Innovationsfaget har eksisteret som gymnasiefag siden 2005, og i forbindelse med gymnasiereformen er læreplanen revideret i et sådant omfang, at vi udgiver helt nye grundbøger til faget. De nye læreplaner lægger op til, at elevernes foretagsomhed i højere grad skal bringes i spil.

NYHEDER

Innovationsgrundbogen C – En helt ny casebaseret grundbog til faget på C-niveau, der lægger sig tæt op af den nye læreplan og dækker fagets kernestof.

iBog®: innovationsgrundbogencb.systime.dk
Fås også som trykt bog.

Grundbog til innovation på C- og B-niveau, der dækker fagets kernestof og lægger sig tæt op ad læreplan 2017. Teorien er på et højt fagligt niveau og underbygges med interessante og vedkommende eksempler og opgaver.

Følg udviklingen systimeNyt

iBog®: 21stcenturymindset.systime.dk
Fås også som trykt bog

Vi står på tærsklen til en ny verden. Kunstig intelligens kommer til at forandre vores hverdag på så mange måder, som vi end ikke har fantasi til at forestille os. I denne udgivelse forbereder forfatterne Louise Opprud Jakobsen og Preben Mejer læseren på de forandringer, som venter lige om hjørnet samt ikke mindst de muligheder og krav, som følger med.

Følg udviklingensystimeNyt

Innovationsgrundbogen

iBog®: innovationsgrundbogen.systime.dk
Fås også som trykt bog

Fyldig og gennemarbejdet teoretisk grundbog til innovationsundervisning med veldokumenterede cases og eksempler. Udgivelsen bygger på Kristian Philipsens Innovation – Entreprenørskab og intraprenørskab.

Følg udviklingensystimeNyt

iBog®: inno.systime.dk

Udgivelsen er struktureret i en række forløb, som alle lægger op til, at eleverne reelt handler innovativt. Forløbene lægger op til, at eleverne bearbejder stoffet gennem faserne: ForståAnvendeReflektere.

Følg udviklingensystimeNyt

iBog®: ivaerksaettermaskinen.systime.dk

Guide til at starte egen virksomhed. Udgivelsen understøtter projektarbejdsformen med teori, eksempler og øvelser, der fokuserer på innovative kompetencer og styrker foretagsomhed. Som et centralt element rummer Iværksættermaskinen et interaktivt værktøj kaldet 'Iværksætterplatformen/Lean Business Platform' (kræver selvstændigt login).

Følg udviklingensystimeNyt

Andre udgivelser til innovation

iBog®: digitaldannelse.systime.dk
Fås også som trykt bog

Digital dannelse har fokus på de muligheder og dilemmaer som nye medier og teknologier fører med sig. Der er i alle kapitlerne lagt op til dilemmadiskussioner, så eleverne opnår digital dannelse på en aktiv måde. Udgivelsen indeholder mange aktuelle cases om fx virtuel reality, sociale medier, deleøkonomi, wearables og big data.

Følg udviklingensystimeNyt

iBog®: deleoekonomi.systime.dk
Fås også som trykt bog

Deleøkonomi – platformsøkonomi er en temaudgivelse, som leverer faglige greb, så det er tydeligt, hvordan de enkelte fag kan komme i spil, når man arbejder med emnet.

Følg udviklingensystimeNyt

iBog®: hhxguiden.systime.dk
Fås også som trykt bog

Udgivelsen rummer et afsnit om faget og fagets metoder, til brug når innovation bidrager til og indgår i forløb i studieområdet.

Netop innovative kompetencer er et af flere kompetencebegreber, som gymnasiereformen sætter i fokus. Til udgivelsen er udviklet et særligt selvevalueringsværktøj kaldet kompetencestjernen, hvor eleven kan teste sine innovative kompetencer - selvfølgelig med henblik på udvikling.

Følg udviklingensystimeNyt

Lærerhenvendte udgivelser

Innovationshjulet

En ny innovationsdidaktisk model, som kan bruges af alle undervisere til at planlægge undervisningsforløb, der styrker elevernes innovationskompetencer.

iBog®: innovationshjulet.systime.dk
Fås også som trykt bog

Innovationshjulet er en ny innovationsdidaktisk model, som kan bruges af alle undervisere til at planlægge undervisningsforløb, der styrker elevernes innovationskompetencer.

Følg udviklingensystimeNyt

Dit digitale innovationsfag – 13 iBøger®

  • Søg på tværs i alle titler
  • Byg dine egne forløb

Se fagpakken til innovation

Se alle udgivelser til innovation på shop.systime.dk.