iForløb til historie

iForløbet kan bruges som det er eller tilpasses efter behov.

Et iForløb er et elevhenvendt forløb, som tager afsæt i en iBog® eller flere iBøger®.

Læs mere på iforløb.systime.dk

Se iForløb til historie

Kopiér iForløb

Fag

Mellemøstens problemer - og historiske arv

iForløbet til historie Historie

NYHEDER

Af Helle Folkersen
Carl-Johan Bryld (red.)

iBog® industrialiseringen.systime.dk
Bog 210 sider

Fokus i Industrialiseringen ligger på industrialiseringens sociale, politiske og kulturelle betydning for etableringen af det moderne samfund. Udgivelsen indledes med et overblikskapitel om den industrielle revolution i 1700-tallets Storbritannien samt industrialiseringens udbredelse til en række andre lande i løbet af 1800-tallet: Tyskland, USA, Danmark og Japan.

Bogen er udarbejdet til historie på hf, stx og hhx og idéhistorie på htx.

På vej

Af Signe Lang, Christian Nielsen og Lene Bech
Michael Klos (red.)

iBog® kinatemaerimodernekinesiskhistorie.systime.dk/
Bog Kommer også som trykt bog

Kina – temaer i moderne kinesisk historie giver et overblik over Kinas lange og spændende historie og et særligt fokus på de kulturelle, politiske og økonomiske forandringer, der kendetegner Kina i nyere tid.

Xi Jinpings kinesiske drøm, Made in China 2025 og Den Nye Silkevej er blandt temaerne, der sammen med cases, kilder og en bred vifte af illustrationer og arbejdsspørgsmål optegner de diakrone og synkrone linjer og leverer et stærkt historiefagligt materiale til et forløb om Kina.

Bogen er målrettet historiefaget på ungdomsuddannelserne og tager højde for de nye læreplaner. Bogen vil desuden være anvendelig for alle med interesse for det moderne Kina.

Af Carl-Johan Bryld
Knud Ryg Olsen og Rasmus Randris Pöckel (red.)

iBog® verdenfoer1914idanskperspektiv.systime.dk
Bog Kommer også som trykt bog

Udgivelsen er under revidering.

Udkommer som iBog® og trykt bog (2. udgave) efterår 2020.

Seneste udgivelser

Af Carl-Johan Bryld
Knud Ryg Olsen og Rasmus Randris Pöckel (red.)

iBog® verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk
Bog 426 sider, 4. udgave

Den populære grundbog Verden efter 1914 – i dansk perspektiv er klar i en ny og opdateret 2019-udgave med et nyt kapitel om verdens orden i det nye årtusind, der sammenfatter den lange udvikling fra 1914 til i dag; et opdateret kapitel om metode og historiebevidsthed samt nye interaktiviteter, tidslinjer og andet godt til historieundervisningen.

Sidst men ikke mindst indeholder iBogen det vanlige væld af kildetekster, interviews, illustrationer og quizzer samt forløb og vejledning til Pluslærere.

Læs meresystimeNyt

Af Jakob Sørensen

iBog® modstandsbevaegelsen.systime.dk
Bog 216 sider

En temabog om modstandskampen til undervisningen i historie og opgaveskrivning.

Besættelsen fortsætter med at være en reference i vores samtid, og perioden indeholder en række dilemmaer, som elever i dag kan relatere til, og som fortsat er interessante at diskutere. I mange familier er oldefars eller bedstefars medvirken i modstandskampen en stor del af identiteten, og det gør besættelsestiden relevant og nærværende for eleverne.

Fremragende lærebog om modstandsbevægelsen”

"Det er sjældent, at man får en lærebog i hånden, som på alle måder lever op til de krav, som man stiller til en moderne lærebog i historie. Men det gør denne!”

★★★★★
Historielærer.dk, august 2019

Læs meresystimeNyt

Af Rasmus Østergaard
Poul Steiner Jensen (red.)

iBog® enevaeldenstid.systime.dk
Bog 152 sider

Enevældens tid tilbyder oplagte undervisningsvinkler på nyere forskning i enevældsperioden og giver muligheder for at eleverne kan arbejde systematisk med både fremstillinger og kilder på et solidt teoretisk grundlag. Desuden giver udgivelsen eleverne en up-to-date indføring i Danmarks historie i perioden 1660-1790.

Enevældens tid retter sig mod faget historie på de gymnasiale uddannelser og vil både kunne bruges enkeltfagligt og i samarbejde med specielt religion og samfundsfag.

