GRUNDBØGER TIL IDRÆT

Idræt B – idrætsteori (Læreplan 2017)

Af Bo Isaksen, Per Jørgensen, Niels Nygaard Rossing, , Niels Vogensen, Jesper Franch og Rasmus Pöckel (red.)

iBog® idraet-b.systime.dk
Bog – udkommer 2020

Idræt B – idrætsteori tager afsæt i de hovedområder, eleverne skal arbejde med i idrætsteori. Udgivelsen kombinerer via en række cases fagets praktiske dimension med teori om bl.a. fokus på fysisk aktivitet, træning, psyke og historie.

Fire selvstændige kapitler anlægger hvert deres perspektiv på idræt:

  • Det historiske perspektiv
  • Det psykologiske perspektiv
  • Det samfundsvidenskabelige perspektiv
  • Det fysiologiske perspektiv.

Kapitlerne indeholder de nyeste perspektiver på idrætten med fokus på relevant forskning og inspirerende eksempler i et tilgængeligt format.

Bogen er forsynet med en omfattende litteraturliste, som er både inspirerende og praktisk anvendelig, når eleverne skal arbejde med SRP og større skriftlige opgaver, hvor idræt indgår.

Idræt B fungerer som grundbog i forhold til læreplanen 2017.

Idræt C – teori i praksis (Læreplan 2017)

Af Jette Engelbreth, Claus Estrup, Kristian Overgaard, Ole Schultz Larsen, Ellen Sig, Ask Vest Christiansen, Rasmus Pöckel (red.) og Jan Kahr Sørensen (red.)

iBog® idraetc.systime.dk
Bog 162 sider, 4. udgave

Idræt C – teori i praksis iBog® imødekommer fagets nye eksamensstatus med et øget fokus på eksemplariske forløb, som kan bruges direkte til eksamen. Derudover er bogen udvidet med nye kapitler om idrætspsykologi samt sundhed og fysisk aktivitet. Endvidere er samtlige kapitler opdateret og justeret.

Idræt C – teori i praksis dækker læreplanens tre områder inden for de faglige mål:

  • Teoristof knyttet til den fysiske aktivitet
  • Teoriforståelse i relation til de idrætsvidenskabelige hovedområder
  • Teoristof i relation til træning, motionsvaner, sundhed og livsstil.

Det centrale for faget på obligatorisk niveau er den fysiske aktivitet – og derfor bør teorien tage sit udgangspunkt i denne praksis.

Idræt C – teori i praksis har det sigte at kunne virke, ikke bare som grundbog i forhold til kravene i den nye læreplan. Grundbogen er bevidst bygget bredt op med mange emner, som giver god mulighed for både at arbejde disciplinorienteret og tematisk.

Bogen rummer mange illustrationer, tegninger, kurver, faktabokse og tabeller samt en række opgaver i hvert afsnit. I et særligt kapitel gives elever og lærere ideer til, hvordan træningsprojektet i 3. g kan gribes an

ANDRE UDGIVELSER

Skak – alle fag på ét bræt

Af Christian Skjødt Pedersen, Christian Kyndel Pedersen, Erik André Andersen, Hanne Hautop, Jesper Breining, Lars Schandorff, Martin Knudsen og Tor Rønnov. Jesper Breining (red.)

iBog® skak.systime.dk

Kapitlet om idræt i Skak ser på spørgsmål som: Er skak en sport eller en idræt? Hvad sker der, hvis vi betragter skak som en sport?

Du får en række øvelser til idrætsundervisningen, der viser, hvilken rolle fysisk form spiller for mentale præstationer. Og verdensmestre som Bobby Fischer og norske Magnus Carlsens forklarer, hvorfor det er vigtigt for skakspillere at holde sig i fysisk form.

Visse sportsbegreber kan overføres til skakspillet. I håndbold har man screeninger. Prøv selv, om du kan finde en ”screening” i skak og dermed vinde en brik fra modstanderen:

Dit digitale idrætsfag – 5 iBøger®

Se alle udgivelser til idræt på shop.systime.dk.