Skak – alle fag på ét bræt

Af Christian Skjødt Pedersen, Christian Kyndel Pedersen, Erik André Andersen, Hanne Hautop, Jesper Breining, Lars Schandorff, Martin Knudsen og Tor Rønnov. Jesper Breining (red.)

iBog® skak.systime.dk

Skak – alle fag på ét bræt leverer indhold til en lang række spændende sær- og tværfaglige forløb, hvor det oldgamle spil skak benyttes som bindeled mellem fagene.

Udgivelsen belyser skak fra forskellige fag og emneområder som psykologi, talentudvikling, biologi og biokemi, engelsk, matematik, programmering, idræt, historie og dansk, og bringer på legende og motiverende vis skakspillet ind i undervisningen.

Eksempler på bogens problemstillinger:

  • Hvordan laver man en skakrobot eller et skakprogram? (Programmering)
  • Hvorfor blev skak et propagandaredskab under den kolde krig? (Historie)
  • Hvorfor spiller mænd mere skak end kvinder? Og er mænd bedre til at spille skak end kvinder? (Psykologi)
  • Hvordan tænker en skakspiller? (Biologi/Biokemi)
  • Hvordan bliver man et talent? (Talentudvikling)
  • Hvordan er skak anvendt allegorisk i verdenslitteraturen, fx i Stefan Zweigs Skaknovelle? (Dansk)

Vidensmønstre. Basal videnskabsteori i stx (Læreplan 2017)

Af Mads Rangvid, Torben Benoni, Thomas Svane Christensen, Anders Ølsgaard Larsen og Jan Maintz

iBog® vidensmoenstre.systime.dk
Bog 2. udgave, 152 sider

Vidensmønstre giver et nødvendigt og basalt videnskabsteoretisk begrebsapparat, der sætter eleverne i stand til selvstændig, tværfaglig refleksion over den viden, der opnås i de konkrete, tværfaglige samspil og den afsluttende SRP.