Grundbog til informatik på C- og B-niveau

Informatik

Af Elisabeth Husum, Jesper Buch, Mette Bahn Bertram, Martin Damhus, Peder Meyhof, Henrik Olsen, Lasse Tage Olsen og Jens Studsgaard

iBog® informatik.systime.dk

Da informatik er et udpræget skaberfag, tager udgivelsen udgangspunkt i projekter, hvor eleverne skal lave et it-system med anvendelse af materialeafsnittene i iBogen. Det anbefales derfor, at man parallelt med et projektforløb inddrager relevante materialeafsnit.

Der er tale om en iBog®, og det giver ikke mening at læse den fra ende til anden. Den er opbygget af en række mere eller mindre uafhængige materialeafsnit, og man kan frit vælge, hvilke af disse man synes giver mening i forhold til projekterne. Under hvert projekt er givet et forslag til relevant materiale. Materialeafsnittene er samlet i fire hovedafsnit.

Informatik dækker kernestof til både C-niveau og B-niveau.