Temaudgivelse

Sensorer

Af Pia Møller Jensen og Christian Møller Jensen
Michael Bjerring Christiansen (red.)

iBog® sensorer.systime.dk
Bog 1. udgave

Sensorer giver et bud på, hvordan man, med sensorer som gennemgående tema, kan gribe undervisningen i emnet Elektriske kredsløb an.

EKSTRA i Sensorer iBog®

  • Arduino-boardet fungerer som platform for det videre arbejde med mikrocontrollere og sensorer.
  • 4 tværfaglige forløb: Logik og Boolsk algebra, AC-kredsløb og komplekse tal, Avanceret programmering af LEGO® MINDSTORMS® og IoT med ESP8266-chippen som udgangspunkt.
  • 3 videregående forløb: Laplace og Fouriertransformationerne, RLC-kredsløb og transientrespons og Filterdesign.

Systemer til fysik på stx

Orbit stx

Af Morten Brydensholt, Tommy Gjøe, Johannes Grønager, Jens Ingwersen, Claus Jessen, Ole Keller, Jan Møller og Simon Pedersen

Systemet Orbit stx består af Orbit C stx, Orbit B stx og Orbit A stx – alle kan købes som iBog® og papirbog.

Strukturen i Orbit stx er denne:

  • Orbit C stx (iBog® og papirbog) dækker hele niveau C
  • Orbit B stx (iBog® og papirbog) dækker hele niveau B. Bemærk, at det nye emne Elektriske sensorer nu er indeholdt i Orbit B stx.
  • Orbit A stx (iBog® og papirbog) dækker tredje år på niveau A og bygger videre på Orbit B stx. Ved køb af iBogen Orbit A stx medfølger licens til Orbit B stx.

FysikBogen

Af Torben Benoni og Finn Elvekjær
Michael Bjerring Christiansen (red.)

FysikCbogen er august 2017 udkommet i en helt ny bearbejdet udgave som iBog® og papirbog. I den nye udgave er der lagt vægt på fagets kvantitative sider, så der nu er langt flere formler og beregningsopgaver end tidligere. Der er bl.a. tilføjet nye afsnit om de vigtigste energiformer: termisk energi, kemisk energi, kinetisk energi og potentiel energi. Og der er tilføjet et helt nyt kapitel om radioaktivitet.

FysikABbogen 1 er sommer 2017 opdateret som iBog® og papirbog.

FysikABbogen 2 er sommer 2018 opdateret som iBog® og papirbog.

Bemærk, at strukturen i dette system er uændret i forhold til den hidtidige – nemlig

  • at FysikCbogen (iBog® og papirbog) dækker hele niveau C
  • at FysikABbogen 1 og 2 (iBog® og papirbog) samlet dækker hele niveau A og B

System til fysik på htx/eux

Orbit A htx – Nyhed

Af Per Holck, Jens Kraaer og Birgitte Merci Lund

Orbit A htx er en ny Læreplan-2017-udgave af den velkendte bog. Den bygger videre på Orbit B htx/eux, og er skrevet efter samme principper. Disse to titler dækker tilsammen kernestoffet i fysik på A-niveau i htx, og Orbit A htx indeholder en række valgemnekapitler, som kan bruges til at dække det supplerende stof.

De første 5 kapitler dækker kernestoffet og danner dermed baggrund for bl.a. den skriftlige eksamen. Alle kernestofkapitler starter med et “HUSK”-afsnit, hvor de centrale formler eller hovedsætninger er formuleret. Derefter et meget kort teoriafsnit efterfulgt af eksempler, opgaver, simulationer og supplerende stof, som er lagt i udfoldelige bokse.

Herudover indeholder bogen 7 valgemnekapitler, der kan danne grundlag for et valgemne. Men man kan også vælge blot at inddrage dele som supplement til sin øvrige undervisning. Valgemnekapitlerne egner sig også godt som inspiration for elevens arbejde med studieområdeprojektet.

Valgemnekapitlerne er formuleret, så eleverne kan læse dem, så snart de har de fysikfaglige forudsætninger – eventuelt allerede på 2. htx.

Orbit B htx/eux

Af Per Holck, Jens Kraaer og Birgitte Merci Lund

Orbit B htx/eux iBog® udkom primo 2018 i en helt ny bearbejdet udgave, som stramt er tilpasset den nye læreplan. Vi har beholdt de gode ting fra den tidligere Orbit B htx, teksten er stadig både elevlæselig og faglig præcis, der er stadig mange træningsopgaver i mange sværhedsgrader, der er stadig visualiseringer m.m. Men vi har tilpasset opsætningen af de enkelte sider, så iBogen – også på små skærme – er overskuelig for eleven. Fordi bogen læses i en almindelig browser, kan man selvfølgelig zoome, åbne flere vinduer til forskellige kapitler, kopiere fra teksten, se videoer osv.

På fysik B skal eleverne fremover til eksamen forklare en opgave fra undervisningen. Vi har derfor omhyggeligt struktureret opgaverne, så eleven oplever en glidende overgang fra helt simple sæt-ind-opgaver til de mere brede og komplekse opgavetyper, hvor der er noget at snakke om.

Af hensyn til læsesvage elever er teksten nu systematisk organiseret i små afsnit, og der skelnes tydeligt mellem need to know og nice to know. Tilsvarende er indholdet strammet op, så kun den nye bekendtgørelses kernestof er med i den fortløbende tekst. Men de stærke elever skal ikke snydes: Der er meget ekstramateriale, som eleverne kan gå på opdagelse i, og som man som lærer kan plukke fra, hvis det passer ind i undervisningen.

Dit digitale fysikfag – 18 iBøger®

Se alle udgivelser til fysik på shop.systime.dk