Geovidenskab

Til faget geovidenskab udgiver Systime ikke en separat iBog®, men en pakkeløsning bestående af de to iBøger® NaturgeografiGrundbogen B og Orbit B stx, der er skrevet til fagene naturgeografi B og fysik B. Tilsammen dækker de langt den største del af kernestoffet i geovidenskab.

Orbit B stx

Af Morten Brydensholt, Tommy Gjøe, Johannes Grønager, Jens Ingwersen, Claus Jessen, Ole Keller, Jan Møller og Simon Pedersen

Orbit B stx til fysik følger eleverne fra de starter på B-niveauet. Orbit B stx er fra bunden tænkt som iBog® og udnytter fuldt ud mediets muligheder med en lang række simulationer, interaktive opgaver samt lyd- og videoklip. Vi har adskilt kernestof og perspektivering således, at kernestoffet kan læses i sammenhæng uden afbrydelser. Perspektiveringer findes i form af Xtra-tekst, som er placeret relevante steder i teksten.

Indhold:

 1. Introduktion
 2. Energi
 3. Bølger
 4. Lyd
 5. Lys
 6. Elektricitet
 7. Elektromagnetisk stråling
 8. Bohrs atommodel
 9. Rejsen til planeterne
 10. Mekanik
 11. Kernefysik - stråling og radioaktivitet
 12. Rejsen til stjernerne
 13. Gasser

NaturgeografiGrundbogen B

Af Jan Winther Jørgensen og Charlotte Skotte Møller
Redaktion: Morten Winther Bülow og Karen Marie Brask Jensen

NaturgeografiGrundbogen B indeholder kernestof og supplerende stof til B-niveau i faget naturgeografi på stx. Bogen er opdelt i temaer, hvor der er tilknyttet relevante problemstillinger, som kan inddrages efter behov.

Indhold:

 • Naturgeografis metoder og dataindsamling
  • 1. Naturgeografis metoder
  • 2. Satellitbilleder, GIS og kort
 • Jordens overflade
  • 3. Geologi
  • 4. Landskabet
  • 5. Jordbund
  • 6. Kysten
 • Vejret
  • 7. Vejret
  • 8. Variationer i vejret
  • 9. Urban varmeø
 • Klima, energi og havstrømme
  • 10. Klima og klimaændringer
  • 11. Energiproduktion og forbrug
  • 12. Havstrømme
 • Vand og forurening
  • 13. Vand
  • 14. Forurening og påvirkning af naturen
 • Globalisering, produktion og befolkning
  • 15. Befolkning, fødevarer og ressourcer
  • 16. Globalisering, produktion og forbrug
 • Naturgeografiske problemstillinger
  • 17. Problemstillinger

Til hvert kapitel findes øvelser, hvor eleverne blandt andet kan analysere data eller bruge deres viden i praksis. Desuden findes der vejledninger til feltarbejde, hvor eleverne kan efterprøve teorien i naturen. Derudover er der interaktive øvelser, der gør det nemt at anvende GIS-data i undervisningen.

Alle fagbegreber er forklaret i teksten, og eleven kan få forklaret begreber ved at klikke på fagbegrebet. Der er et omfattende afsnit med ordforklaringer, hvor fagbegreberne er forklaret. Endelig er de vanskelige teorier forklaret i bokse, således at teorierne kan vælges fra eller til.

Øvelserne og problemstillingerne tager udgangspunkt i typiske naturvidenskabelige spørgeord. Der er en udførlig vejledning til eleverne i disse spørgeord – hvordan svares der eksempelvis på argumenter og undersøgelser.

Desuden er der en vejledning til udarbejdelsen af en journal, rapport og præsentation i naturgeografi.