Læs meresystimeNyt

Af Carl Johan Bryld og Peter Hansen-Damm
Michael Klos (red.)

iBog® verdenshistorietilhhx.systime.dk

Verdenshistorie til hhx opdateres i henhold til den nye læreplan. Opdateringen vil fastholde den kendte stil og opbygning, men udvide bogen med ældre, historiske perioder helt i tråd med reformens krav. Behandlingen af historisk metode opdateres og udvides.

Læs meresystimeNyt

Af Kasper Thomsen
Lil Dochedahl Sørensen (red.)

iBog® historiefagligarbejdsbog.systime.dk
Bog 200 sider

Historiefaglig arbejdsbog er et bud på, hvordan man kan integrere arbejdet med det metodiske i faget. Bogen tager udgangspunkt i en lang række faglige aktiviteter, der målrettet træner elevernes metode- og historiefaglige formidlingsbevidsthed, både mundtligt og skriftligt, så de bliver klædt på til eksamen.

Læs meresystimeNyt

Af Mikael Skou Hougaard Jørgensen
Peter Jensen (red.)

iBog® danskoghistorie.systime.dk
Bog 170 sider

Dansk og historie. Provins og storby og derimellem er en tema- og metodebog til arbejdet med dansk-historie-opgaven. Den kan også bruges enkeltfagligt og i forbindelse med andre større opgaver på ungdomsuddannelserne. Udgivelsen tager udgangspunkt i det håndgribelige tema steder.

Læs meresystimeNyt

Henrik Wiwe Mortensen
Michael Klos (red.)

iBog® israel.systime.dk
Bog 193 sider

Israel – En stat i Mellemøsten er gennemskrevet, og ajourført helt frem til 2017. Desuden er den forsynet med nyt billedmateriale og bedre kort.

Udgivelsen tager afsæt i den stigende jødiske indvandring til Palæstina i slutningen af 1800. Dette er baggrunden for konflikten mellem palæstinensere og jøder, og bliver efter Israels oprettelse i 1948 til Israel-Palæstinakonflikten.

Udgivelsen behandler Israel-Palæstinakonflikten i sammenhæng med den generelle udvikling i den arabiske verden, herunder også stormagternes interesser og indflydelse i Mellemøsten, da deres indblanding i høj grad har forstærket fokus på konflikten.

Af Thomas Ohrt
Redaktion: Knud Ryg Olsen og Michael Klos

iBog® verdenefterdestoreopdagelser.systime.dk
Bog 156 sider

Verden efter de store opdagelser, 1500-1750 sætter fokus på, hvorledes især Portugal og Spanien efter 1500 og cirka 100 år frem blev i stand til at dele den kendte verden, således at de for en stund blev næsten helt enerådende i den internationale handel – til stor ærgrelse for andre europæiske stormagter som f.eks. Holland og England.

Af Carl-Johan Bryld
Redaktion: Knud Ryg Olsen og Nikolaj Petersen

iBog® civilisationernesverdenshistorie.systime.dk
Bog 436 sider

Civilisationernes verdenshistorie er tænkt som en ny form for grundbog til historien efter 1500. Bogen anlægger et nyt perspektiv på de sidste 500 års verdenshistorie.

Den har fokus på de tre store civilisationer, der på godt og ondt har været bestemmende for den globale udvikling, nemlig den vestlige kristne, den mellemøstlige islamiske, og den kinesiske.

Andre relevante udgivelser

Af Martin A. Husted
Peter Hansen-Damm (red.)

iBog® globalisering1850-1914.systime.dk
Bog

Globalisering 1850-1914 passer som fod i hose til de nye læreplaner for historie på mindst 2 måder: emnet ligger fint i tråd med reformens krav om, at eleverne skal have indsigt i globale problemstillinger og det centrale, metodiske greb, komparation, formidles konkret og klart, så eleverne kan bruge det reflekteret og metodisk bevidst også i andre sammenhænge.

Skak – alle fag på ét bræt

Af Christian Skjødt Pedersen, Christian Kyndel Pedersen, Erik André Andersen, Hanne Hautop, Jesper Breining, Lars Schandorff, Martin Knudsen og Tor Rønnov. Jesper Breining (red.)

iBog® skak.systime.dk

I historiekapitlet kan du høre om, hvorfor netop Sovjetunionen dominerede skakverden i første halvdel af det 20. århundrede, og om hvorfor skak blev så vigtigt et propagandamiddel under Den kolde krig.

Her kan du prøve kræfter med det amerikanske modtræk mod den sovjetiske skakdominans, nemlig superindividualisten Bobby Fischer, der lavede en berømt fejl i andet parti i VM-matchen i Reykjavik. Læs mere

Fagpakke

Dit digitale historiefag – 30 iBøger®

  • Søg på tværs i alle titler
  • Byg dine egne forløb på tværs af alle iBøger® til faget

Se fagpakken til historie

Se alle udgivelser til historie på shop.systime.dk