Systemer til fysik på stx

Orbit stx

Af Morten Brydensholt, Tommy Gjøe, Johannes Grønager, Jens Ingwersen, Claus Jessen, Ole Keller, Jan Møller, Jens Vaaben og Simon Pedersen

Orbit C stx

Orbit C stx – Grundbog til fysikundervisningen på C-niveau.

Orbit C stx iBog® er i august 2020 blevet revideret med teori, eksempler og opgaver i ny form og nye videoer. En tilsvarende revideret udgave af papirbogen Orbit C stx er udkommet.

Læs mere om opdatering af Orbit C stx

Orbit B stx og Orbit A stx

Orbit B stx og Orbit A stx fortsætter i uændret form som iBog® og papirbog.

FysikBogen

Af Torben Benoni og Finn Elvekjær
Michael Bjerring Christiansen (red.)

FysikCbogen

FysikCbogen – Grundbog med kernestof og supplerende stof til fysik C på stx.

FysikCbogen iBog® er i august 2020 blevet opdateret med redaktionelle ændringer.

FysikCbogen som papirbog er udkommet i 3. udgave med tilsvarende ændringer og i nyt layout.

Læs mere om opdateringen af FysikCbogen

FysikABbogen

De to iBøger® FysikABbogen 1 og FysikABbogen 2 er blevet slået sammen til én iBog® med titlen FysikABbogen, der samler A- og B-niveau i samme udgivelse. Indholdet er revideret og opdateret.

Papirbøgerne FysikABbogen 1 og FysikABbogen 2 erstattes af FysikBbogen – Bind 1, FysikBbogen – Bind 2 og FysikAbogen – med ændringer tilsvarende den nye iBog® og i nyt layout. FysikBbogen – Bind 1 og FysikBbogen – Bind 2 er udkommet. FysikAbogen udkommer i 2021.

Læs mere om opdateringen af FysikABbogen

System til fysik på htx/eux

Orbit A htx

Af Per Holck, Jens Kraaer og Birgitte Merci Lund

Orbit A htx er en ny Læreplan-2017-udgave af den velkendte bog. Den bygger videre på Orbit B htx/eux, og er skrevet efter samme principper. Disse to titler dækker tilsammen kernestoffet i fysik på A-niveau i htx, og Orbit A htx indeholder en række valgemnekapitler, som kan bruges til at dække det supplerende stof.

De første 5 kapitler dækker kernestoffet og danner dermed baggrund for bl.a. den skriftlige eksamen. Alle kernestofkapitler starter med et “HUSK”-afsnit, hvor de centrale formler eller hovedsætninger er formuleret. Derefter et meget kort teoriafsnit efterfulgt af eksempler, opgaver, simulationer og supplerende stof, som er lagt i udfoldelige bokse.

Herudover indeholder bogen 7 valgemnekapitler, der kan danne grundlag for et valgemne. Men man kan også vælge blot at inddrage dele som supplement til sin øvrige undervisning. Valgemnekapitlerne egner sig også godt som inspiration for elevens arbejde med studieområdeprojektet. Valgemnekapitlerne er formuleret, så eleverne kan læse dem, så snart de har de fysikfaglige forudsætninger – eventuelt allerede på 2. htx.

Orbit B htx/eux

Af Per Holck, Jens Kraaer og Birgitte Merci Lund

Orbit B htx/eux iBog® udkom primo 2018 i en helt ny bearbejdet udgave, som stramt er tilpasset den nye læreplan. Vi har beholdt de gode ting fra den tidligere Orbit B htx, teksten er stadig både elevlæselig og faglig præcis, der er stadig mange træningsopgaver i mange sværhedsgrader, der er stadig visualiseringer m.m. Men vi har tilpasset opsætningen af de enkelte sider, så iBogen – også på små skærme – er overskuelig for eleven. Fordi bogen læses i en almindelig browser, kan man selvfølgelig zoome, åbne flere vinduer til forskellige kapitler, kopiere fra teksten, se videoer osv.

På fysik B skal eleverne fremover til eksamen forklare en opgave fra undervisningen. Vi har derfor omhyggeligt struktureret opgaverne, så eleven oplever en glidende overgang fra helt simple sæt-ind-opgaver til de mere brede og komplekse opgavetyper, hvor der er noget at snakke om.

Af hensyn til læsesvage elever er teksten nu systematisk organiseret i små afsnit, og der skelnes tydeligt mellem need to know og nice to know. Tilsvarende er indholdet strammet op, så kun den nye bekendtgørelses kernestof er med i den fortløbende tekst. Men de stærke elever skal ikke snydes: Der er meget ekstramateriale, som eleverne kan gå på opdagelse i, og som man som lærer kan plukke fra, hvis det passer ind i undervisningen.

Temaudgivelser

Sensorer

Af Pia Møller Jensen og Christian Møller Jensen
Michael Bjerring Christiansen (red.)

iBog® sensorer.systime.dk
Bog 1. udgave

Sensorer giver et bud på, hvordan man, med sensorer som gennemgående tema, kan gribe undervisningen i emnet Elektriske kredsløb an.

EKSTRA i Sensorer iBog®

  • Arduino-boardet fungerer som platform for det videre arbejde med mikrocontrollere og sensorer.
  • 4 tværfaglige forløb: Logik og Boolsk algebra, AC-kredsløb og komplekse tal, Avanceret programmering af LEGO® MINDSTORMS® og IoT med ESP8266-chippen som udgangspunkt.
  • 3 videregående forløb: Laplace og Fouriertransformationerne, RLC-kredsløb og transientrespons og Filterdesign.

Global opvarmning

Af Laura Møller Jensen og Hans Birger Jensen

iBog® globalopvarmning.systime.dk

Fire forløb til de naturvidenskabelige fag:

  • Tegn på klimaændring
  • Drivhuseffekten
  • Transport
  • Energiforbrug.

Global opvarmning lægger op til, at eleverne skal kunne forholde sig til naturvidenskabelig videns styrker og begrænsninger.

Exoplaneter

Af Torben Arentoft og Hans Kjeldsen

iBog® exo.systime.dk

Arbejd med målinger af planeter omkring andre stjerner end Solen.

De to forfattere har tilrettelagt Exoplaneter med teori og øvelser, der gør den relevant i fysik-undervisningen på C-, B- og A-niveau i gymnasiet og hf, samt i NV, AT og i SRP- og SSO-opgaver. Exoplaneter er naturligvis også velegnet til astronomihold.

Astronomi

Af Ole Eggers Bjælde, Torben Arentoft og Hans Kjeldsen.

iBog® astronomi.systime.dk

En grundbog til astronomi, som indeholder flere kapitler, der kunne være interessante for fysikundervisningen, fx om solsystemet, exoplaneter og kosmologi.

Middelalderens naturvidenskab

Af Ole Keller

iBog® mon.systime.dk
Bog 1. udgave

Om naturvidenskabens udvikling i middelalderen.

Middelalderens naturvidenskab er skrevet med henblik på undervisning i gymnasiefagene historie og fysik - og gerne i et samarbejde mellem de to fag.

Dit digitale fysikfag – mere end 12 iBøger®

Se alle udgivelser til fysik på shop.systime.dk