Idéhistorie

Af Alex Young Pedersen, Casper Andersen og Jakob Bek-Thomsen

iBog® idehistorie.systime.dk

Udgivelse til det nye fag idéhistorie på B-niveau på htx. Et fag der kombinerer idéhistoriske, teknologihistoriske og almenhistoriske perspektiver i studiet af forholdet mellem menneske, samfund, teknologi og natur.