Nye temabøger

Arabisk filosofi

Arabisk filosofi

Af Christian Høgel og Saer El-Jaichi
Redaktion: Mads Rangvid

iBog® arabiskfilosofi.systime.dk.

Den første pædagogiske gennemgang af dette fascinerende emne på dansk. En letlæselig og overskuelig gennemgang af de arabiske filosoffers tanker og ideer i syv kapitler.

Arabisk filosofi indeholder bl.a. 14 uddrag af originale tekster. De fleste er i forfatternes egen oversættelse fra arabisk, og de kan derfor nu for første gang læses på dansk.

Udgivelsen er målrettet undervisningen i filosofi på ungdomsuddannelserne, men henvender sig til alle, der beskæftiger sig med filosofi- og idéhistorie. Mange af kapitlerne er desuden velegnede til brug i fagene idéhistorie, oldtidskundskab og religion.

Tanker om ondskab – en temabog til filosofi

Tanker om ondskab

Af Maline Gehrt-Bendixen og Uffe Hansen
Mads Rangvid og Torben Benoni (red.)

iBog®: tankeromondskab.systime.dk

Tanker om ondskab tegner en idéhistorisk linje over det ondes væsen – fra oldtid til nyere tid. Et bredt udvalg af tekster sikrer såvel kendte som nye perspektiver på emnet og faget, og kan bruges i historisk, tematisk eller i underviserens egne forløb.

Udgivelsen kommer omkring aktuelle problemstillinger som fx flygtninge, klimaforandringer, racisme med eksempler fra Løvernes konge til Voltaire.

Tanker om ondskab findes som iBog® og papirbog.

Kommende udgivelser

Filosofi. Fra antikken til vor tid

iBog®: filosofi.systime.dk

Filosofi. Fra antikken til vor tid er en nytænkt udgivelse til filosofi, der har afsæt i udgivelsen med samme titel fra 1999.

Udgivelsen har en elevaktiverende tilgang og byder desuden på elementer som lyd og video.

Teknologi og filosofi

iBog®: teknologiogfilosofi.systime.dk

Grundbog til filosofiundervisningen, der stiller skarpt på centrale spørgsmål om teknologiens betydning for menneskets tilværelse.

Andre relevante udgivelser

Grundbog til filosofi – Mennesket i verden

Af Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov
Redaktion: Mads Rangvid og Anders Ølsgaaard Larsen

iBog® filosofigrund.systime.dk
Bog 140 sider

Grundbog til filosofi – Mennesket i verden gennemgår centrale filosofiske emner som etik, videnskabsteori, filosofi om mennesket og politisk filosofi på en letlæselig og letforståelig facon i overensstemmelse med de nye læreplaner.

Der er tekstuddrag fra 16 filosoffer, arbejdsspørgsmål, spørgsmål til fordybelse, efter hvert kapitel en lille oversigt over de væsentligste begreber samt interaktive opgaver.

Udgivelsen fås som iBog® og papirbog.

Se alle udgivelser til filosofi på shop.systime.dk.