iBog®: erhvervscase.systime.dk

Erhvervscase iBog® introducerer eleverne til centrale begreber inden for erhvervscase, fx kritiske succesfaktorer. Casemetodens faser belyses, og der er bl.a. en fyldig introduktion til at indsamle og bearbejde data i relation til erhvervscase.

Følg udviklingensystimeNyt

iBog®: virksomhedensverden.systime.dk
Fås også som trykt bog

Grundbog til erhvervsøkonomi C på stx, hf og htx. Bogen giver en anvendelsesorienteret indføring i de mest centrale teorier, fagbegreber og analysemodeller inden for alle kernestofområder i læreplanen fra 2017: Forretningsmodel, ledelse, organisation, økonomi, strategi og marketing.Store dele af stoffet kan også anvendes i andre merkantile fag, herunder erhvervscase og afsætning B.

Følg udviklingensystimeNyt