia.systime.dk
Bog 383 sider kr. 280

Isis Kemi A dækker sammen med Isis Kemi C og Isis Kemi B kernestoffet på de gymnasiale uddannelsers A-niveau.

Bogen er opdelt i fem kapitler:

 • Termodynamik
 • Spektroskopi
 • NMR-spektroskopi
 • Reaktionskinetik
 • Elektricitet og kemi.

Hvert kapitel er igen opdelt i en række afsnit, og til hvert af disse er der opgaver af forskellig sværhedsgrad. Hvert kapitel afsluttes med en oversigt over de vigtigste begreber og en liste over, hvad man skal kunne, når man er færdig med kapitlet.

Med Isis Kemi A er der mulighed for at arbejde både systematisk og tematisk.

I iBogen er der også adgang til en lang række interaktive opgaver, arbejdsark, øvelsesvejledninger og facitter til opgaverne. Desuden indeholder iBogen en række illustrerende videoer.

SENESTE UDGIVELSER

Isis Kemi C (Læreplan 2017)

Af Kim Bruun, Hans Birger Jensen, Laura Møller Jensen og Søren Munthe

iBog® isiskemic.systime.dk
Bog 330 sider, 5. udgave

Isis Kemi C (Læreplan 2017) dækker kernestoffet for de gymnasiale uddannelsers C-niveau.

Udgivelsen er opdelt i seks kapitler:

 • Grundstoffer og molekyler
 • Kemiske bindinger
 • Mængdeberegning
 • Syrer og baser
 • Redoxreaktioner
 • Carbonholdige forbindelser.

Hvert kapitel er igen opdelt i en række afsnit. Til hvert afsnit er der opgaver af forskellig sværhedsgrad.

I iBogen er der også adgang til interaktive opgaver, arbejdsark, øvelsesvejledninger og facitter til opgaverne. Desuden indeholder iBogen en række illustrerende videoer, men også videoer, der fx instruerer i afstemning af reaktionsskemaer, tildeling af oxidationstal og udførelse af kemiske mængdeberegninger.

Isis Kemi B (Læreplan 2017)

Af Kim Bruun, Hans Birger Jensen, Laura Møller Jensen og Søren Munthe

iBog® isiskemib.systime.dk
Bog 3. udgave, 425 sider

Isis Kemi B dækker – sammen med Isis Kemi C – kernestoffet for de gymnasiale uddannelsers B-niveau.

Stoffet er opdelt i otte kapitler:

 • Alkohol og det der ligner
 • Kemisk ligevægt,
 • Organiske syrer og baser
 • Syrer og baser,
 • Det du spiser
 • Industriel kemi
 • Lys og stof
 • Metaller.

Hvert kapitel er igen opdelt i en række afsnit. Til hvert afsnit er der opgaver af forskellig sværhedsgrad. Sværhedsgraden er markeret med små stjerner. En del af opgaverne forudsætter, at eleverne på egen hånd indhenter information fra tabelværker, databaser, opslagsværker, internettet e.l. Disse opgaver er markeret med et lille i.

Hvert kapitel afsluttes med en oversigt over de vigtigste begreber og en liste over, hvad man skal kunne, når man er færdig med kapitlet.

Med Isis Kemi B er der mulighed for at arbejde både systematisk og tematisk. Af tematiske emner kan nævnes Salt i historien, Saltproduktion i dag, Smertestillende medicin, Fedt i maden, Gødningsfabrikation og Levnedsmiddelfarver.

I iBogen er der også adgang til en lang række interaktive opgaver, arbejdsark, øvelsesvejledninger og facitter til opgaverne. Desuden indeholder iBogen en række illustrerende videoer.

Se alle udgivelser til kemi på shop.systime.dk